TRICHOCEREUS SOORTEN  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

TRICHOCEREUS SOORTEN


TRICHOCEREUS SOORTEN
= Echinopsis soorten

 1. ECHINOPSIS (TRICHOCEREUS)
  Het Cactus-geslacht Echinopsis bestaat uit lage tot heel hoge (lange) Cactussen uit Zuid-Amerika.
  Onlangs is het Cactus-geslacht Trichocereus toegevoegd aan het geslacht Echinopsis.
  Daardoor hebben de Trichocereus-soorten de andere geslachsnaam Echinopsis gekregen.
  Bijv. Trichocereus peruvianus kreeg de naam Echinopsis peruviana.

  2. HET CACTUS GESLACHT TRICHOCEREUS
.
  Beschrijving van het geslacht Trichocereus
  Trichocereus is een voormalig Cactus-geslacht van lange zuilvormige Cactussen uit Zuid-Amerika (Bolivia, Ecuador, Peru).
  Er bestaan tientallen Trichocereus-soorten, die soms erg op elkaar lijken.
  Daarom worden Trichocereus-soorten vaak met elkaar verward.
  Er is relatief weinig onderzoek naar Trichocereus-soorten gedaan.
  Tegenwoordig worden de Trichocereus-soorten ingedeeld bij het Cactus-geslacht Echinopsis.

  Groeiwijze van Trichocereus-soorten
  De lengte van de stam kan meer dan 5 meter zijn.
  Soms vallen de stammen om, waarna de kop van de Cactus weer omhoog groeit.
  Het lichaam dat plat op de grond ligt maakt dan nieuwe wortels.
  Ook groeien ze soms naar beneden hangend op rotsen.

  Natuurlijke groeiplaatsen van Trichocereus-soorten
  Geestverruimende Echinopsis soorten worden door de inheemse bevolking al eeuwenlang geplant in hun leefgebieden.
  Waardoor Trichocereus-soorten niet meer alleen op hun natuurlijke groei-gebieden voorkomen.

  Kruisingen tussen Trichocereus-soorten
  Er bestaan veel kruisingen tussen Trichocereus soorten onderling.
  Deze kruisingen komen voor in cultuur (door mensen) en ook in de natuur.
  Deze natuurlijke kruisingen tussen verschillende soorten zijn vaak te vinden in overlappende groeigebieden.


  3. ECHINOPSIS (TRICHOCEREUS) EN MESCALINE

  Enkele soorten Echinopsis (Trichocereus) uit Bolivia, Ecuador, Peru bevatten het alkaloide Mescaline in een relatief hoge concentratie.
  Veel andere Trichocereus-soorten bevatten heel weinig Mescaline.
  Deze soorten zijn praktisch van weinig nut voor een Mescaline-trip.

  Het Mescaline-gehalte van onderstaande Echinopsis (Trichocereus) soorten en ook hun vormen en varieteiten is ongeveer gelijk.
  Onderzoek, analyses en consumptie hebben de sterke geestverruimende werking van deze drie botanische soorten aangetoond. 

  Mescaline bevattende Trichocereus soorten
  Het Mescaline-gehalte van onderstaande Trichocereus-soorten en ook hun vormen en varieteiten is ongeveer gelijk.
  Onderzoek, analyses en consumptie hebben de sterke geestverruimende werking van deze drie botanische soorten aangetoond.

  Trichocereus pachanoi     = Echinopsis pachanoi        = genoemd naar professor Pachano uit Ecuador.
  Trichocereus peruvianus  = Echinopsis peruvianus     = in Peru voorkomend.
  Trichocereus bridgesii      = Echinopsis lageniformis   = genoemd naar de Engelsman Bridges.
  Trichocereus scopulicola  = Echinopsis scopulicola     = op rotsen groeiend.

  Onderzoeken naar het Mescaline gehalte van Trichocereus soorten

  Trichocereus soorten met vrijwel geen geestverruimende werking
  De meeste andere Trichocereus-soorten bevatten veel minder tot geen Mescaline.
  17.  Trichocereus chilensis
  18.  Trichocereus lamprochlorus
  19.  Trichocereus schickendantzii

  4. GROEIWIJZE VAN ZUILVORMIGE ECHINOPSIS SOORTEN
  De lengte van de stam  van de zuilvormige Echinopsis soorten kan meer dan 5 meter zijn.
  Soms vallen de stammen om, waarna de kop van de Cactus weer omhoog groeit.
  Het lichaam dat plat op de grond ligt maakt dan nieuwe wortels.
  Ook groeien ze soms naar beneden hangend op rotsen.

  5. KRUISINGEN TUSSEN TRICHOCEREUS SOORTEN
  Er zijn waarschijnlijk veel kruisingen tussen soorten onderling, in cultuur maar ook in de natuur.
  Er bestaan ook natuurlijke kruisingen van de soorten onderling.

  6. BETEKENIS VAN DE NAMEN VAN TRICHOCEREUS SOORTEN

  Betekenis van de geslachtsnamen van Trichocereus soorten
  Trichocereus = cereus (zuilcactus) met haren. 
                          De bloembuis van Trichocereus-soorten heeft lange bruin-zwarte haren.
  Echinopsis = egel-cactus.

  Betekenis van de soortnamen van Trichocereus soorten
  pachanoi     = genoemd naar professor Pachano uit Ecuador.
  peruvianus  = in Peru voorkomend.
  bridgesii      = genoemd naar de Engelsman Bridges.
  scopulicola  = op rotsen groeiend.

  Betekenis van de botanische namen
  cereus = zuilcactus.
  cultivar = kultuur-varieteit.
  forma = vorm, gedaante.
  varieteit = onder de soort staande rang van planten met enkele afwijkende kenmerken.

  Betekenis van Engelse namen
  cacti = (Engels) = Cactussen.
  monstrosus = (Engels) = monstruosus (Nederlands) = monsterachtig.

  7. VERANDERDE INDELING VAN HET GESLACHT TRICHOCEREUS

  Trichocereus ingedeeld bij het geslacht Echinopsis
  Het Cactus-geslacht Trichocereus is nu ingedeeld bij het Cactus-geslacht Echinopsis.
  De oorspronkelijke geslachtsnaam Trichocereus en vaak ook de soortnamen van alle Trichocereus-soorten zijn veranderd.
  Dit schept natuurlijk grote verwarring bij de benaming en herkenning van alle Trichocereus-Cactussen. 
  VERANDERDE NAAMGEVING VAN HET GESLACHT TRICHOCEREUS
  Echinopsis is de nieuwe wetenschappelijke geslachtsnaam van Trichocereus
  De huidige botanische (plantkundige) geslachtsnaam van het geslacht Trichocereus is nu Echinopsis.

  Veranderde soortnamen van Trichocereus soorten
  De uitgang van een soortnaam richt zich naar de geslachtsnaam, dus veel soortnamen werden ook aangepast. 
  1. Trichocereus pachanoi (San Pedro Cactus) heeft als nieuwe naam Echinopsis pachanoi.

  2. Trichocereus peruvianus (Peruvian Torch Cactus) heeft nu als nieuwe naam Echinopsis peruviana.

  3. Trichocereus bridgesii (Achuma Cactus) heeft nu als nieuwe naam Echinopsis lageniformis.
      Doordat de naam Echinopsis bridgesii al bestond voor een andere Cactus, kon Trichocereus bridgesii deze naam niet krijgen.
      Daarom kreeg Trichocereus bridgesii de naam Echinopsis lageniformis.
      Echinopsis bridgesii is dus geen zuilvormige geestverruimende Trichocereus-soort !
      Echinopsis bridgesii is een laag blijvende zuilcactus die groepen maakt en niet geestverruimend is.  

  4. Trichocereus scopulicola (Kale San Pedro Cactus) heeft als nieuwe naam Echinopsis scopulicola.


  8. TRICHOCEREUS SOORTEN IN HET BOEK VAN K. TROUT

  worden de volgende 18 Trichocereus-soorten besproken.

    1.  Trichocereus bridgesii        = veel Mescaline !
    2.  Trichocereus cuzcoensis      
    3.  Trichocereus fulvilanus  
    4.  Trichocereus macrogonus  
    5.  Trichocereus pachanoi       = veel Mescaline !
    6.  Trichocereus pallarensis
    7.  Trichocereus peruvianus    = veel Mescaline !
    8.  Trichocereus puquiensis
    9.  Trichocereus santaensis
  10.  Trichocereus scopulicola    = veel Mescaline !
  11.  Trichocereus strigosus
  12.  Trichocereus cv. Tom Juul's Giant
  13.  Trichocereus taquimbalensis  
  14.  Trichocereus terscheckii
  15.  Trichocereus thelegonoides
  16.  Trichocereus validus
  17.  Trichocereus vollianus
  18.  Trichocereus werdermannianus