WAT ZIJN CACTUSSEN ?  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

WAT ZIJN CACTUSSEN ?


  WAT ZIJN CACTUSSEN ?
  Cactussen zijn planten die zich kenmerken door het bezit van areolen.
  Areolen zijn verdikte groei-zones op de stam waaruit doorns, bloemknoppen, bloemen en vruchten groeien.
  Cactussen hebben doorns of haren en meestal geen bladeren.

  areool = bladkussen = is een verdikte knobbel op de stam met wolachtige haren.
                Hieruit groeien doorns, bloemknoppen, bloemen en vruchten groeien.
  xerofyten = planten die aangepast zijn aan droge omstandigheden of droge periodes.

  DOORNS VAN CACTUSSEN
  De doorns van Cactussen zijn geëvolueerd (geleidelijk ontwikkeld) uit bladeren.
  De doorns beschermen een Cactus tegen de zon en tegen het opeten door dieren.

 HABITAT VAN CACTUSSEN ZIJN DROOGTE-GEBIEDEN

  Cactusssen zijn droogteplanten (xerofyten) die zijn aangepast om droge omstandigheden te overleven.
 
  Cactussen groeien in:         
 -- droogtegebieden zoals half-woestijnen, niet in woestijnen.        
    In deze gebieden is het vaak maandenlang droog, of het hele jaar door droog.
    Vaak is er een seizoen waarin heel weinig neerslag valt.        
    Terwijl in andere seizoenen wel voldoende regen valt.
    Of er valt het hele jaar weinig of geen neerslag.        
       
 -- vochtige tropische regenwouden in Midden-Amerika en Brazilië.
    Cactussen groeien op andere planten als epifyt.

 Habitat = groeigebieden van een bepaalde soort.
 Xerofyten = planten die aangepast zijn aan droge omstandigheden.        
 Epifyten = planten die groeien op andere levende planten zonder zich hiermee te voeden.        

 AANPASSINGEN AAN DROOGTE VAN CACTUSSEN
 Aanpassingen aan droogte-perioden zijn:         
 -- een dikkere waslaag (cuticula), waardoor de verdamping minimaal wordt.        
 -- minder huidmondjes per cm², zodat er minder vocht verloren gaat door verdamping.        
 -- dieper liggende huidmondjes (stomata).        
 -- opslag van vocht in watercellen in de bladeren, stengels, of wortels.         
 -- kleine blaadjes of ontbrekende bladeren.        
 -- rustperioden tijdens droogte-periode(s).
 -- speciale stofwisseling.

 LANDEN WAAR CACTUSSEN GROEIEN
 Cactussen groeien op één soort na in de landen van Noord Amerika, Midden-Amerika en Zuid Amerika.
       
 CACTUS FAMILIE (CACTACEAE)        
 De familie van de Cactussen is een groep planten die droge omstandigheden kan overleven.        
 Cactussen behoren tot de Succulenten (Vetplanten) en kunnen langere tijd zonder vocht.        
 Cactussen kunnen water opslaan in watercellen in de stam, de bladeren en in de wortels. 
       
 VERDAMPING BIJ CACTUSSEN        
 Cactussen hebben vaak een dikke waslaag waardoor de verdamping sterk wordt beperkt.        
 Cactussen hebben veel minder huidmondjes dan gewone planten.        
 Daardoor kunnen Cactussen minder assimileren dan gewone planten.        
 Maar ze verliezen door minder huidmondjes (stomata) ook minder vocht.
 Tijdens grote hitte en lange droogte kunnen huidmondjes dag en nacht gesloten blijven.        
 Waardoor de verdamping van een Cactus minimaal is.        
       
 ASSIMILATIE BIJ CACTUSSEN: CAM
 Cactussen en Vetplanten kunnen op een andere manier assimileren dan de gewone planten.
 Omdat het overdag vaak warm is zouden Cactussen overdag veel vocht verliezen door verdamping.        
 Daarom kunnen Cactussen overdag hun huidmondjes dicht houden om verdamping te beperken.
       
 In de avond en nacht doen ze hun huidmondjes open om te assimileren.        
 Ze nemen daarbij koolzuurgas (CO2) op, en staan zuurstof (O2) af.
 Tegen de ochtend sluiten de huidmondjes zich.

 Deze vorm van assimilatie heet Crassula-Zuur-Metabolisme (CAM).

 assimilatie =   verwerking, opname, aanpassing.
 CAM = Crassula Acid metabolism.
 dissimilatie =  katabolisme = afbraak.        
 katabolisme = afbreken van grote moleculen in kleinere moleculen in de cel(len) van een organisme.         
                        Tijdens katabole afbraak ontstaat chemische energie,
                        die een organisme kan gebruiken voor bepaalde lichaamsfuncties.        
                        Voorbeelden: glycolyse, de citroenzuurcyclus.        

 FOTOSYNTHESE BIJ CACTUSSEN
 De fotosynthese vindt plaats in de stammen (stengels) van de Cactus.

 ETYMOLOGIE VAN HET WOORD CACTUS        
 Etymology = herkomst van woorden.        
 Cactus  = cactus (Latijn), meervoud:  cacti.        
 Cactus  = Káktos (Oud-Grieks).

 BLOEI VAN CACTUSSEN
 Cactussen bloeien overdag (dagbloeiers) of 's nachts (nachtbloeiers).  Vetplanten
  Cactussen behoren tot de Vetplanten (Succulenten).
  Vetplanten zijn planten die water opslaan in hun wortels, stengels en bladeren.
  Ook Vetplanten zijn gebouwd om droogte-perioden te overleven (xerofyten).

  Stofwisseling
  Bij warm weer houden Cactussen hun huidmondjes overdag dicht om verdamping tegen te gaan.
  In de avond en nacht hebben ze hun huidmondjes open om te assimileren.
  Ze nemen daarbij koolzuurgas (CO2) op, en stoten zuurstof (O2) af.

  Droogte-stress
  Cactussen kunnen tijdens grote hitte en lange droogte hun huidmondjes dag en nacht gesloten houden.
  Hiermee voorkomen ze teveel vochtverlies door verdamping.

  Habitat
  Cactussen groeien in droogtegebieden zoals half-woestijnen, maar niet in woestijnen.
  Cactussen groeien op één soort na in Noord Amerika en Zuid Amerika.