IJZERCHELAAT DTPA 7%  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

KWEEKARTIKELEN

 | 

MESTSTOFFEN

 | 

IJZERCHELAAT DTPA 7%


 IJZERCHELAAT DTPA  7%

 IJzerchelaat gaat het geel verkleuren van bladeren door ijzer-gebrek tegen.
 Met voldoende ijzer maken planten meer bladgroen (chlorophyl) en groenere bladeren.
 Planten met groenere bladeren:
 -- assimileren beter.
 -- groeien en bloeien beter.

 IJZERCHELAAT FE-DTPA 7%
 IJzerchelaat DTPA 7% is bedoeld voor gebruik in voedingsoplossingen voor planten, struiken en bomen.
 FE-DTPA is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.

 KENMERKEN VAN IJZERCHELAAT-DTPA 7%
 Chemische formule:  Fe-DTPA .
 Samenstelling:  microgranulaat (= zeer fijne korrels, door vermalen ontstaan).
 Bruikbaarheid:  tot een zuurgraad pH = 7.
 Verontreinigingen:  Bevat geen natrium en sulfaat.
 IJzer-gehalte (Fe):  7%
 Kwaliteit:  7% Fe-DTPA is de hoogste kwaliteit (er bestaat ook nog een Fe-DTPA 3%).
 Gevoeligheid:  Fe-DTPA is gevoelig voor licht, hierdoor kan het ijzerchelaat uiteenvallen.  

 ZUURGRAAD EN IJZERCHELAAT
 De zuurgraad (pH) van de voedings-oplosing is belangrijk bij het gebruik van ijzer-chelaat.
 Bij een lage of hoge zuurgraad kan:
 -- de binding van het ijzer met het chelaat worden verbroken.
 -- het chelaat zelf stuk gaan en uiteenvallen.
 
 N.B. In aarde boven pH = 7 kan men beter IJzerchelaat EDDHA 6% gebruiken.

 CHELAAT 
 Chelaat = een chemische stof die met bepaalde metaalionen een oplosbare, complexe molecule vormt.
                 De metaalionen worden hierbij inactief, en kunnen niet normaal reageren met andere stoffen 
                 (zoals elementen of ionen) om een onoplosbare neerslag te vormen.

 Gebruik van chelaten
 Chelaten worden gebruikt om te zorgen dat bepaalde stoffen niet neerslaan in een oplosing.
 Daardoor blijven deze stoffen beschikbaar in de (voedings-) oplossing.

 De kunstmatige gemaakte chelaten zijn stabieler dan in de natuur voorkomende chelaten.

 IJZERCHELATEN
 IJzer is een noodzakelijke voedingsstof voor de vorming van bladgroen en bladgroenkorrels. 
 Zo'n 80% van het element ijzer in een plant tref je aan in het bladgroen.
 Ook is ijzer een bouwsteen van veel eiwitten en enzymen.

 1. SOORTEN IJZERCHELAAT
 De meest gebruikte ijzerchelaten zijn:

 1. DTPA IJZERCHELAAT
 Dit ijzerchelaat wordt het meest gebruikt in de glas-tuinbouw.
 Fe-DTPA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 7. 

 2. EDTA IJZERCHELAAT
 Fe-EDTA werkt tot maximaal een zuurgraad van pH = 6. 
 Wordt soms gebruikt in samengestelde meststoffen.
 
 3. EDDHA IJZERCHELAAT
 Fe-EDDHA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 10. 

 4. EDDHSA IJZERCHELAAT
 Fe-EDDHSA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 10. 
 Het wordt gebruikt bij de teelt van substraten met een ultra-violet (UV) ontsmetter.

 2. INSTABILITEIT VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% 
 IJzerchelaten in een voedings-oplossing kunnen instabiel worden door de:
 -- pH (zuurgraad).
 -- concentratie van andere voedingselementen. 

 IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 1.  Oorzaken van ijzergebrek bij planten
 De oorzaken van een gebrek aan ijzer bij planten zijn:
 1. slechte opname van ijzer (Fe) door de plant, veroorzaakt door:
     hoge pH. slecht wortelgestel, lage temperatuur van de aarde.
     Dit kan de ijzer-opname erg remmen, terwijl er wel veel ijzer in de grond aanwezig is.
 2. lage beschikbaarheid in het substraat (aarde, grond).
 3. transport van ijzer dat geremd is.
     Het al aanwezige ijzer in de plant kan zich niet meer verspreiden.
     Het benodigde ijzer moet dan geheel uit de wortels (worteltoppen) komen.

 2. Reactie van planten op ijzergebrek
 Planten beschikken over verschillende mechanismen om toch voldoende ijzer te kunnen opnemen.
 De wortels van planten kunnen:
 2.1 positief geladen H+ ionen afscheiden.
      Hierdoor wordt het jjzer in de buurt van de wortel toch opneembaar.
2.2 stoffen afscheiden met een chelaat-achtige werking.
      Hierdoor kan ijzer in het substraat worden opgelost in water.

 3. Kalkrijke aarde en ijzer
 Grond met veel kalk bevat ook veel HCO3- ionen.
 Dit bicarbonaat-ion neutraliseert aanwezige H+ ionen, zodat de grond minder zuur wordt. 
 En de wortels nog steeds het ijzer slecht kunnen opnemen.
 In kalkrijke gronden kan ijzergebrek daarom slecht worden bestreden.
 HCO3- =  bicarbonaat-ion = (mono)waterstofcarbonaat-ion.

 KENMERKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 Waar ijzergebrek ?
 Gebrek aan ijzer is het eerste te zien in de top van een plant, struik of boom.

 Welke verkleuring ?
 Het normaal groene weefsel kleurt geel en soms zelfs wit.

 Verdwijnen van de verkleuring
 Als een plant later voldoende ijzer krijgt, kan deze geelverkleuring verminderen of zelfs geheel verdijnen.
 Het eerder geel of wit verkleurde weefsel is wel zwakker dan weefsel dat meteen groen kleurt.

 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% 
 1. Op de grond aanbrengen van ijzerchelaat
     Strooi Fe-DTPA 7% op de grond dat matig zuur tot licht alkalisch is.
     Daarna het ijzerchelaat met water in de grond spoelen.
 2. In het gietwater oplossen, en van bovenaf gieten
     Oplossen van Fe-DTPA 7% in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten van bovenaf, en spoel na met water.
 2. In het gietwater oplossen, en van onderaf water geven
     Of geef uw planten van onderaf water met opgelost ijzerchelaat.
     Naspoelen is bij onderaf water geven niet nodig.

 DOSERING VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% IN WATER

  1. IJZERCHELAAT IN ONZE CACTUSMEST / AASBLOEMENMEST
  Onze Cactusmest / Aasbloemenmest bevat in totaal 0,15 % Fe ((= 0,0015 Fe).
  De dosering is maximaal 1 gram Cactusmest / Aasbloemenmest per liter water.
  Ofwel 1 gram Cactusmest bevat dan 0,0015 gram Fe per liter water.

  Onze Cactusmest / Aasbloemenmest bevat waarschijnlijk iets te weing opneembaar ijzer bij een pH onder de 7.
  Dat kunt u verhelpen door extra Fe-DTPA 7% te geven (werkzaam tot pH = 7).

  2. IJZERCHELAAT IN ANDERE MESTSTOFFEN
  Andere meststoffen bevatten bijv. 0,07 % en 0,25 % ijzer (Fe).

  3. VOORZICHTIGE DOSERING
  Begin met een lage dosering, en kijk wat de uitwerking is.
  Bij voldoende ijzer maakt de plant groene bladeren in de top.

  3.1 Voorzichtige dosering van ijzerchelaat Fe-DTPA 7%
  Geef 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel 100/7 x 0,15 % = 0,021 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel 100/7 x 0,15 % x 10 = 0,21 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  4. DOORLOPENDE DOSERING FE-DTPA 7%

  4.1 Toepassing doorlopend Fe-DTPA 7%
  Planten kunnen waarschijnlijk meer FE (ijzer) gebruiken, bijv. 0,25 % ijzer.
  Geef daarom 0,25 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel minstens 100/7 x 0,25 % = 0,036 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel minstens 100/7 x 0,25 % x 10 = 0,36 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  5. TOEPASSING EENMALIG
  1 gram ijzerchelaat DTPA 7% in 10 liter water.


 BEWAREN VAN IJZERCHELAAT DTPA
  
  IJzerchelaat DTPA moet in het donker worden bewaard.
  Door licht kan ijzerchelaat DTPA uiteenvallen en onwerkzaam worden.


IJzerchelaat DTPA 7% - 80 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.

Kan in een brief tot 100 gram worden verstuurd !


Euro 4.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat DTPA 7% - 100 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 5.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat DTPA 7% - 250 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . 
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 12.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal