PEYOTE BLOEI  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

PEYOTE BLOEI


  BLOEI VAN DE PEYOTE CACTUS

  Bloei van de Peyote (Lophophora williamsii)

  1. Leeftijd van de eerste bloei
  De leeftijd waarop een Peyote voor het eerst bloeit verschilt.
  De eerste bloei hangt af van de hoeveelheid licht en voedingsstoffen die een Peyote krijgt.
  Meestal bloeit een Peyote-plant vanaf zo'n 3 centimeter doorsnede.
  Bij een rustige groei van de Peyote is dit na zo'n drie jaar.

  2. Bloei-periode van de Peyote
  De bloeitijd van de Peyote is vanaf Maart tot begin Oktober.
  Peyote Cactussen bloeien alleen als de plant goed groeit.
  Vaak bloeit een Peyote-plant met meer bloemen tegelijk (2 of 3 bloemen).
  De bloei van een Peyote-plant gebeurt om de twee tot vier weken.
  Maakt een Peyote plant zaden, dan bloeit de plant later. 

  3. Bloeitijden van de Peyote
  Het openen van de bloem van een Peyote gebeurt in de vroege ochtend.
  De bloem is maximaal geopend in het begin van de middag.
  Het sluiten van de bloem van de Peyote begint langzaam aan het eind van de middag.
  Halverwege de avond is de bloem van de Peyote gesloten.

  Bloem van de Peyote Cactus (Lophophora williamsii)

  4. Ontstaan van de Peyote bloem
  De bloem van de Peyote is een onderdeel van de geslachtelijke voortplanting.
  In het groeipunt in het centrum van de kop van een Peyote plant ontstaat eerst witte tot beige wol.
  Deze witte wollige haren groeien uit elk areool (= witte viltige plek waaruit doorns en bloemen groeien).
  De witte wol beschermt de bloem tegen ongedierte, zon en kou.
  De wit-roze bloemknoppen en wit-roze bloemen groeien tussen deze wol omhoog.
    
  5. Groei van de Peyote bloem
  In de ochtend opent de Peyote-bloem zich doordat de binnenkant van de bloem groeit.
  In de avond sluit de Peyote-bloem zich doordat de buitenkant van de bloem groeit.
  Een Peyote-bloem groeit dus elke dag tijdens de bloei.
  Op de eerste dag van de bloei is de Peyote-bloem dus kleiner dan na enkele dagen bloei.


  Vorming van zaden bij de Peyote Cactus (Zaadvorming)  

  1. Bevruchting van de Peyote Cactus
  1. Bestuiving van de bloem van de Peyote 
  Het gele stuifmeel van een Peyote-bloem maakt contact met de stempel van de stamper van dezelfde of een andere Peyote bloem.

  2. Bevruchting van de eicellen van de Peyote 
  De spermacellen uit het stuifmeel groeien in de stempel en door de stijl van de stamper naar beneden.
  De spermacellen bevruchten de eicellen in het vruchtbeginsel onderin de bloem.
  De bevruchte eicellen groeien door celdeling uit tot zwarte Peyote zaden.
 
  De Peyote Cactus maakt door bestuiving met eigen stuifmeel ook zaden, maar minder zaden en ook kleinere zaden.
  Bevruchting met een andere Peyote die genetisch verschillend is, levert echter meer zaden en grotere zaden op.
  Genetisch verschillend = beide Peyote's zijn geen stekken van dezelfde plant, of stek van elkaar.

  2. Vorming van Zaadbessen bij de Peyote 
  1. Ontstaan van de Peyote zaadbessen
  Het vruchtbeginsel met de groeiende Peyote-zaden groeit uit tot een roze zaadbes (vrucht).
  Deze roze Peyote vruchtjes groeien aan het eind van de groei-periode langzaam omhoog tussen de witte wol.
  Uiteindelijk groeit de roze Peyote zaadbes boven de witte wol uit in de kop van de Peyote. 
  
  2. Vorm van de zaadbessen van de Peyote
  De zaadbessen hebben de vorm van een sigaar, en zijn roze van kleur.
  De lengte van een Peyote-zaadbes (vrucht) is 10 - 15 mm.
  De doorsnede van een zaadbes is zo'n 3 - 5 mm.

   3. Zaden van de Peyote
   De zwarte zaden van de Peyote (Lophophora williamsii) zijn 1 tot 2 millimeter lang en dik.
   De lengte van de Peyote-zaden is iets groter dan de diameter. Foto's van de bloei van de Peyote Cactus per fase
  Bovenkant
  Zijkant
  Beschrijving
Peyote Cactus met knop van boven gezien.
Peyote Cactus met knop van opzij gezien.
   De bloemknop van de Peyote Cactus is net tussen de witte wol omhoog gegroeid.
   Let op de donkere bruine kleur van de buitenste bloemblaadjes.
   Voor de bloei maakt een Peyote plant eerst witte wol in de schedel van de Peyote.
   Pas dan gaat de Peyote bloeien.
Bloemknop van de Peyote Cactus in detail (bovenkant).
Bloemknop van de Peyote Cactus in detail (zijkant).
   Detail-opname (vergroting) van de vorige foto's van de Peyote Cactus bloemknop.
   De donkere banen op de buitenste bloembladeren zijn duidelijk zichtbaar.
   Ook de dunne witte wolharen zijn zichtbaar onder de bloemknop van de Peyote.
De roze bloem van de Peyote Cactus heeft zich net geopend (bovenkant).
De roze bloem van de Peyote Cactus heeft zich net geopend (zijkant).
   De roze bloem van de Peyote Cactus is net open gegaan.

   Linker foto
   Linksonder in de bloem is een gebogen roze bloemblaadje te zien,
   dat nog niet geheel is opengegaan.
De roze bloem van de Peyote Cactus is nog verder opengegaan (bovenzijde).
De roze bloem van de Peyote Cactus is nog verder opengegaan (zijkant).
   De roze Peyote bloem heeft zich nog verder geopend.

   Linker foto
   In het midden van de Peyote-bloem bevinden zich:
   1. de roze bovenkanten van de vier stempels van de stamper.
   2. de gele meeldraden die om de stamper ziin geplaatst.
   Rechter foto
   De witte wol onder de bloem is op de rechter foto van de bloem vaag te zien,
   evenals de beige bloemresten van enkele oude uitgebloeide Peyote bloemen.
De roze gekleurde Peyote Cactus bloem heeft zich maximaal geopend (bovenkant).
De roze gekleurde Peyote Cactus bloem is maximaal open gegaan (zijkant).
   De roze gekleurde Peyote Cactus bloem heeft zich maximaal geopend.
   De diameter van de Peyote bloem:
   1. is bijna even groot als de doorsnede van de Peyote Cactus plant.
   2. wordt elke dag groter doordat de bloemblaadjes groeien.

   Rechter foto
   Veel bloemblaadjes van de Peyote hebben een donkerder bruin-roze middenstreep.
   De witte wollige haren zijn vaag te zien onder de geopende bloem
   Linksonder : De beige bloemresten van enkele oude uitgebloeide Peyote bloemen. 
De Peyote bloem is uitgebloeid, de roze bloemblaadjes zijn samengevouwen.
Een diep-roze Peyote Cactus vrucht met verdroogde beige bloemblaadjes (zijkant).
   Linker foto
   De samengevouwen roze bloemblaadjes van de uitgebloeide Peyote bloem
   (rechtsonder) zullen niet meer open gaan.
   Een verse diep-roze Peyote vrucht is linksonder op de kop van de Peyote te zien.

   Rechter foto
   Op het roze Peyote vruchtje bevinden zich de verdroogde beige bloemblaadjes.


Een verse Peyote vrucht met enkele verdroogde oude Peyote vruchten.
Een vers Peyote vruchtje met enkele oude verdroogde Peyote vruchtjes met zwarte Peyote Cactus zaden.
   Linker foto
   Een verse Peyote vrucht is aan de onderkant te zien, 
   maar ook enkele verdroogde oude beige Peyote vruchten. 

   Rechter foto
   In het zwarte en beige verdroogde vruchtje rechts zitten enkele zwarte zaden
   van de Peyote Cactus.