MESCALINE CACTUSSEN  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

MESCALINE CACTUSSEN


MESCALINE CACTUSSEN
= Mescaline Cacti (in het Engels).
= Drugs Cactussen.
= Meskaline Cactussen.

 1. WAT IS EEN MESCALINE CACTUS ?
 Een Mescaline Cactus bevat het geestverruimende alkaloïde Mescaline in een relatief hoge concentratie.
 Mescaline is de werkzame psychoactieve stof die psychedelische hallucinaties veroorzaakt in een Mescaline Cactus trip.
 Een Mescaline Cactus wordt daarom ook trip Cactus of drugs Cactus genoemd.

 Mescaline Cactussen worden al duizenden jaren gebruikt als geneesmiddel door de lokale inheemse bevolking.
 De Peyote Cactus uit Mexico en Texas (USA) en de San Pedro Cactus uit Peru en Ecuador zijn de belangrijkste Mescaline Cactussen.
 Hallucinogene Mescaline Cactussen bevatten naast Mescaline nog veel andere alkaloïden met eigen effecten.

 2. MESCALINE CACTUSSEN BOTANISCH GEZIEN

 2.0 VOORAL CACTUSSEN BEVATTEN MESCALINE
 Het alkaloïde Mescaline komt bij planten voor in vooral Cactussen.
 De Peyote en San Pedro Cactus bevatten relatief veel Mescaline.
 Planten die geen Cactus zijn bevatten nauwelijks Mescaline.

 2.1 MESCALINE CACTUS GESLACHTEN
 Er bestaan maar twee Cactus-geslachten met Cactus-soorten met een relatief hoog Mescaline-gehalte.

 1. Het geslacht Lophophora
     Het Cactus-geslacht Lophophora bestaat uit ronde bolvormige Cactussoorten zonder doorns.
     De soort Lophophora williamsii (Peyote, Peyote Cactus) bevat het hoogste gehalte aan Mescaline van alle Cactussen.
     Deze heilige magische Cactus groeit in Mexico en in het Zuiden van Texas (USA).  

 2. Het geslacht Echinopsis (vroegere naam: Trichocereus)
     Het Cactus-geslacht Echinopsis bevat o.a. tientallen lange zuilvormige Cactus-soorten uit Zuid-Amerika.
     Onderzoek, analyses en consumptie hebben de sterke geestverruimende werking van vier botanische soorten aangetoond.
     Deze vier soorten bevatten minder Mescaline dan de Peyote (Lophophora williamsii).
     Deze Echinopsis-soorten groeien in Zuid-Amerika in de landen Peru, Ecuador, Bolivia.

 2.2 MESCALINE CACTUS SOORTEN
 Alle onderstaande Mescaline Cactus soorten hebben een sterke geestverruimende werking.
 Varieteiten en vormen van Mescaline Cactus soorten hebben waarschijnlijk dezelfde concentratie aan Mescaline.

 N.B Veel Lophophora soorten en Trichocereus soorten lijken op elkaar.

 1. Peyote = Peyote Cactus = Lophophora williamsii
 De Peyote (Lophophora williamsii) heeft de sterkste geestverruimende werking van alle Cactussen.
 De Peyote bevat de hoogste concentratie van de psycho-actieve stof Mescaline van alle Mescaline Cactussen.
 Variëteiten en vormen van Lophophora williamsii hebben waarschijnlijk hetzelfde gehalte aan Mescaline.

 Deze Cactus heeft een donkergroene tot grijs-blauwe kleur en is sterk geestverruimend.
 De Peyote bevat daarnaast meer dan 50 andere alkaloïden met elk een eigen werking.

 2. Echinopsis soorten met veel Mescaline
 Alle onderstaande Echinopsis-soorten (vroeger: Trichocereus soorten) bevatten veel Mescaline.
 Deze soorten hebben een sterke geestverruimende werking.
 Varieteiten en vormen van deze Trichocereus soorten hebben waarschijnlijk dezelfde concentratie aan Mescaline.

 2.1 San Pedro Cactus = Echinopsis pachanoi (= Trichocereus pachanoi).
 Bezit korte doorns (tot maximaal 2 cm lengte) en 4 tot 9 afgeronde ribben.
 De natuurlijke groeiplaatsen liggen in Peru en Ecuador.

 2.2 Kale San Pedro Cactus = Echinopsis scopulicola (= Trichocereus scopulicola).
 Bezit hele korte doorns (tot maximaal 1 mm lengte) en 4 tot 7 afgeronde ribben.
 De kleur van de stam is donkergroen.
 Deze zeldzame soort is afkomstig uit Bolivia.

 2.3 Peruvian Torch Cactus  =  Echinopsis peruviana  (= Trichocereus peruvianus).
 Heeft langere en dikkere doorns tot 10 cm lengte, en grotere viltige beige-bruine areolen (doorn-kussens).
 De Peruvian Torch (Trichocereus peruvianus) heeft misschien de hoogste Mescaline-concentratie van alle Echinopsis-soorten.
 Heeft misschien de hoogste Mescaline-concentratie van de drie Trichocereus soorten !

 Traditionele Peruaanse genezers beschouwen de Peruvian Torch Cactus als een sterkere vorm ("macho") van de San Pedro.
 In de natuur groeit deze soort in Peru.

 2.4 Bolivian Torch Cactus (= Achuma Cactus) = Echinopsis lageniformis (= Trichocereus bridgesii)
 Dese soort maakt lange gele doorns tot 10 cm lang. 
 Het lichaam van de Bolivian Torch is grijs-blauw van kleur.
 Deze soort is afkomstig uit Bolivia.

 N.B. 
 Echinopsis lageniformis en Echinopsis pachanoi worden in Bolivia door de inheemse Indianen beide Achuma / Huachuma genoemd.
 Het gebruik en de uitwerking van beide Cactussen is voor de Indianen kennelijk dezelfde !

 2.3 MESCALINE CACTUS VARIËTEITEN
 Varieteiten van Mescaline Cactus soorten hebben waarschijnlijk dezelfde concentratie aan Mescaline als de betreffende soort.

 1. Lophophora williamsii variëteiten (Peyote variëteiten)
 Variëteiten van Lophophora williamsii bevatten waarschijnlijk hetzelfde gehalte aan Mescaline als Lophophora williamsii.
 Ze verschillen van de echte Peyote door een andere vorm, bloem, bloemkleur of vindplaats.

 1.1 Lophophora williamsii  var. decipiens                         =  een vorm van de Peyote met knobbels en dus geen ribben. 
 1.2 Lophophora williamsii  var. jourdaniana                     =  heeft mini-doorns, veel koppen en mooie paars-rode bloemen !
 1.3 Lophophora williamsii  var. texana (var. texensis)       =  een Peyote-vorm afkomstig uit Texas (USA). 

 2.4 MESCALINE CACTUS VORMEN
 Vormen van Mescaline Cactus soorten bevatten waarschijnlijk evenveel Mescaline als de betreffende soort.

 1. Lophophora williamsii vormen (Peyote vormen)
 Vormen van Lophophora williamsii bevatten waarschijnlijk hetzelfde gehalte aan Mescaline.
 Ze verschillen van de echte Peyote door een andere vorm, bloem, bloemkleur of vindplaats.
 
 1.4 Lophophora williamsii  forma caespitosa                  =  een spruitende vorm die al nieuwe koppen maakt als kleine jonge plant !
 1.5 Lophophora williamsii  forma pentagona                  =  een Peyote-vorm met vijf ribben.
 1.6 Lophophora williamsii  forma pluricostata                =  een Peyote-vorm met veel ribben (13 ribben).

 3. FOTO'S VAN MESCALINE CACTUS SOORTEN
     Deze Mescaline Cactussen zijn de bekendste soorten.


 3.1 Foto's van de Peyote Cactus (= Lophophora williamsii)
 Dit is de sterkste Mescaline Cactus !

 Peyote Cactus (Lophophora williamsii) van 4 cm doorsnede en 4 jaar oud.

 Peyote Cactus 
 (Lophophora williamsii) 
 van 4 cm doorsnede en zo'n 4 jaar oud.
 Peyote Cactus (Lophophora williamsii) van 6 cm doorsnede en 6 jaar oud.

 Peyote Cactus
 (Lophophora williamsii)
 van 6 cm doorsnede en zo'n 6 jaar oud.
 Peyote Cactus (Lophophora williamsii) van 8 cm doorsnede en 8 jaar oud.

 Peyote Cactus
 (Lophophora williamsii)
 van 8 cm doorsnede en zo'n 8 jaar oud.  


 3.2 Foto's van Echinopsis soorten (= Trichocereus soorten) met veel Mescaline
 Dit zijn zuil-vormige Echinopsis-soorten uit Zuid-Amerika.

 San Pedro Cactus = Echinopsis pachanoi = Trichocereus pachanoi.
 San Pedro Cactus 
 Echinopsis pachanoi
 (= Trichocereus pachanoi)
 met korte doorns.
 Peruvian Torch Cactus = Echinopsis peruviana = Trichocereus peruvianus.
 Peruvian Torch Cactus
 Echinopsis peruviana
 (= Trichocereus peruvianus)
 met lange doorns.
  Kale San Pedro Cactus = Echinopsis scopulicola = Trichocereus scopulicola.
 Kale San Pedro Cactus
 Echinopsis scopulicola
 (= Trichocereus scopulicola)
 met mini doorns van 1 mm.
 Bolivian Torch Cactus = Achuma Cactus = Echinopsis lageniformis = Trichocereus bridgesii
 Bolivian Torch Cactus
 = Achuma Cactus
 Echinopsis lageniformis
 (= Trichocereus bridgesii) 
 met lange bruin-gele doorns.

 3.3. Foto's van een Valse Peyote Cactus (= Lophophora diffusa)
 Dit is een Mescaline Cactus die nauwelijks Mescaline bevat !
 Valse Peyote Cactus = Lophophora diffusa.
  Valse Peyote Cactus
  (Lophophora diffusa)
  Bevat nauwelijks Mescaline.  

 4. MESCALINE SCHEIKUNDIG GEZIEN

 4.1 MESCALINE

 1. Chemische eigenschappen van Mescaline
 Mescaline is een alkaloïde (alkalisch reagerende verbinding) dat geestverruimende hallucinaties veroorzaakt.
 Mescaline heeft een bittere smaak en vormt witte kristallen.
 De scheikundige naam luidt 3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine (= 3,4,5-trimethoxy-beta-phenylethylamine).
 Mescaline behoort tot de phenylethylamine-alkaloïdes.

 5. PHARMACOLOGIE VAN MESCALINE CACTUSSEN

 Pharmacologie = wetenschap die de wisselwerking bestudeert tussen stoffen en het menselijk lichaam.

 Het effect van een Mescaline Cactus wordt vooral veroorzaakt door het actieve alkaloïde Mescaline.

1. De werking van Mescaline op de mens
 Het alkaloïde Mescaline heeft een sterke psychedelische en hallucinogene uitwerking.
 De chemische verbinding Mescaline versnelt de prikkel-overdracht tussen de zenuwen.

 6. MESCALINE CACTUSSEN EN DE WET
 Mescaline Cactussen staan niet in lijst 1 of lijst 2 van de Nederlandse Opiumwet.
 Dat betekent dat Mescaline-Cactussen in Nederland vrij mogen worden gekweekt, verhandeld en vervoerd.
 En ook dat Mescaline Cactussen door de overheid niet als gevaarlijk worden gezien.

 Mescaline Cactussen bevatten wel Mescaline, dat als chemische stof wel in de Opiumwet wordt genoemd.
 Mescaline als stof mag je niet kweken, verhandelen of vervoeren.

 7. MESCALINE CACTUS TRIP
 Het psychoactieve bestandeel Mescaline veroorzaakt de geestverruimende werking tijdens een Mescaline Cactus trip.
 Een San Pedro Cactus trip is minder heftig dan een Peyote Cactus trip.
 Tijdens een Peyote Cactus trip hebben naast Mescaline ook veel andere niet-psychoactieve alkaloïden hun eigen uitwerking.
 Minstens één alkaloïde in de Peyote heeft een verlammende werking !

 8. MESCALINE GEHALTE VAN MESCALINE CACTUSSEN

 8.1 DE HOEVEELHEID MESCALINE VERSCHILT PER CACTUS !
 De hoeveelheid Mescaline kan per Mescaline Cactus verschillen !
 Dezelfde soorten bevatten niet perse evenveel Mescaline.
 Waarom zijn er verschillen in het Mescaline-gehalte van Mescaline Cactussen ?

 Mogelijke oorzaken van deze verschillen in de Mescaline-concentratie zijn:
 1. De erfelijkheid van een bepaalde soort, variëteit, vorm
     Elke bepaalde soort, variëteit en vorm heeft zijn eigen erfelijke eigenschappen.
     Die bepalen samen hoeveel Mescaline een bepaalde Cactus kan maken.
 1. De conditie van de Mescaline Cactus
     Een uitgedroogde Cactus bevat minder water, waardoor de concentratie aan stoffen toeneemt.
     Een met water volgezogen Cactus bevat meer water, waardoor het Mescaline-gehalte per gram weefsel zal dalen.
     De totale hoeveelheid Mescaline in een Mescaline Cactus blijft wel gelijk bij indroging of bij water-opname.
 2. Ouderdom
     Hoe ouder de Mescaline Cactus plant, hoe hoger de concentratie aan Mescaline zou worden.
     De Mescaline Cactus zou dus Mescaline aanmaken in al gevormd weefsel.     
 3. Omstandigheden tijdens de groei
     De omstandigheden in de natuur of in kultuur bepalen hoe Mescaline Cactussen groeien.
     De invloed van diverse factoren en hun onderlinge samenhang bepalen de situatie tijdens de groei.
 4. Belangrijke factoren tijdens de groei zijn:
     -- voedingsstoffen (hoeveelheid, soort, verhouding).
     -- temperatuur (hoogte, duur, afwisseling).
     -- licht (hoeveelheid, daglengte, soort zonnestraling, afwisseling door bewolking).
     -- water (hoeveelheid, tijdsduur waarin water kan worden opgenomen, droogte-periodes).
     -- lucht (samenstelling, temperatuur, snelheid)
     -- wind (windrichting, sterkte, duur).

 8.2 HOEVEEL MESCALINE ZIT ER IN EEN MESCALINE CACTUS ?

 1. Mescaline gehalte van de Peyote Cactus (Lophopora williamsii)
 De Mescaline-concentratie van de Peyote is ongeveer 1% van het drooggewicht van de Peyote Cactus.
 Dat is meer dan de San Pedro Cactus.
 De Peyote Cactus (Lophophora williamsii) wordt vaak verward met Lophophora diffusa (een Valse Peyote Cactus).
 Ook door verkopers van Peyote Cactussen !
 Lophophora diffusa is geel-groen van kleur, en heeft een ronde vorm zonder uitstekende ribben of uitstekende verhogingen (knobbels).

 2. Mescaline gehalte van de San Pedro Cactus 
     (Echinopsis pachanoi = Trichocereus pachanoi)
 Veel gebruikers ervaren minder bijwerkingen in een trip dan bij de Peyote (Lophophora williamsii).
 Een duidelijke geur en een bittere smaak van "Trichocereus pachanoi" duiden op Mescaline.

 In chemische onderzoeken naar het Mescaline-gehalte van de San Pedro Cactus zijn er grote variaties. 
 De oorzaken van deze verschillen zijn waarschijnlijk:
 1. Toepassing van verschillende chemische analyse-methoden.
 2. Foutief gebruiken van andere Trichocereus-soorten die misschien minder of geen Mescaline bevatten.

 3. Mescaline gehalte van de Peruvian Torch Cactus
    (Echinopsis peruviana = Trichocereus peruvianus)
 Veel gebruikers ervaren minder bijwerkingen in een trip dan bij de Peyote (Lophophora williamsii).
 Gebruikers rapporteren ook hier ervaringen van uiterst werkzaam tot geheel niet effectief.
 Er is veel variatie in deze soort, dus verwisseling met andere Trichocereus soorten is waarschijnlijk.
 Een duidelijke geur en een bittere smaak van de "Peruvian Torch Cactus" duiden op Mescaline.

 4. Mescaline gehalte van Bolivian Torch Cactus = Achuma Cactus 
    (Echinopsis lageniformis = Trichocereus bridgesii)
 Alle varieteiten van Trichocereus bridgesii bevatten waarschijnlijk Mescaline.
 Variaties in Mescaline-gehalte zijn identiek aan de variaties bij Trichocereus pachanoi.
 Dus van uiterst krachtig tot vrijwel niet actief.

 Inheemse Indianen in Bolivia noemen Trichocereus pachanoi en Trichocereus bridgesii beide Achuma / Huachuma.
 Kennelijk maken ze geen verschil tussen beide soorten, die er toch heel anders uitzien.
 Waarschijnlijk omdat ze dezelfde geestverruimende werking hebben.

 Een duidelijke geur en een bittere smaak van "Bolivian Torch Cactus" duiden op Mescaline.

 5. Mescaline gehalte van de Kale San Pedro Cactus
    (Echinopsis scopulicola = Trichocereus scopulicola)
 Weinig bekende Mescaline cactus soort.
 Bevat relatief veel Mescaline
 Een duidelijke geur en een bittere smaak van de "Kale San Pedro Cactus" duiden op Mescaline.

 9. RESULTATEN UIT ONDERZOEKEN NAAR HET MESCALINE GEHALTE VAN MESCALINE CACTUSSEN

 In de tabel hieronder staat het Mescaline-gehalte van de belangrijkste Mescaline-Cactussen.  

Verse Cactus
Gedroogde Cactus


Naam
Mescaline %
 Mescaline
 in mg
 per 100 gram
Mescaline %
 Mescaline 
 in mg
 per 100 gram
Onderzoekers
JaarPeyote soorten


Lophophora williamsii


  0,9 %

Kelsey
1959  1,5 %

Bergman
1971  1%  (Schatting)

Crosby & McLaughlin
1973
Lophophora diffusa
  sporen

  sporen


Trichocereus soorten


Trichocereus pachanoi
  0,12 %

2 %
  2 gram
Poisson
1960

  0,04 %
  40 milligram
0,67 %
  670 milligram
Agurell
1969

  0,067 -   
  0,079 %Bruhn & Lundstrom
1976
Trichocereus peruvianus


0,817 %
  817 milligram
Pardani et al.
1977
Trichocereus bridgesii

  > 25 mg Trichocereus cuzcoensis

  0,5 -- 5 mg 
 Trichocereus macrogonus

  5 -- 25 mg
 Trichocereus taquimbalensis   

  5 -- 25+ mg
 Trichocereus terscheckii

   5 -- 25+ mg
 Trichocereus validus         

    > 25 mg
 Trichocereus werdermannianus 

   5 - 25+ mg Andere Cactussen


 Pelecyphora aselliformis     
 = Pissebed-Cactus
 = Bijltjes-Cactus


 < 0,00002 %
 10. VALSE MESCALINE CACTUSSEN
 De aanduiding "vals" wordt gebruikt om aan te geven dat een betreffende Cactus niet de goede soort is.
 En geen of vrijwel geen Mescaline bevat.

 1. Valse Peyote Cactussen
 De indianen in Mexico hebben de naam Valse Peyote gegeven aan veel Cactussen die (vrijwel) geen Mescaline bevatten.
 De naam Valse Peyote werd ook aan Cactussen gegeven die uiterlijk geheel niet leken op de Peyote Cactus.
 Deze Valse Peyote Cactussen behoren tot veel verschillende Cactus-geslachten.
 Ook het geslacht Lophophora bevat enkele Valse Peyote Cactussen.
 Valse Peyote Cactussen worden vaak verwisseld met echte Mescaline Cactus soorten !

 Valse Peyote Cactussen hebben in de praktijk geen geestverruimende werking.
 Omdat de benodigde aantallen Valse Peyote's voor een trip veel groter zijn dan van de echte Peyote Cactus.
 
  1.1 Valse Peyote Cactussen van het geslacht Lophophora
  De andere Lophophora soorten hebben geen of vrijwel geen geestverruimende werking.
   1. Lophophora diffusa          =  heeft een ronde vorm, onduidelijke (“diffuse”) ribben, en een lichtere geel-groene kleur
   2. Lophophora fricii             =  heeft een grijs-groene kleur, en paars-roze bloemen.
   3. Lophophora koehresii     =  kleinste Lophophora-soort, wordt ook als varieteit gezien van Lophophora diffusa.

  Lophophora diffusa wordt vaak verwisseld met de echte Peyote Cactus (Lophophora williamsii), maar bevat vrijwel geen Mescaline !
  Lophophora diffusa is een geel-groene ronde Peyote, terwijl Lophophora williamsii groen tot blauw-grijs van kleur is.

  1.2.  Valse Peyote Cactussen met (vrijwel) geen Mescaline
    4.  Ariocarpus fissuratus                =  levende rots-Cactus met groeven op de knobbels.
    5.  Ariocarpus kotschoubeyanus  =  platte levende rotscactus met groeven op de platte knobbels.
    6.  Ariocarpus retusus                     =  gladde levende rots-Cactus.
    7.  Aztekium ritteri                            =  met een vreemd geribbeld uiterlijk.
    8.  Carnegiea gigantea                    =  Saguaro (foutief: Carnegia gigantea).
    9.  Coryphanta compacta               =  bolvormige Cactus met lange tepels.
  10.  Epithelantha micromeris           =  ronde witte bolcacus met fijne witte doorns.
  11.  Lophophora diffusa                   = ronde geel-groene Lophophora soort.
  12.  Lophophora fricii                      =  ronde geel-groene Lophophora soort met donker-roze bloem.
  13.  Lophophora koehresii               = ronde geel-groene Lophophora soort.
  11.  Mammillaria heyderii                 =  Ronde Tepelcactus.
  12.  Mammillaria senilis                    =  Ronde Tepelcactus.
  13.  Obregonia denegrii                     =  bolcactus met witte wol op de kop.
  14.  Pelecyphora aselliformis          =  Pissebed-Cactus of Bijltjes-Cactus (foutief: asseliformis !).
  15.  Solisia pectinata                          =  bolcactus met spier-witte kamvormige doorns.
  16.  Strombocactus disciformis      =  platte schijfvormige Cactus.

 2. Valse San Pedro Cactussen
 San Pedro Cactussen die niet psychoactief zijn noemen we Valse San Pedro Cactussen.
 Dit om duidelijk te maken dat deze Cactussen geen Mescaline bevatten.
 Je kan met deze Valse San Pedro Cactussen dus geen trip maken !

 Trichocereus-soorten lijken soms erg op elkaar, en worden daarom vaak met elkaar verward.
 De meeste Trichocereus-soorten bevatten weinig of geen Mescaline, en zijn dus praktisch van weinig nut voor een Mescaline-trip.
 Er is relatief weinig onderzoek naar Trichocereus-soorten gedaan.

 De meeste andere Echinopsis (Trichocereus) soorten bevatten veel minder tot geen Mescaline.
 En hebben dus geen of vrijwel geen geestverruimende werking.

 Eigenlijk mag je een Echinopsis-Cactus zonder Mescaline geen San Pedro noemen.
 Want San Pedro is een naam waarmee een geestverruimende Cactus wordt bedoeld.

  17.  Trichocereus chilensis
  18.  Trichocereus lamprochlorus
  19.  Trichocereus schickendantzii

 3. Gebruiken en bereiden van Valse Mescaline Cactussen met weinig Mescaline
 Er zijn veel Mescaline Cactussen die weinig Mescaline bevatten.  
 Van een Cactus met weinig Mescaline hebt je heel veel Cactus-weefsel nodig om voldoende Mescaline te krijgen voor een trip.
 Praktisch is de bereiding van deze Mescaline Cactussen moeilijk te realiseren.
 Door de erg grote hoeveelheid aan Cactussen die je nodig hebt.

  11. NAMEN VAN MESCALINE CACTUSSEN

  1. BETEKENIS VAN DE NAMEN VAN TRICHOCEREUS SOORTEN
  Trichocereus = cereus (zuilcactus) met haren. De bloembuis heeft bruin-zwarte haren.
  pachanoi = genoemd naar professor Pachano uit Ecuador.
  peruvianus = in Peru voorkomend.
  bridgesii = genoemd naar de Engelsman Bridges.
  forma = vorm, gedaante.
  varieteit = onder de soort staande rang van planten met enkele afwijkende kenmerken.
  cultivar = kultuur-varieteit.
  cacti = Engels = Cactussen

  2. VERANDERDE NAAMGEVING VAN HET GESLACHT TRICHOCEREUS
  De wetenschappelijke (plantkundige) geslachtsnaam van het geslacht Trichocereus is onlangs veranderd.
  De oorspronkelijke geslachtsnaam en vaak ook de soortnamen van alle Trichocereus-soorten zijn veranderd.
  Dit schept natuurlijk grote verwarring bij de benaming en herkenning van de Trichocereus-Cactussen.
  2.1 Veranderde geslachtnaam van het geslacht Trichocereus
  1. Geslachtsnaam Trichocereus verandert in Echinopsis
  Het Cactus-geslacht Trichocereus is nu ingedeeld bij het Cactusgeslacht Echinopsis.
  De huidige botanische geslachtsnaam voor het Cactus-geslacht Trichocereus is nu Echinopsis.
  De uitgang van soortnamen richt zich naar de geslachtsnaam, dus veel soortnamen werden ook aangepast. 

  2.2 Veranderde soortnamen van Trichocereus sooorten
  2. Trichocereus pachanoi (San Pedro Cactus) heeft als nieuwe naam Echinopsis pachanoi.

  3. Trichocereus peruvianus (Peruvian Torch) heeft nu als naam Echinopsis peruviana.

  4. Trichocereus bridgesii werd Echinopsis lageniformis.
      Doordat de naam Echinopsis bridgesii al bestond, kon Trichocereus bridgesii deze naam niet krijgen.
      Daarom kreeg Trichocereus bridgesii de naam Echinopsis lageniformis.
      Echinopsis bridgesii is dus geen zuilvormige geestverruimende Trichocereus-soort !
      Echinopsis bridgesii is een laag blijvende zuil-Cactus die groepen maakt en niet geestverruimend is.
 
  3. ACHUMA / HUACHUMA (VOLKSNAAM)
  Trichocereus bridgesii (Achuma Cactus) en Trichocereus pachanoi (San Pedro Cactus) 
  worden in Bolivia door de inheemse bevolkind beide Achuma (en ook Huachuma) genoemd.   
  De Indiaanse bevolking maakt kennelijk geen verschil tussen beide verschillende botanische soorten.
  De uitwerking en het gebruik van beide geestverruimende Cactussen is voor de Indianen kennelijk hetzelfde !

   12. VERSCHILLEN IN KWALITEIT VAN MESCALINE CACTUSSEN
   Er zijn grote verschillen in kwaliteit van Mescaline Cactussen.
   Die verschillen hebben gevolgen zoals snellere verbranding, eerdere bevriezing, vaker aantasting door ongedierte.
   Gevolgen die je vaak pas merkt als het te laat is.
   Begin dus met sterke Mescaline Cactussen, zodat je Cactussen minder vatbaar zijn voor minder goede omstandigheden.
   Vooral beginners hebben niet alle omstandigheden voldoende in de hand, en ook niet goed in de gaten.
     
  1. Verschillen in kwaliteit van Peyote Cactussen
  1.1 Goede kwaliteit Peyote Cactussen
  Peyote Cactussen horen van nature plat te groeien.
  De hoogte van de Peyote is ongeveer een derde deel van de diameter.
  De natuurlijke kleur is blauw-groen tot grijs-blauw, ook al bij jonge Peyote planten.

  1.2. Slechte kwaliteit Peyote Cactussen
  Een Peyote Cactus plant die met veel mest en water is opgekweekt,
  heeft een bolle vorm, met weinig witte wol, en is glanzend groen van uiterlijk.

  De Peyote is dan van veel mindere kwaliteit, en is daardoor veel gevoeliger voor:
  ongedierte, vocht, hitte en kou, en openscheuren door teveel water !
  En bij het opkweken zijn waarschijnlijk regelmatig bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

  2. Verschillen in kwaliteit van San Pedro Cactussen en Peruvian Torch Cactussen
  2.1 Goede kwaliteit San Pedro Cactussen en Peruvian Torch Cactussen
  Deze zuilvormige Trichocereus soorten zijn van nature grijs-blauw van kleur.
  Deze blauwe kleur beschermt de plant tegen het blauwachtige ultra-violette licht (UV-licht) op hun natuurlijke groeiplaats.
  De temperatuur is in de nacht op de standplaats vaak onder nul.
  
  2.2 Slechte kwaliteit San Pedro Cactussen en Peruvian Torch Cactussen
  Ook kolomvormige Trichocereus soorten kunnen een glanzend groen uiterlijk hebben van teveel water en mest, en te weinig zon.
  De concentratie van inhoudsstoffen in zo'n waterige Cactus is lager dan bij een sterk opgekweekte Mescaline Cactus,
  waardoor ze eerder ombuigen, omvallen en breken, bevriezen, uitdrogen, en aangetast worden door ongedierte.

  De top van elke zuilvormige Trichocereus Cactus bevriest het eerst, omdat het boven in een kas het koudste is.
  Hoe sterker de San Pedro Cactus hoe minder kans op bevriezing in de winter.

  13. UITLEG BIJ ONZE MESCALINE CACTUSSEN

  1. Afmetingen
  De vermelde afmetingen zijn minimum-afmetingen.
  Een stek van 7+ cm betekent dus een lengte van minstens 7 cm.

  2. Afkortingen
  STEK = onbewortelde stek (afgesneden zijtak). In het Engels: cutting.
  PLANT = goed bewortelde plant in pot, die meteen bij u verder groeit.
  PLANT IN POT = goed bewortelde plant in pot, die meteen bij u verder groeit.

  3. Stek of bewortelde Mescaline Cactus in een pot
   Onze Mescaline Cactussen (Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus) worden aangeboden als :

  3.1 STEK = Dikke sterke stekken zonder wortels ("cuttings").
      Om zelf op te potten, of om op te eten ..... !
      Een stek maakt wortels na 3 tot 6 weken, waarna de bewortelde Mescaline Cactus verder groeit. 
      
      Onze Stekken ("cuttings") van Trichocereus Cactus soorten zijn:
      -- zijtakken van goed bewortelde grote en sterke Mescaline Cactussen.
      -- opgegroeid in de volle zon, in lagere temperaturen, en hebben geen bestrijdingsmiddelen nodig.
      -- tot zo'n 15 cm lengte veel dikker, zwaarder en sterker dan gezaaide Mescaline Cactussen (zaailingen), 
      -- vooezien van een dikkere buitenste weefsellaag (Chlorenchym-laag), waarin het Mescaline-gehalte het hoogst is.
      -- beter herkenbaar, zodat je weet dat de stek van de juiste soort is.
         Gezaaide San Pedro Cactussen lijken in de eerste jaren op elkaar, en lijken weinig op oudere planten van dezelfde soort.

  3.2 PLANT / PLANT IN POT = Goed bewortelde Mescaline Cactus in een pot
      Groeit bij u thuis meteen verder !
      Een bewortelde Mescaline Cactus kopen scheelt:
      oppotten, bewortelen, vervorming door een groei-stop, en mogelijk verlies door infecties en verrotting.

  4. Nadelen van gezaaide Mescaline Cactussen

  1. Gezaaide Cactussen groeien de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen zon, staan meestal warm, worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, wateriger, langer, minder sterk, hebben dunnere en lichtere doorns,
     en zijn gevoeliger voor minder optimale omstandigheden en ongedierte..

  2.   Onduidelijkheid tot welke soort Mescaline Cactus een jonge gezaaide Mescaline Cactus (zaailing) behoort.  
        En of het wel een psychoactieve Mescaline Cactus is.       
  2.1 Jonge baby Mescaline Cactussen lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
  2.2 Jonge gezaaide zaailingen van verschillende soorten Mescaline Cactussen lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
        Ook bestaan er veel vormen en kruisingen van Trichocereus soorten.

  5. Aanbod aan Echinopsis soorten
  Daarom leveren wij alle Echinopsis (Trichocereus) soorten als:
  1. dikke sterke stek.
  2. goed bewortelde Cactus in een pot.


 MESCALINE CACTUSSEN VOOR CEREMONIES

 UNIEKE MESCALINE CACTUSSEN

 PEYOTE (LOPHOPHORA WILLIAMSII)

 SAN PEDRO CACTUS (ECHINOPSIS PACHANOI)

 ACHUMA CACTUS (ECHINOPSIS LAGENIFORMIS)

 BOLIVIAN TORCH (ECHINOPSIS LAGENIFORMIS)

 CUZCO CACTUS (ECHINOPSIS CUZCOENSIS)

 KALE SAN PEDRO CACTUS (ECHINOPSIS SCOPULICOLA)

 MACROGONUS CACTUS (ECHINOPSIS MACROGONA)

 PERUVIAN TORCH (ECHINOPSIS PERUVIANA)

 VALSE PEYOTE CACTUSSEN

 VALSE SAN PEDRO CACTUSSEN