IJZERCHELAAT  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

KWEEKARTIKELEN

 | 

MESTSTOFFEN

 | 

IJZERCHELAAT


 IJZERCHELAAT 


 IJZERCHELAAT KOPEN
 Via deze pagina kunt u ijzerchelaat online bestellen en kopen.
 IJzerchelaat is bedoeld als voedingsstof voor alle plantaardige gewassen zoals:
 planten, kamerplanten, Cactussen, Vetplanten, tuinplanten, kruiden, struiken, bomen, en gazon (gras).

 Met ijzerchelaat worden planten en struiken groener, want ze maken meer chlorofyl. 
 Planten assimileren beter met meer chlorofyl, want groenere planten maken meer energie.
 Uw planten groeien en bloeien beter met voldoende ijzerchelaat !  ;-)

 WAT IS IJZERCHELAAT ?
 IJzerchelaat is een voedingsstof van ijzer voor planten, struiken en bomen.
 Het ijzer in ijzerchelaat is gemakkelijk opneembaar door de speciale chelaat-vorm.
 Er zijn meerdere soorten ijzerchelaat, die verschillen in de bruikbaarheid bij bepaalde zuurgraden.

 Met ijzerchelaat worden planten groener (meer chlorofyl) en assimileren beter (meer energie).

 WAT IS EEN CHELAAT ?
 Chelaat = een chemische stof die met bepaalde metaalionen een oplosbare, complex molecuul vormt.
                   De metaalionen worden hierbij inactief, en kunnen niet normaal reageren met andere stoffen 
                   (zoals elementen of ionen) om een onoplosbare neerslag te vormen.

 Gebruik van chelaten
 Chelaten worden gebruikt om te zorgen dat bepaalde stoffen niet neerslaan in een oplosing.
 Daardoor blijven deze stoffen beschikbaar in de (voedings-) oplossing.

 De kunstmatige gemaakte chelaten zijn stabieler dan in de natuur voorkomende chelaten.

 SOORTEN IJZERCHELAAT
 De ijzerchelaten Fe-DTPA en Fe-EDDHA worden het meest gebruikt in de glastuinbouw.
 Veel gebruikte ijzerchelaten zijn:

 1. DTPA IJZERCHELAAT ("GEEL-ORANJE IJZER")
 Dit ijzerchelaat wordt het meest gebruikt in de glas-tuinbouw.
 Fe-DTPA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 7. 

 2. EDTA IJZERCHELAAT
 Fe-EDTA werkt tot maximaal een zuurgraad van pH = 6. 
 Wordt soms gebruikt in samengestelde meststoffen.
 
 3. EDDHA IJZERCHELAAT ("ROOD IJZER")
 Fe-EDDHA is bruikbaar bij een zuurgraad van pH = 4 tot pH = 10. 
 Maar vooral te gebruiken bij pH = 7 (neutraal) en hoger.

 4. EDDHSA IJZERCHELAAT
 Fe-EDDHSA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 10. 
 Het wordt gebruikt bij de teelt van substraten met een ultra-violet (UV) ontsmetter.

 VERSCHILLEN TUSSEN  DE IJZERCHELATEN FE-DTPA EN FE-EDDHA
  Fe-DTPA en FE-EDDHA verschillen in de toepasbaarheid bij bepaalde zuurgraden (pH).
  
 5. IJzerchelaat Fe-DTPA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 7 (neutraal).
     Dus bij een lagere zuurgraad dan pH = 7.

 6. IJzerchelaat Fe-EDDHA is te gebruiken van pH = 4 - 10 (van licht zuur tot licht basisch).
     Dus bij een hogere zuurgraad dan Fe-DTPA.  
     Fe-EDDHA is vooral te gebruiken bij pH = 7 (neutraal) en hoger.

  EIGENSCHAPPEN VAN IJZERCHELAAT

 1. Instabiliteit van ijzerchelaat
 
 1.1 Instabiliteit in water
 IJzerchelaat kan in een voedings-oplossing instabiel worden door:
 -- een te hoge of lage zuurgraad (pH).
 -- een hoge concentratie van andere voedingselementen. 

 1.2 Instabiliteit in licht
 Ook door licht kan ijzerchelaat uiteenvallen en onwerkzaam worden.
 Bewaar ijzerchelaat daarom op een donkere plek in een donkere verpakking !

 IJzerchelaat moet dus in het donker worden bewaard !

2. Goede oplosbaarheid van ijzerchelaat
IJzerchelaat is goed oplosbaar in water (H2O).

3. Minder gevoelig voor reacties met andere stoffen
 Doordat het ijzer in een chelaatvorm zit is het minder kwetsbaar voor chemische reacties (oxidatie). 
 Daardoor blijft ijzerchelaat langer stabiel.

  BEWAREN VAN IJZERCHELAAT

 1. IJzerchelaat in het donker bewaren.
     IJzerchelaat kan door zonlicht uiteenvallen en onwerkzaam worden.
     Bewaar ijzerchelaat daarom op een donkere plek in een donkere verpakking !

 2. IJzerchelaat op een droge plek bewaren
     Door vocht en water kan ijzerchelaat oxideren en onwerkzaam worden.
     Bewaar ijzerchelaat daarom op een droge plek 

 FUNCTIES VAN IJZER BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 IJzer is een noodzakelijke voedingsstof voor planten, struiken en bomen.
 Ijzer is voor planten een sporen-element (spoor-element) dat een plant maar weinig nodig heeft.
 Het element Ijzer is nodig voor de vorming van bladgroen en bladgroenkorrels. 
 Zo'n 80% van het het aanwezige ijzer in een plant bevindt zich in het bladgroen (chlorofyl).
 Ook is ijzer een bouwsteen van veel eiwitten en enzymen in planten, struiken en bomen.

 IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 Bleekgroene planten kunnen ijzergebrek hebben, dat met ijzerchelaat kan worden verholpen.
 Die geelverkleuring is aan het eind van een stengel of blad goed te zien.

 1. KENMERKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 Waar zie je ijzergebrek ?
 Gebrek aan ijzer is het eerste te zien in de top van een plant, struik of boom.
 En aan de uiteinden van de bladeren.

 Welke verkleuring ?
 Het normaal groene weefsel kleurt geel en soms zelfs wit.

 Verdwijnen van de verkleuring
 Als een plant later voldoende ijzer krijgt, kan deze geelverkleuring verminderen of zelfs geheel verdijnen.
 Het eerder geel of wit verkleurde weefsel is wel zwakker dan weefsel dat meteen groen kleurt.

 2. OORZAKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 De oorzaken van ijzergebrek bij planten, struiken en bomen zijn:
 1. slechte opname van ijzer (Fe) door de plant, veroorzaakt door:
     hoge pH. slecht wortelgestel, lage temperatuur van de aarde.
     Dit kan de ijzer-opname erg remmen, terwijl er wel veel ijzer in de grond aanwezig is.
 2. lage beschikbaarheid in het substraat (aarde, grond).
 3. transport van ijzer is geremd.
     Het al aanwezige ijzer in de plant kan zich niet meer verspreiden.
     Het benodigde ijzer moet dan geheel uit de wortels (worteltoppen) komen.

 3. REACTIE VAN PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN OP IJZERGEBREK
 Planten beschikken over verschillende mechanismen om toch voldoende ijzer te kunnen opnemen.
 De wortels van planten kunnen:
 1. positief geladen H+ ionen afscheiden.
     Hierdoor wordt het jjzer in de buurt van de wortel toch opneembaar.
 2. stoffen afscheiden met een chelaat-achtige werking.
      Hierdoor kan ijzer in het substraat worden opgelost in water.

 4. SLECHTE OPNAME VAN IJZER DOOR EXTERNE OMSTANDIGHEDEN
 Soms kan ijzer slecht worden opgenomen door de toestand van de grond.
 Toevoegen van extra ijzer met ijzerchelaat helpt dan niet.

 4.1 Kalkrijke aarde en ijzer
 Grond met veel kalk bevat ook veel HCO3- ionen.
 Dit bicarbonaat-ion neutraliseert aanwezige H+ ionen, zodat de grond minder zuur wordt (pH stijgt). 
 Wardoor de wortels nog steeds het ijzer slecht kunnen opnemen.

 In kalkrijke gronden kan ijzergebrek daarom slecht worden bestreden.

 HCO3-  = bicarbonaat-ion = (mono)waterstofcarbonaat-ion.

 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 1. TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% 
 1. Strooi Fe-DTPA 7% op de grond dat matig zuur tot licht alkalisch is.
     Daarna met water in de grond spoelen.
 2. Los Fe-DTPA 7% op in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten, of geef van onderaf water.
     Naspoelen is niet nodig.

 2. TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% 
 1. Strooi Fe-EDDHA 6% op de grond dat neutraal tot licht alkalisch is.
     Daarna met water in de grond spoelen. 
 2. Los Fe-EDDHA 6% op in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten, of geef van onderaf water.
     Naspoelen is niet nodig.


  IJZERCHELAAT DOSEREN IN WATER

  1. De dosering van ijzerchelaat is belangrijk !
  Bij te hoge doseringen van ijzerchelaat kunnen planten, struiken en bomen schade oplopen.
  Ijzerchelaat is voor planten een sporen-element.
  Er is daarom weinig ijzerchelaat nodig, waardoor je gemakkelijk teveel ijzerchelaat kan geven !
  Handig is een weegschaal die in grammen en tienden van grammen kan wegen.

  2. Afwegen van ijzerchelaat
  1. Een weegschaal die in grammen en tienden van grammen kan wegen is handig.
  2. Of weeg 50 maatlepels ijzerchelaat af, en weeg het.
      Het gewicht gedeeld door 50 is het gewcht van het ijzerchelaat per maatlepel.

  2. Dosering van Ijzerchelaat samen met andere meststoffen
  In andere meststoffen of plantenvoeding zit misschien ook ijzerchelaat.
  Op de verpakking van de plantenmest (plantenvoeding) staat de concentratie van alle meststoffen.
  Bij de dosering van extra ijzerchelaat moet u rekening houden met de hoeveelheid ijzer van die andere meststof.

  3. IJzer in onze Cactusmest / Aasbloemenmest
  Onze Cactusmest en Aasbloemenmest bevat in totaal 0,15 % ijzer = 0,0015 ijzer (Fe).
  De dosering is maximaal 1 gram Cactusmest / Aasbloemenmest per liter water.
  Ofwel 1 liter gietwater bevat dan 0,0015 gram ijzer (Fe).

  5. Extra ijzerchelaat geven bij onze Cactusmest / Aasbloemenmest
  Bij sommige omstandigheden (pH=7 of er dicht bij) kan er misschien te weinig opneembaar ijzer zijn in het gietwater.
  Dat kunt u verhelpen door extra IJzerchelaat Fe-DTPA 7% te geven (werkzaam tot pH = 7).
  Of door extra IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% te geven (werkzaam vanaf een zuurgraad ph > 7). 

  4. IJzer in andere meststoffen
  Andere samengestelde meststoffen bevatten bijv. 0,07 % ijzer (Fe) en 0,25 % ijzer (Fe).

  DOSERING VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% IN WATER

   IJzerchelaat Fe-DTPA 7% werkt tot een zuurgraad van pH=7.
   Is de zuurgraad van de grond hoger dan pH=7, gebruik dan ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%.

  1. Voorzichtige regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-DTPA 7%
  Deze dosering is bedoeld als u elke keer ijzerchelaat geeft met het gietwater.
  Begin met een lage dosering, en kijk wat de uitwerking is.
  Bij voldoende ijzer maakt de plant groene bladeren in de top.

  Geef in totaal 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Houd wel rekening met de hoeveelheid ijzer die u geeft met andere meststoffen.
  Geeft u geen ijzer met andere meststoffen, geef dan 0,21 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  Berekening:
  Geef 100/7 x 0,15 % = 0,021 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel  10 x 100/7 x 0,15 % = 0,21 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  2. Hogere regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-DTPA 7%
  Planten kunnen waarschijnlijk meer ijzer (Fe) gebruiken, bijv. 0,25 % ijzer per liter water.
  Geeft u geen ijzer met een andere plantenvoeding, geef dan 0,36 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.
 
  Berekening:
  Geef 100/7 x 0,25 % = 0,036 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel  10 x 100/7 x 0,25 % = 0,36 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  3. Eenmalige toepassing van ijzerchelaat Fe-DTPA 7%
  Geef eenmalig 1 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

 DOSERING VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% IN WATER

   IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% werkt vanaf een zuurgraad van pH=7.
   Is de zuurgraad van de grond lager dan pH=7, gebruik dan ijzerchelaat Fe-DTPA  7%.

  1. Voorzichtige regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Deze dosering is bedoeld als u elke keer ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% geeft met het gietwater.
  Begin met een lage dosering, en kijk wat de uitwerking is.
  Bij voldoende ijzer maakt de plant groene bladeren in de top.

  Geef in totaal 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Houd wel rekening met de hoeveelheid ijzer die u geeft met andere meststoffen.
  Geeft u geen ijzer met andere meststoffen, geef dan 0,25 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  Berekening:
  Ofwel 100/6 x 0,15 % = 0,025 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 1 liter water.  
  Ofwel 10 x 100/6 x 0,15 % = 0,25 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  5. Hogere regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Planten kunnen waarschijnlijk meer ijzer (Fe) gebruiken, bijv. 0,25 % ijzer per liter water.
  Geeft u geen ijzer met een andere plantenvoeding, geef dan 0,42 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  Berekening:
  Geef minstens 100/6 x 0,25 % = 0,042 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 1 liter water.  
  Ofwel minstens 10 x 100/6 x 0,25 % = 0,42 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  6. Eenmalige toepassing van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Geef eenmalig 1 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.


 IJZERCHELAAT DTPA

 IJZERCHELAAT EDDHA

IJzerchelaat DTPA 7% - 80 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.

Kan in een brief tot 100 gram worden verstuurd !


Euro 4.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat DTPA 7% - 100 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 5.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat DTPA 7% - 250 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 12.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 25 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10.


Euro 5.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 80 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10.

Kan in een brief tot 100 gram worden verstuurd !


Euro 9.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 100 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10.


Euro 11.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 250 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10.


Euro 24.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal