BEMESTEN VAN MESCALINE CACTUSSEN  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

BEMESTEN VAN MESCALINE CACTUSSEN


  BEMESTEN VAN MESCALINE CACTUSSEN
  Een goede bemesting laat Mescaline Cactussen beter groeien en bloeien.
  Mescaline Cactussen hebben minder stikstof nodig dan Vetplanten en gewone planten
  Speciale Cactusmest met minder stikstof is daarom belangrijk.
  De Mescaline Cactus groeit dan op een natuurlijke gedrongen wijze verder, en bloeit veel beter.

  1. Bemesten van de Peyote Cactus
  Met de goede Cactusmest groeit de Peyote Cactus in een lage natuurlijke gedrongen vorm.
  De kleur van het lichaam van de Peyote Cactus is dan blauw-groen tot grijs-blauw.

  Met teveel stikstof in de mest groeit de Peyote langgerekter, dunner en glanzend groen verder.
  De Peyote wordt dan minder sterk, vatbaarder voor vocht, zon, ongedierte, kou en bevriezing.
  Ook het openscheuren van de zijkant van het plantenlichaam door teveel water is dan mogelijk.

  2. Bemesten van San Pedro Cactus en Peruvian Torch Cactus

  2.1 Cactusmest
  Met de goede Cactusmest groeien Trichocereus-soorten zoals de San Pedro en Peruvian Torch dik en sterk verder.
  De concentratie van inhoudsstoffen is hoger, de bloei en de weerstand tegen ongunstige omstandigheden is dan veel beter.

  2.2 Kalksalpeter  (= Calciumnitraat)
  Kalksalpeter is een stikstof-meststof, waardoor Cactussen sneller, langgerekter en slapper doorgroeien.
  Met teveel stikstof in de mest groeit de Peyote langgerekt, dun en glanzend groen verder.
  Deze langgerekte en slappe groei laat uiteindelijk de stam van een San Pedro Cactus breken en omvallen.

  BEMESTING VAN MESCALINE CACTUSSEN PER SEIZOEN
  Bemesting - Algemeen
  Cactusmest (1) alleen = geschikt voor Mescaline Cactussen en andere Cactussen in het hele jaar.
  Cactusmest (1) en Kalksalpeter (2) samen (ieder 50%) = geschikt voor Vetplanten, Succulenten (geen Cactussen),
                                                                                         en Kamerplanten in   het hele jaar.

  N.B. In de wintermaanden (Oktober t&m Februari) geen water en geen mest geven aan Cactussen en Vetplanten !
         Een winterrust (groei-stop) ontstaat hierdoor, die nodig is omdat er in de winter te weinig licht is.
         De Mescaline Cactussen zouden door te weinig licht te langgerekt verder groeien.

  Bemesting - Speciaal
  In de lente 
  Cactusmest (1) met weinig stikstof (N) geven aan Mescaline Cactussen en Cactussen.
  Cactusmest (1) en Kalksalpeter (2) samen (maximaal 50% Kalksalpeter) aan Vetplanten.

  In de zomer
  Cactusmest (1) en Kalksalpeter (2) samen (maximaal 50% Kalksalpeter) geven aan:
  1. Mescaline Cactussen.
  2. Cactussen.
  3. Vetplanten / Succulenten.

  In de herfst
  Cactusmest (1) met weinig stikstof (N) geven aan Mescaline Cactussen, Cactussen en Vetplanten. 

  In de winter 
  Mescaline Cactussen, Cactussen en Vetplanten geen water en geen mest geven in de wintermaanden
  (Oktober t&m Februari).
  Ook niet aan Cactussen en Vetplanten die binnenshuis op een warme vensterbank staan.

   DOSERING VAN MESTSTOFFEN
  1. Dosering van de meststoffen - Concentratie
  Maximaal 1 gram per liter water.
  Voor zaailingen en rustige groei 1/2 gram per liter water.

  2. Frequentie van de bemesting
  Maximaal 1x per maand bemesten, en 2x per maand (= om de twee weken) water geven.

  3. Verhouding van de meststoffen
  De twee meststoffen kunnen in elke verhouding worden gebruikt, en ook ieder apart.
  Alleen Cactus-mest voor een langzame gedrongen natuurlijke groei van Cactussen.
  Cactusmest en Kalksalpeter in gelijke delen voor Vetplanten ("Succulenten") en Kamerplanten.
    
  4. Verhouding van de meststoffen en groei
  De normale verhouding voor Succulenten en Kamerplanten is van beide meststoffen evenveel (50% / % 50%).
  Groeien planten te weinig, dan minder of geen Cactusmest (1) geven, en meer of alleen Kalk-Salpeter (2).
  Groeien planten te snel, dan meer of alleen Cactusmest (1) geven, en minder of geen Kalksalpeter (2).

  5. Te veel bemesten van Mescaline Cactussen
  Zolang je 1 x per maand bemest van maart tot september zal deze situatie niet voorkomen.
  Wordt de ionen-concentratie (= concentratie van geladen deeltjes) in de grond te hoog, dan kan de plant moeilijker water opnemen.
  De groei van Cactussen stopt dan uiteindelijk, en de wortels kunnen verbranden.
  Op de grond zie je dan een beige, bruine of witte aanslag van overtollige meststoffen.

  6. Mest-concentratie meten met een EC-meter
  Met een EC-meter (Electrical Conductivity meter) kan je de concentratie van ionen meten.
  De EC-waarde van de grond mag niet hoger zijn dan 3-4 milli-Siemens/cm.
  De EC-waarde van het gietwater mag niet hoger zijn dan 1-1,5 milli-Siemens/cm.
  Een te hoge EC-waarde van de aarde, grond of substraat kan worden verlaagd door de grond door te spoelen met water.

  7. Mest-concentratie van water en grond

  EC-WAARDE VAN WATER EN GROND
  Water / grond
 EC-waarde in mS/cm
  Regenwater
 0,010 - 0,050
  Kraanwater
 0,300 - 0,700  
  Buitenwater (meer, kanaal)
 0,300 - 1,000
  Grond, potgrond
 1 - 4


  KWALITEIT VAN HET GIETWATER
 EC-waarde in mS/cm
 Kwaliteit
 Actie
   < 0,250
 Goed.
 Geen.
   0,250 - 0,750
 Goed voor de meeste planten.
 Regelmatig meten.
 Doorspoelen nodig.
   > 0,750
 Slecht.
 Doorspoelen nodig.   ANDERE MESTSTOFFEN

   IJzerchelaat
   IJzerchelaat gaat het geel verkleuren van bladeren door ijzer-gebrek tegen.
   Met voldoende ijzer maken planten meer bladgroen (chlorophyl) en groenere bladeren.
   Planten met groenere bladeren:
   -- assimileren beter.
   -- groeien en bloeien beter.

         IJzerchelaat EDDHA