TRICHOCEREUS BLOEI  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

TRICHOCEREUS BLOEI


BLOEI VAN ECHINOPSIS (TRICHOCEREUS) CACTUSSEN

Hieronder wordt de bloei van de San Pedro Cactus ( = Echinopsis pachanoi, Trichocereus pachanoi) beschreven.

Deze beschrijving geldt ook voor andere Echinopsis (Trichocereus) soorten, zoals:
1. Echinopsis peruviana (Trichocereus peruvianus, = Peruvian Torch Cactus).
2. Echinopsis lageniformis (Trichocereus bridgesii, = Achuma Cactus = Bolivian Torch).

  Bloei van de San Pedro Cactus (Echinopsis pachanoi. Trichocereus pachanoi)
  1. Leeftijd van de eerste bloei
  De leeftijd waarop een San Pedro Cactus voor het eerst bloeit verschilt.
  De eerste bloei hangt af van de hoeveelheid licht en voedingsstoffen die een San Pedro Cactus krijgt.
  Meestal bloeit een San Pedro Cactus vanaf zo'n 30 tot 40 centimeter lengte.
  Bij een rustige groei van de San Pedro is dit na zo'n vier jaar.

  2. Ontstaan van de San Pedro Cactus bloem
  De bloei van de San Pedro Cactus is het begin van de geslachtelijke voortplanting.
  Iets onder het groeipunt in het centrum van de kop van een San Pedro Cactus ontstaat op meerdere areolen eerst donker-bruine wol.
  areool = beige tot bruine viltige plek waaruit doorns en bloemen groeien
  De bruine wol beschermt de beginnende bloemknop tegen ongedierte, zon en kou.

  Deze bruine wollige haren groeien langer, en er ontstaat langzaam een ovale knop met bruine haren.
  Zo'n donkerbruine knobbel groeit uit tot een bruin behaarde groene bloemknop van zo'n 20 centimeter lengte.
  De lange bloemknop staat loodrecht op de bovenzijde van de stam.
  Uiteindelijk is de bloem volgroeid, en zal zich tegen de avond openen (Nachtbloeier).

  3. Bloei-periode van de San Pedro Cactus
  Een San Pedro Cactus bloeit als de Cactus goed groeit, dus vanaf Maart tot September.
  Soms bloeit een San Pedro Cactus plant met meer bloemen tegelijk (2 of 3 bloemen).
  Meestal ontstaan er aan een San Pedro Cactus meerdere bloemknoppen, die enkele dagen na elkaar bloeien.
  De bloei van een San Pedro Cactus gebeurt gedurende enkele weken in de zomer-periode.
  Maakt een bestoven bloem van een San Pedro Cactus zaden, dan bloeit de volgende bloem iets later. 

   4. Bloei-tijden van de San Pedro Cactus
  De San Pedro Cactus is een zogenaamde "nachtbloeier" , die 's nachts bloeit met grote witte bloemen.
  Het openen van de bloem van een San Pedro Cactus gebeurt aan het eind van de middag.
  De grote witte bloem is maximaal geopend rond middernacht.

  Het sluiten van de San Pedro-bloem begint aan het begin van de volgende ochtend.
  Halverwege de volgende dag is de bloem van de San Pedro Cactus nog een beetje open.
  Nog later sluit de bloem zich, wordt slap, gaat naar beneden hangen, en verdroogd.
  
  5. Groei van de San Pedro Cactus bloem
  In de namiddag opent de bloem van de San Pedro Cactus zich doordat de binnenkant van de bloem groeit.
  In de ochtend sluit de San Pedro Cactus bloem zich doordat de buitenkant van de bloem groeit.
  Een San Pedro Cactus bloem groeit dus gedurende de tijd dat hij bloeit.
  Aan het eind van de bloei is de San Pedro Cactus bloem dus groter dan aan het begin van de bloei.


  FOTO'S VAN DE BLOEI VAN DE SAN PEDRO CACTUS EN PERUVIAN TORCH CACTUS
  Hieronder wordt de bloei van de San Pedro Cactus en Peruvian Torch Cactus afgebeeld.
  De bloem en de vrucht zijn bedekt met bruine tot zwarte haren, maar soms ook met witte haren !
  Het Cactus-geslacht Trichocereus (nu Echinopsis) ontleent hieraan zijn naam.
  tricho = haar.
  cereus = zuilcactus.
  Trichocereus = zuilcactus met haren.
Dikke groene bloemknoppen met bruine haren in de top van de Peruvian Torch Cactus (Trichocereus peruvianus).
 1. Dikke groene bloemknoppen met bruine haren in de  
     top van de Peruvian Torch Cactus
     (Echinopis peruvianana, Trichocereus peruvianus).
     Let op de langere doorns van de Peruvian Torch Cactus
     (foto 1, 2, 3) vergeleken met de kortere doorns van de
     San Pedro Cactus (foto 4).
 Geopende wiite bloem van de Peruvian Torch Cactus (Trichocereus peruvianus).
 2. Geopende witte bloem van de Peruvian Torch Cactus
     (Echinopis peruviana, Trichocereus peruvianus).
     De meeldraden zijn achterin de bloem, terwijl de
     stamper zich hiervoor bevindt. 
     
Uitgebloeide en verwelkte bloem van de Peruvian Torch Cactus Trichocereus peruvianus).
 3. Uitgebloeide en verwelkte bloem van de Peruvian
     Torch Cactus (Echinopis peruviana, Trichocereus peruvianus).
     Let op de groene, harige, bolle verdikking aan de basis
     van de bloem.
     Dit is het vruchtbeginsel waarin de Cactus-zaden
     worden gevormd.
     Dit vruchtbeginsel ontstaat nadat de bloem is bestoven
     met stuifmeel van een andere genetisch verschillende
     (Echinopis) Cactus.
  Het groene vruchtbeginsel van de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi) in detail.
 4. Het groene vruchtbeginsel van de San Pedro Cactus
     (Echinopis pachanoi, Trichocereus pachanoi) in detail.
 .   Het vruchtbeginsel is langer en ook dikker gegroeid.
     De uitgebloeide en verwelkte bloem is ingekrompen
     en verdroogd tot een smalle droge bruine stengel.
     Let op de witte haren op het vruchtbeginsel en op de
     bloembuis (geheel rechts).

  Vorming van zaden bij de San Pedro Cactus (Zaadvorming)
  1. Bevruchting van de San Pedro Cactus

  1.1 Bestuiving van de bloem van de San Pedro Cactus
  Het gele stuifmeel van een San Pedro Cactus bloem maakt contact met de stempel van de stamper een andere San Pedro bloem.

  1.2 Bevruchting van de eicellen van de San Pedro Cactus
  De spermacellen uit het stuifmeel groeien in de stempel en door de stijl van de stamper naar beneden.
  De spermacellen bevruchten de eicellen in het vruchtbeginsels onder in de bloem.
  De bevruchte eicellen groeien door celdeling uit tot zwarte San Pedro Cactus zaden.
 
  De San Pedro Cactus maakt door bestuiving met eigen stuifmeel misschien ook zaden, maar minder zaden en ook kleinere zaden.
  Bevruchting met een andere San Pedro Cactus die genetisch verschillend is, levert echter meer zaden en grotere zaden op.
  Genetisch verschillend = beide San Pedro's zijn geen stekken afkomstig van dezelfde moeder-plant, of stek van elkaar.

  2. Vorming van Zaadbessen bij de San Pedro Cactus

  2.1 Ontstaan van de San Pedro zaadbessen
  Na de bevruchting groeien in de basis van de bloem (vruchtbeginsel) kleine zwarte zaden.
  De bloembuis en de bloemblaadjes verdrogen en kleuren beige, en gaan naar beneden hangen.

  Aan het eind van de groei-periode van de San Pedro Cactus zaden scheurt de groene zaadbes in de lengte open.
  In het spierwitte vruchtvlees liggen honderden zwarte San Pedro Cactus zaden.

  2. Vorm van de zaadbessen van de San Pedro Cactus
  De harige zaadbessen hebben de vorm van een ei, en zijn groen van kleur.
  Op elke zaadbes zitten bruine haren en korte groene schubben.
  De lengte van een San Pedro-zaadbes (vrucht) is zo'n 30 mm.

   3. Zaden van de San Pedro Cactus
   De zwarte zaden van de San Pedro Cactus (Echinopis peruviana, Trichocereus pachanoi) zijn 1 tot 2 millimeter lang en dik.
   De lengte van de San Pedro Cactus zaden is iets groter dan de diameter.