CACTUSMEST  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

KWEEKARTIKELEN

 | 

CACTUSMEST


CACTUSMEST
= Cactus-voeding

Cactusmest bevat weinig stikstof (N) en is speciaal bedoeld voor het bemesten van Cactussen.
Cactussen groeien met Cactusmest in een natuurlijke compacte en gedrongen vorm verder.
Samen met Kalksalpeter (= stikstof-meststof) is deze Cactusmest geschikt voor alle planten.

Cactusmest heeft bijvoorbeeld een N-P-K-Mg verhouding van 7-17-35-3 , dus met relatief weinig N (stikstof).
Het extra Magnesium (Mg) is nodig voor de vorming van bladgroen (chlorophyl).
Magnesium is een belangrijke voedingsstof, en geen sporen-element dat minimaal nodig is voor een plant !
De meeste combinatie-meststoffen bevatten geen Magnesium !
Ook Pokon Cactusmest ("Pokon Cactus") bevat geen Magnesium !

 Stikstof
  Met teveel stikstof (N) zullen Cactussen langgerekt, slap en glanzend groen verder groeien. 
  Het weefsel van te veel bemeste Cactussen wordt minder sterk en bevat meer water (vocht).
  Deze Cactussen worden vatbaarder voor ziektes, ongedierte, plagen, hitte, kou.
  Uiteindelijk zal de Cactus breken bij het dunnere en slappere langgerekte deel van de stam.

  Extra stikstof
  Met een beetje Kalksalpeter bij de Cactusmest kan je extra stikstof (N) geven .
  Met extra stikstof (N) zullen Cactussen sneller en langgerekter groeien.
  Geef Cactussen dus niet te veel stikstof !

  Toepassing van de Cactusmest
  Alleen Cactusmest gebruiken voor Mescaline Cactussen en andere Cactussen.
  Cactusmest samen met kalksalpeter gebruiken voor:
   -- snellere groei van Mescaline Cactussen en andere Cactussen.
   -- normale groei van Vetplanten en Kamerplanten.

  Waarom kunstmest ?
  Een speciale kunstmest bevat :
  1. een beter afgestemde verhouding van de benodigde voedingsstoffen.
      Daardoor is er minder verspilling door een overschot van sommige voedingsstoffen.
      Een overschot van bepaalde voedingsstoffen kan een Mescaline Cactus remmen in zijn groei en bloei.
  2. geen dierlijke ingredienten, en dus ook geen gevaarlijke bacterien.
      Sommige bacterien kunnen bij consumptie schadelijk zijn voor mensen.
      Stalmest en koemest bevatten zeer veel dierlijke bacterien, en kunnen bij menselijke consumptie gevaar opleveren. 

  MESTSTOFFEN

  1. Complete Cactusmest  met  N-P-K-Mg  =  7 - 17 - 35 - 3
      In water oplosbare totaalmest die alle voedings-elementen bevat.
      Bevat relatief weinig stikstof (N) , en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen.
      Cactussen behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
      Door teveel Stikstof (N) groeien Cactussen langgerekter, dunner en slapper.

      Deze volwaardige Cactusmest bevat alle benodigde hoofd-meststoffen (N,P,K) en ook :
      1.1  3% Magnesium (Mg), ook een hoofd/meststof die nodig is voor de vorming van bladgroen.
      1.2  IJzer (Fe) in een makkelijk opneembare chelaat-vorm, ook nodig voor de vorming van bladgroen.
      1.3  alle benodigde essentiele sporenelementen in een makkelijk opneembare chelaat-vorm zoals:
            Boor (B), Molybdeen (Mo), Koper (Cu), Mangaan (Mn), Zink (Zn). 

  2. Kalk-Salpeter  =  Stikstof-meststof voor de lengtegroei
      De Stikstof (N) in het Kalk-Salpeter zorgt voor de lengtegroei.
      Hoe meer Stikstof, hoe sneller, langer en dunner Cactussen gaan groeien.
      Chemische formule:      Ca [ (NO3)2 ]
      Chemische naam:        Calcium-nitraat.

  CACTUSMEST  EN  KALKSALPETER  COMBINEREN

  Deze twee-delige combinatie-meststof is geschikt voor alle planten: Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
  De onderlinge verhouding maakt de mest bruikbaar als:
  Cactusmest, Vetplantenmest, Succulentenmest, Kamerplantenmest.

  Verhouding van de meststoffen
  De twee meststoffen kunnen in elke verhouding worden gebruikt, en ook ieder apart.
  Afhankelijk van de onderlinge verhouding bruikbaar als:
  1. Complete Cactusmest  - alleen Cactusmest geven voor een langzame en natuurlijke gedrongen groei van alle Cactussen.
  2. Cactusmest voor snellere groei - Cactusmest en meer Kalksalpeter geven, onderlinge verhouding maximaal 1 : 1 .
  3. Vetplantenmest  = Succulentenmest - Cactusmest en Kalksalpeter in gelijke delen geven.
  4. Kamerplantenmest - Cactusmest en Kalksalpeter in gelijke delen geven. 

  Verhouding van de meststoffen en groei
  De normale verhouding voor Mescaline Cactussen en Cactussen is 100% Cactusmest en 0% Kalksalpeter.
  De normale verhouding voor Succulenten (niet Cactussen) en Kamerplanten is van beide meststoffen evenveel (50% / % 50%).

  Groeien planten te weinig, dan minder of geen Cactusmest (1) geven, en meer of alleen Kalk-Salpeter (2).
  Groeien planten te snel, dan meer of alleen Cactusmest (1) geven, en minder of geen Kalksalpeter (2).

  DOSERING VAN DE MESTSTOFFEN

  Concentratie van de meststoffen
  Maximaal 1 gram vaste kunstmest per liter water geven.
  Voor zaailingen, stekken en rustige groei 0,5 gram mest per liter water.

  Frequentie van de bemesting
  Maximaal 1x per maand bemesten door de kunstmest in het gietwater op te lossen.

  Frequentie van het water geven
  Zo'n 2x per maand water geven, dus ongeveer om de twee weken.
  Afhankelijk van de omstandigheden op de plek waar de Mescaline Cactussen groeien,
  kan je kortere of langere tussen-periodes kiezen.
  Vanaf 1 oktober tot 1 maart geen water geven, Cactussen gaan dan in winterrust !

  Afmeten van de meststoffen
  Gebruik een klein of groot bol lepeltje van plastic of metaal.
  Een bol lepeltje is in verschillende maten te koop bij een winkel in huishoudelijke artikelen.
  Zorg dat je het gewicht weet van een afgestreken bol lepeltje mest van beide meststoffen !

  Doseer-lepeltje ijken
  Aangezien beide meststoffen andere soortelijke gewichten hebben, moet je het lepelje voor beide meststoffen ijken.

  Schep eerst 10 keer of meer een vol afgestreken lepeltje mest in bakje of zakje, of op een papiertje.
  Weeg de mest, en deel het gewicht van de mest door het aantal schepjes mest.
  Je weet dan het gewicht van een afgestreken lepeltje mest.
  
  N.B.  
  Als je een bakje gebruikt om de mest te wegen, dien je het gewicht van het bakje met mest te verminderen 
  met het gewicht van het lege bakje !
  Daarna het gewicht van de geschepte mest delen door het aantal afgestreken lepels mest die je hebt geschept.
  Dan heb je het gewicht van 1 lepeltje mest.   ANDERE MESTSTOFFEN

   IJzerchelaat !
   IJzerchelaat gaat het geel verkleuren van bladeren door ijzer-gebrek tegen.
   Met voldoende ijzer maken planten meer bladgroen (chlorophyl) en groenere bladeren.
   Planten met groenere bladeren:
   -- assimileren beter.
   -- groeien en bloeien beter.

         IJzerchelaat EDDHA  Zie de rubriek Mescaline Cactussen kweken 
  voor meer technische informatie over het bemesten van Mescaline Cactussen.


  BEMESTING VAN ANDERE PLANTEN

  Bemesting van Vetplanten = Succulenten (niet Cactussen)
  Succulenten (= niet-Cactussen) hebben meer voedingsstoffen nodig, vooral meer Stikstof (N) dan Cactussen.
  Bemest daarom vaker (2x per maand 0,5 gram per Liter), of in een hogere concentratie (maximaal 1 gram / Liter).
  Geef van beide meststoffen (Cactusmest en Kalksalpeter) evenveel (50% / % 50%).
  
  Bemesting van Kamerplanten
  Kamerplanten hebben meer voedingsstoffen nodig, vooral meer Stikstof (N) dan Cactussen.
  Bemest daarom vaker (2x per maand), of in een hogere concentratie (maximaal 1 gram / Liter).
  Geef van beide meststoffen (Cactusmest (1) en Kalksalpeter (2) ) evenveel (50% / % 50%).

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen - 80 gram

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen - 80 gram
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !


Euro 4.25


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -100 gram

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -100 gram
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !

Goed oplosbaar in water, voor 100 tot 200 Liter voedings-oplossing.
Ook per 80 gram verkrijgbaar (kan in een brief tot 100 gram worden verstuurd).


Euro 4.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -250 gram

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -250 gram
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !

Goed oplosbaar in water, voor 250 tot 500 Liter voedings-oplossing.

Kan in een brief tot 350 gram worden verstuurd.


Euro 9.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -300 gram

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -300 gram
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !

Goed oplosbaar in water, voor 250 tot 500 Liter voedings-oplossing.

Kan in een brief tot 350 gram worden verstuurd.


Euro 11.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -500 gram

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen -500 gram
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !

Goed oplosbaar in water, voor 500 tot 1000 Liter voedings-oplossing.


Euro 16.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen - 1 Kilo

Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporen-elementen - 1 Kilo
Complete meststof voor Cactussen + Vetplanten - 3% Magnesium (bladgroen !) + alle sporenelementen !

Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen en Vetplanten.
Cactussen en Vetplanten behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen, en ook Magnesium.
De hoofd-meststof Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
Andere meststoffen bevatten vaak geen Magnesium !

Goed oplosbaar in water, voor 500 tot 1000 Liter voedings-oplossing.


Euro 29.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N -  80 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 80 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 100 tot 200 Liter voeding.


Euro 2.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 100 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 100 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 100 tot 200 Liter voeding.

OOK IN 80 GRAM VERKRIJGBAAR (KAN IN EEN BRIEF TOT 100 GRAM WORDEN VERSTUURD).


Euro 3.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 250 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 250 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 250 tot 500 Liter voeding.


Euro 6.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 300 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 300 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 250 tot 500 Liter voeding.


Euro 7.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 500 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 500 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 500 tot 1000 Liter voeding.


Euro 10.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 1000 gram

Kalksalpeter - Stikstof meststof - 15,5 % N - 1000 gram
Stikstof-meststof (N in Nitraat-vorm) voor de lengtegroei , te gebruiken samen met de Cactusmest.

Kalksalpeter zorgt voor extra lengtegroei bij Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten.
Combineren met Cactusmest voor een complete voeding voor alle planten.
Goed oplosbaar in water, voor 500 tot 1000 Liter voeding.


Euro 19.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Mest-SET compleet met Cactusmest en Kalksalpeter - 200 gram
100 gram Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporenelementen & 100 gram Kalksalpeter=stikstof-meststof

1. Cactusmest  7-17-35-3 + Sporenelementen  (100 gram)
    Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen.
    Cactussen behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
    Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen en ook Magnesium.
    Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
    Goed oplosbaar in water, voor 100 tot 200 Liter voedings-oplossing.
2. Kalksalpeter  (100 gram)
    Zorgt voor extra lengtegroei.

Combineer beide goed oplosbare Meststoffen voor een complete voeding voor alle planten !


Euro 6.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Mest-SET compleet met Cactusmest en Kalksalpeter - 500 gram
250 gram Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporenelementen & 250 gram Kalksalpeter=stikstof-meststof

1. Cactus-mest  7-17-35-3 + Sporenelementen  (250 gram)
    Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen.
    Cactussen behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
    Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen en ook Magnesium.
    Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
2. Kalksalpeter  (250 gram)
    Zorgt voor extra lengtegroei.

Combineer beide goed oplosbare Meststoffen voor een complete voeding voor alle planten !


Euro 14.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Mest-SET compleet met Cactusmest en Kalksalpeter - 1000 gram
500 gram Cactusmest N-P-K-Mg = 7-17-35-3 + Sporenelementen & 500 gram Kalksalpeter=stikstof-meststof

1. Cactus-mest  7-17-35-3 + Sporenelementen  (500 gram)
    Bevat relatief weinig stikstof, en is daarom speciaal geschikt voor Cactussen.
    Cactussen behouden hierdoor hun natuurlijke gedrongen uiterlijk.
    Bevat alle benodigde hoofd-meststoffen, alle sporenelementen en ook Magnesium.
    Magnesium is belangrijk voor de aanmaak van bladgroen (chlorophyl).
2. Kalksalpeter  (500 gram)
    Zorgt voor extra lengtegroei.

Combineer beide goed oplosbare Meststoffen voor een complete voeding voor alle planten !


Euro 24.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal