KWALITEIT VAN PEYOTE CACTUSSEN  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

KWALITEIT VAN PEYOTE CACTUSSEN


  KWALITEIT VAN PEYOTE CACTUSSEN

  1. VERSCHIL IN KWALITEIT VAN PEYOTE PLANTEN 
  Er zijn grote verschillen in kwaliteit van gekweekte Peyote Cactussen.  
  Verschillen in kwaliteit ontstaan door bepaalde omstandigheden tijdens het kweken.
  Watergift, bemesting, licht, temperatuur, lucht en grond bepalen de kwaliteit van gekweekte Peyote Cactussen.
  Meer info over de kwaliteit van Peyote Cactussen vindt u onderaan deze pagina.

  Groeisnelheid van Peyote planten
  Peyote Cactussen kunnen best snel groeien als ze veel water en mest krijgen.
  Met veel mest en veel water kan een Peyote Cactus per jaar wel 3 cm groter worden in doorsnede.
  Je kweekt dan wel waterige en glanzende Peyote Cactussen, die veel minder sterk zijn.
  De kleur van deze snel opgegroeide Cactussen is glanzend groen.
  Het water in de Peyote weerkaatst het zonlicht, en veroorzaakt een glanzend uiterlijk.

  Deze vetgemeste waterige Peyote's hebben minder weerstand tegen:
  vocht (verrotting, openscheuren), ongedierte, hitte (verbranding), kou (bevriezing), droogte (inkrimpen).
  Deze bolle Peyote planten hebben ook bestrijdingsmiddelen nodig om ongedierte te vernietigen.
  Sommige bestrijdingsmiddelen worden in de Peyote opgenomen, en kunnen nog jaren werkzaam blijven.

  Natuurlijk gekweekte Peyote planten groeien met weinig water en mest per jaar zo'n 1 cm in diameter.
  Deze langzaam opgekweekte Peyote Cactussen hebben een blauw-groene tot grijs-blauwe kleur.
  En hebben overal lange witte wolbundels, ook aan de onderkant.
  De kwaliteit van deze Peyote Cactussen is veel beter, ze weerstaan temperaturen tot minstens minus 8 graden Celsius !

  Ouderdom en leeftijd van Peyote planten
  Peyote planten in de natuur zijn plat van vorm, de hoogte is veel minder dan de doorsnede.
  Veel op internet aangeboden Peyote's zijn bolvormig, kogelrond en glanzend.
  Deze snel opgekweekte Peyote planten hebben teveel mest en water gehad, en te weinig licht.

  De vermelde leeftijd van deze Peyote's is dan ook absoluut geen 5, 10 of 20 jaar !
  Snel vetgemeste Peyote Cactussen bevatten een hoger gehalte aan water,
  en dus een lager gehalte aan andere inhoudsstoffen zoals Mescaline en andere alkaloïden.

   2. SLECHTERE KWALITEIT VAN VETGEMESTE PEYOTE CACTUSSEN
   De kwaliteit van deze vetgemeste Peyote Cactussen is veel minder dan van rustig en natuurlijk opgekweekte Lophophora planten.
   Door overbemesting bevat zo'n vetgemeste Peyote plant relatief meer water, 
   en relatief minder andere inhoudsstoffen dan een natuurlijk opgekweekte Peyote Cactus.

   Bolle vetgemeste Peyote Cactussen zijn gevoeliger voor slechtere omstandigheden.
   Hun afweer tegen mindere omstandigheden is lager, waardoor eerder ziektes, plagen en aantastingen ontstaan.
   Bolle Peyote Cacti zijn veel gevoeliger voor niet optimale omstandigheden zoals:
   droogte, teveel vocht, ongedierte, ziekten, kou, en warmte !

   Overzicht van eigenschappen van vetgemeste Peyote Cactussen

  1. Inkrimpen door te weinig water in een droogte-periode
  In periodes wanneer Peyote Cactussen weinig water krijgen, krimpen deze bolle Peyote's relatief sterk in !
  Dit gebeurt vooral in de winter-periode, wanneer Cactussen geen water mogen hebben.
  Maar ook in zomer als het heel warm is, en Cactussen veel vocht verdampen.

  2. Openscheuren van het lichaam van dem Peyote door te veel water en te lang vochtige grond
  Blijft de aarde (grond) van een Peyote Cactus te lang vochtig, dan kan het Peyote lichaam zelfs verticaal open scheuren !
  Het open barsten van de Peyote-huid gebeurt ook vaak bij ge-ente Peyote Cactussen.
  Vochtige aarde gedurende langere tijd vergroot ook de kans op aantastingen van de wortelhals.

  3. Bevriezing door kou
  Door het relatief hogere water-gehalte van bolle en vetgemeste Peyote Cactussen bevriezen de bolle Peyote's 
  eerder dan natuurlijk opgekweekte Peyote Cactussen.
  Als een Peyote Cactus niet doodvriest kan de bevroren opperhuid stuk vriezen, afsterven en verkleuren.

  4. Verbranding in de zon door te grote hitte
  Het vele water in vetgemeste Peyote planten verhit snel, en zet uit waardoor de zwakkere cellen en het weefsel openscheuren.
  Een papperige beige kleurige Peyote Cactus is het gevolg.
  4. Aantasting door ongedierte bij bolle Peyote planten
  Ongedierte bevindt zich het liefst op slap opgekweekte planten met minder afweer.
  Bolle Peyote planten hebben meer last van ongedierte zoals spint, wolluis, wortelluis.

  5. Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij snel opgekweekte Peyote planten
  Op bolle vetgemeste Peyote Cactussen zullen dus vaker (chemische) bestrijdingsmiddelen zijn toegepast !
  Vetgemeste Peyote Cactussen zijn dus af te raden als je je Peyote planten op wilt eten ...

  3. NADELEN VAN GEZAAIDE PEYOTE CACTUSSEN
  1. Gezaaide Peyote Cactussen groeien de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen zon, staan meestal warm, worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, wateriger, minder sterk, hebben dunnere en lichtere doorns.
     Deze "kasplantjes" zijn daarom gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

   2. Jonge zaailingen van Peyote Cactussen lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
      Jonge gezaaide zaailingen van verschillende soorten Lophophora lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
      In beide gevallen is het dus niet duidelijk tot welke soort Peyote Cactus de zaailing behoort.

  4. KWALITEIT VAN PEYOTE CACTUSSEN VAN PEYOTE-PARADISE.NL
  Alle onze Peyote's zijn langzaam opgekweekt, wat platte, sterke en blauw-grijze Peyote Cactussen oplevert.
  In de natuur gegroeide Peyote Cactussen hebben ook deze platte vorm, en ook een blauw-grijze kleur.