PEYOTE  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

MESCALINE CACTUSSEN

 | 

PEYOTE


 PEYOTE (LOPHOPHORA WILLIAMSII)

  WAT IS EEN PEYOTE ?
  Peyote is de inheemse naam voor een kleine ronde bolvormige Cactus zonder doorns (stekels).
  De wetenschappelijke naam is Lophophora williamsii.
  De Peyote bevat het alkaloïde Mescaline dat een psychoactieve en geestverruimende werking heeft.
  De werking van Mescaline bij een mens is vergelijkbaar met de werking van LSD.

  Herkomst van de naam Peyote
  De volksnamen Peyote en Peyotl zijn afgeleid van het woord Spaanse woord Peiotl (jaar 1560 na Chr.).
  Peiotl is gebaseerd op een woord uit de Indiaanse taal Nahuatl, die o.a. door de Tolteken en Azteken werd gesproken.
  De betekenis van Peyotl kan zijn: Heilige boodschapper, medicinale plant, opwekker, kokon (door de witte wol), 

  Uiterlijk van een Peyote
  De natuurlijke vorm van de Peyote is rond (bol) en plat (laag).
  De Peyote heeft geen doorns (stekels) zoals andere Cactussen, maar witte haren van wol.

  De kleur van de Peyote is groen tot groen-blauw tot grijs-blauw.
  De Peyote bloeit met een licht-roze bloem die in de top van de plant groeit. 
  De Peyote heeft een dikke peenvormige wortel, die bijna even dik is als de bovengrondse kop.

  Oudere Peyote planten maken vaak meerdere koppen die samen een Peyote-cluster (Peyote-groep) vormen.

  Natuurlijke groeiplaatsen van de Peyote
  Peyote's groeien in de natuur:
  -- in het noorden van Mexico.
  -- in het zuiden van de staat Texas (= Verenigde Staten = USA).

  Historisch gebruik van de Peyote 
  De Peyote wordt al duizenden jaren gebruikt door de oorspronkelijke bewoners (indianen) van Noord Amerika.
  Bij Archeologische opgravingen zijn gedroogde koppen (peyote-buttons) gevonden uit de jaren 3700 voor Christus.

  Hedendaags gebruik van de Peyote
  De Peyote wordt tegenwoordig in de Verenigde Staten vooral gebruikt door leden van de Native American Church 
  En ook indianen-stammen in Mexico gebruiken de Peyote bij religieuze rituelen.

  Peyote buttons
  De afgesneden koppen van Peyote planten worden Peyote-buttons genoemd (button = knoop in het Engels).
  Een afgesneden kop lijkt op een ronde platte knoop.

vaak gedroogd waardoor ze langer kunnen worden bewaard.

  Daarom worden ze 

  Bereiding van de Peyote
  Afgesneden Peyote koppen wordt vaak eerst gedroogd zodat ze langer houdbaar zijn.
  Daarna worden ze in water gekookt zodat een soort Peyote-thee ontstaat.
  
  Psychoactieve effecten van de Peyote
  De Peyote is de Mescaline Cactus met de sterkste geestverruimende effecten.
  In een Peyote-trip veroorzaakt het bestanddeel Mescaline sterke psychedelische hallucinaties.
  De Peyote bevat meer dan 55 verschillende soorten alkaloïden.
  Elk alkaloïde heeft een eigen uitwerking op het menselijk lichaam.

  alkaloïde = meestal basisch reagerende stof met een stikstof-groep.
                      Alkaloïden komen vooral voor in planten.
                      Ze hebben een sterke werking op het centrale zenuwstelsel van mensen en dieren.
  Mescaline =  3,4,5-trimethoxy-Beta-phenethylamine = 3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine 
                       3,4,5-trimethoxy-Beta-fenethylamine = 3,4,5-trimethoxy-B-fenethylamine 
                       3,4,5-trimethoxy-B-phenyl-ethylamine  = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine 
                       3,4,5-trimethoxy-B-fenyl-ethylamine  = 3,4,5-trimethoxyfenethylamine 


  PEYOTE FOTO'S  (LOPHOPHORA WILLIAMSII FOTO'S).

     Peyote Cactus (Lophophora williamsii) van 4 cm doorsnede en 4 jaar oud.
 Echte Peyote met lichtroze bloemen.

  WAT ZIJN CACTUSSEN ?

  Cactussen zijn planten die zich kenmerken door het bezit van areolen.
  Areolen zijn verdikkingen op de stam waaruit haren, doorns, bloemknoppen, bloemen en vruchten groeien.
  Cactussen hebben doorns of haren en meestal geen bladeren.
 
  Doorns
  De doorns van Cactussen zijn geëvolueerd (geleidelijk ontwikkeld) uit bladeren.
  De doorns beschermen een Cactus tegen de zon en tegen het opeten door dieren.

  Cactussen zijn droogteplanten (xerofyten)
  Cactusssen zijn droogteplanten (xerofyten) die zijn aangepast om droge omstandigheden te overleven.
  Aanpassingen aan droogte-periodes zijn: 
  een dikkere waslaag, minder huidmondjes, watercellen, geen bladeren, rustperioden, speciale stofwisseling.

  Vetplanten
  Cactussen behoren tot de Vetplanten (Succulenten).
  Vetplanten zijn planten die water opslaan in hun wortels, stengels en bladeren.
  Ook Vetplanten zijn gebouwd om droogte-perioden te overleven (xerofyten).

  Stofwisseling
  Bij warm weer houden Cactussen hun huidmondjes overdag dicht om verdamping tegen te gaan.
  In de avond en nacht hebben ze hun huidmondjes open om te assimileren.
  Ze nemen daarbij koolzuurgas (CO2) op, en stoten zuurstof (O2) af.

  Habitat
  Cactussen groeien in droogtegebieden zoals half-woestijnen, maar niet in woestijnen.
  Cactussen groeien op één soort na in Noord Amerika en Zuid Amerika.

  PEYOTE IN DE NATUUR VAN TEXAS


  1. BEDREIGING VAN DE NATUURLIJKE POPULATIES IN TEXAS (VS)

  Veel natuurlijke populaties van de Peyote in Texas (USA) worden bedreigd door het op te grote schaal oogsten van de planten.

  1.1 Peyoteros oogsten jaarlijks miljoenen Peyote koppen
  Vanaf het begin van de 18-de eeuw worden de koppen van Peyote-planten verzameld in Texas (USA, VS).
  Deze verzamelaars ("Peyoteros") oogsten jaarlijks miljoenen Peyote koppen in de natuur van Texas.
  De verzamelde Peyote koppen (Peyote-buttons) worden eerst gedroogd door de Peyotero's.
  En later als Peyote button verkocht aan de leden van de Native American Church (NAC).

  Peyotero = geregistreerde Peyote verzamelaar in Texas (USA).
                    Er zijn nog enkele Peyotero's werkzaam in Texas.

  1.2 Steeds minder grote Peyote planten in veel Peyote populaties
  Door het jaarlijks afsnijden van miljoenen Peyote koppen krijgen de Peyote planten niet genoeg tijd om nieuwe koppen te maken.
  De laatste jaren zijn er steeds minder grote Peyote planten te vinden door de Peyoteros.
  Er zijn wel veel kleine Peyote knoppen te vinden, maar die zijn nauwelijks interessant om te oogsten.
  Het aantal Peyoteros is dan ook sterk afgenomen, er zijn nog maar drie Peyoteros over in Zuid-Texas.
  Het is tegenwoordig lucratiever om een rondleiding te geven op de natuurlijke standplaats (biotoop) van de Peyote.

  1.3 Veel grote Peyote planten in prive gebieden
  De Peyoteros mogen niet op prive-gebied komen van grote landeigenaren in Zuid-Texas.
  In deze vaak omheinde private natuurgebieden groeien gelukkig nog veel grote Peyote planten.

  De Peyoteros proberen deze grote Peyote planten te bemachtigen door afspraken te maken met de grootgrondbezitters.
  En ook door verzoeken in te dienen bij de regering om de wetten te wijzigingen zodat ze op Privaat terrein mogen verzamelen.
  Want leden van de Native American Church (NAC) hebben het recht om Peyote te eten.
  En waarschijnlijk de leden van de "The Peyote Way Church of God" (Peyote kerk) ook.
, Ook als die in de "tuin" van iemand anders groeien .....

  VORM EN GROEI VAN DE PEYOTE

  1. DE NATUURLIJKE VORM EN DE NATUURLIJKE GROEI VAN DE PEYOTE

  1. De natuurlijke vorm van de Peyote is plat en laag !
  Peyote planten hebben in de natuur een platte lage vorm.
  De hoogte van een Peyote is ongeveer een derde deel van de diameter van het Cactus-lichaam.
  In de natuur heeft de Peyote veel zwaardere omstandigheden te verduren dan in een huiskamer of in een kas.
  De witte wol van de wolvlokken is bij Peyote planten in de natuur stoffig en aan elkaar geplakt. .

  Gekweekte Peyote planten in Nederland of Belgie zien er anders uit dan in de natuur gegroeide Lophophora planten.
  Worden ze met weinig mest opgekweekt, dan blijven ze ook laag net als Peyote planten in de natuur.
  En hebben ze vanaf jonge leeftijd een blauw-groene tot grijs-blauwe kleur, en veel witte wol waarvan de losse haren wijd uit staan.
  De witte wol kan wit blijven als er geen water over de wol wordt gegoten.

  2. De natuurlijke Peyote kleur is grijs-blauw !
  Natuurlijke Peyote planten zijn meestal grijs-blauw van kleur.
  Ook gekweekte Peyote planten kunnen een grijs-blauw gekleurd zijn.

  3. Overzicht van de Natuurlijke Vorm en Natuurlijke Groei van de Peyote
  Natuurlijk gegroeide Peyote's hebben:
  1. een platte vorm, de hoogte is 1/3 deel van de doorsnede.
  2. een grijs-blauwe kleur.
  3. veel witte wol, ook aan de onderzijde.
  4. bloemen vanaf 3 cm diameter.
  5. minder water in hun weefsels, en verschrompelen nauwelijks tijdens een droogte-periode (hittegolf, winterrust).
  6. minder last van ongedierte.
  7. een lager vriespunt, en zijn dus minder gevoelig voor kou en bevriezing.
  8. een dikkere opperhuid. 
  9. een beter weerstand tegen hitte.

  2. ONNATUURLIJKE VORM EN ONNATUURLIJKE GROEI VAN DE PEYOTE

  4. Een onnatuurlijke vetgemeste Peyote plant is kogelrond, te hoog en glanzend groen !
  Een snel opgekweekte Peyote die met veel mest en water is opgekweekt, krijgt een ronde, bolle tot kogelronde vorm.
  Zo'n vetgemeste glanzend groene Peyote is even hoog als breed, soms is de hoogte zelfs groter dan de doorsnede !
  Meestal ontbreken ook de witte wollige haren (wol-vlokjes), die pas gaan groeien als de Peyote plant nog groter is. 
  Een vetgemeste Peyote groeit met minder licht veel smaller verder.
  Soms ontstaat zelfs een en zuilvormige Cactus met scherpe punt bovenaan de top.

  Het weefsel van zo'n bolle onnatuurlijk opgekweekte Peyote bevat relatief veel water.
  De Peyote plant is daardoor veel minder sterk.
  Bolle Peyote planten zijn veel gevoeliger voor ongedierte, vocht, hitte en kou, openscheuren door te veel water !
  Dus van mindere kwaliteit.

  5. Een onnatuurlijke kleur van de Peyote is glanzend groen !
  Met veel mest opgekweekte Peyote planten hebben een glanzend groen uiterlijk.
  Het vele water in de Peyote plant weerkaatst het zonlicht zodat je een glanzende buitenkant ziet. 

  6. Overzicht van de Onnatuurlijke Vorm en Onnatuurlijke Groei van de Peyote
  Peyote met een onnatuurlijke vorm heeft:
  1. een bolle vorm of zuilvormige vorm, de hoogte is ongeveer gelijk aan de diameter.
  2. een glanzend-groene kleur (het water weerkaatst het licht).
  3. minder witte wol, en geen wol aan de onderkant.
  4. bloeit pas vanaf 4-5 cm diameter.
  5. meer water en krimpt sterk (diepe groeven) in een droogte-periode (winterrust in de winter) of warme periode (in de zomer).
  6. meer last van ongedierte, en is waarschijnlijk opgekweekt met bestrijdings-middelen.
  7. een hoger vriespunt, en is dus gevoeliger voor kou.
  8. een slechtere weerstand tegen hitte.


  GESCHIEDENIS VAN DE PEYOTE

  1. ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKINGEN VAN PEYOTE BUTTONS
  Peyote buttons (= gedroogde Peyote-koppen) zijn gevonden in archeologische opgravingen in de staat Texas (USA) en in Mexico.
  De oudste Peyote-buttons zijn afkomstig rond het jaar 3700 voor Christus (B.C.).
  Het is waarschijnlijk dat de Peyote ook al voor die tijd bekend was bij de lokale bevolking.  

  2. PEYOTE RELIGIE IN MEXICO

  2.1 Huichol pelgrimstocht: de jaarlijkse reis naar Wirikuta
  De Huichol indianen maken jaarlijks een heilige pelgrimstocht naar de natuurlijke groeigebieden van de Peyote.
  Ze reizen naar "Wirikuta" in de bergen van Centraal Mexico om Peyote-koppen te verzamelen.
  "Wirikuta" is een heilige plek waar vroeger de voorvaderen van de Huichol Indianen leefden.
   Wirikuta ligt buurt van de stad Real de Catorce in de staat San Luis Potosí (SLP).

  Hier gaan ze op jacht naar de Peyote planten om de Peyote-koppen te oogsten voor later gebruik.
  Deze pelgrimstocht en het feest bij terugkeer bij de stam zijn een jaarlijks religieus hoogtepunt voor de Huichol Indianen.
  De pelgrimstocht is een traditie die waarschijnlijk al vele eeuwen bestaat (vanaf de 15-de of 16-de eeuw).
 
  Oogsten van de Peyote-koppen
  Op de vindplaats in Wirikuta worden de kop (platte bovenkant) van de heilige Peyote planten afgesneden.
  Maar vaak wordt ook een lang stuk van de wortel van de Peyote afgesneden.
  De overblijvende wortel in de grond van de Peyote is daardoor kort.
  Het is de vraag of die wortel later nog nieuwe koppen kan maken.
  Lukt dat niet, dan sterft de Peyote plant.

  Zie ook een video over het gebruik van de Peyote bij de Huichol indianen.
  Vanaf minuut 32:58  worden Peyote koppen met een groot stuk wortel eraan afgesneden en geoogst.

  Vererings-ceremonie voor de Peyote
  Tijdens de oogst van de Peyote-buttons wordt er een ceremonie gehouden ter verering van de Peyote.
  Bij dit ritueel worden er offers voor de geoogste Peyote-koppen neergelegd.
  Ook wordt er gezongen voor de Peyote.
.
  Drogen van de Peyote koppen
  De geoogste koppen (buttons) worden later gedroogd.
  Daarna worden ze gegeten, of gebruikt om er thee van te maken.

  Religieuze Peyote Ceremonie
  De gedroogde Peyote knoppen (Peyote buttons) worden als medicijn gebruikt in religieuze ceremonies.
  Dit heilige ritueel wordt vaak gehouden ter genezing van een stamlid.
  Een indiaanse sjamaan (shaman) leidt zo'n rituele nachtelijke Peyote-bijeenkomst.
  De deelnemers consumeren in zo'n Peyote-sessie meerdere Peyote buttons (knoppen).

  De deelnemers aan zo'n Peyote Ceremonie zien vizioenen, en ontvangen daarbij inzichten.
  De sjamanen van de Huichol kunnen communiceren met hun voorvaderen en met hun Goden.
 
  Boek over de kultuur van de Huichol indianen
  Zie het boek:  Myerhoff:  Peyote Hunt
  (Duitse vertaling: Myerhof: - Der Peyote Kult (1980).
  Dit is een belangrijk boek over de Huichol kultuur en hun jaarlijkse jacht op de Peyote Cactus.

  3. PEYOTE CHURCH IN DE USA: NATIVE AMERICAN CHURCH
  De Native American Church (N.A.C.) is een religieuze kerk in de Verenigde Staten van Amerika.
  Deze kerk is gebaseerd op de vroegere bewoners (indianen) van de Verenigde Staten.
  De Native American Church praktiseert de Peyote religie ("Peyotism"),
  Ze gebruiken de Peyote bij hun rituelen en ceremonies.
  Alleen de leden van de NAC hebben het wettelijke recht om de Peyote Cactus te gebruiken, te consumeren en te kweken.

  4. THE PEYOTE WAY CHURCH OF GOD (Zuidoost Arizona, USA)
  The Peyote Way Church of God is een Peyote organisatie die de Peyote propageert om tot een beter spiritueel leven te komen.

  DE CHEMIE VAN DE PEYOTE

  1. CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN DE PEYOTE

  1. Alkaloïden in de Peyote (Lophophora williamsii)
  De Peyote bevat meer dan 55 verschillende soorten alkaloïden en actieve stoffen, waaronder Mescaline.     
  De Peyote bevat de meeste alkaloïden van alle Cactussen, en ook het meeste Mescaline !
  De meeste alkaloïden in de Peyote komen ook voor in andere Cactussen.
  Sommige alkaloïden in de Peyote zijn uniek voor de Peyote (Lophophora williamsii).

  2. Indeling van de alkaloïden in de Peyote
  De aanwezige alkaloïden in de Peyote zijn in te delen in:
  --  phenylethylamines (ook genoemd: phenylethylamines). 
  --  isoquinolines.

  3. Effecten van de alkaloïden in de Peyote
  Het bestanddeel Mescaline veroorzaakt hallucinaties en andere psychedelische effecten.
  Andere alkaloïden werken spier-verkrampend, of maken slaperig.  
  Deze andere inhoudstoffen veroorzaken extra effecten en belevenissen tijdens een Peyote-trip.

  Daarom verschilt een trip met een Peyote ("Peyote-trip") duidelijk van een Mescaline-trip.
  
  2. MESCALINE IN DE PEYOTE

  4. Scheikundige naam van Mescaline
  De scheikundige naam van Mescaline luidt:
  3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine (= 3,4,5-trimethoxy-beta-phenylethylamine).

  5. Mescaline gehalte van de Peyote (Lophophora williamsii)
  Het Mescaline-gehalte van een Peyote is ongeveer 1% van het drooggewicht van een Peyote.
  Dat is iets meer dan het gehalte aan Mescaline van de San Pedro (0,067 % van het verse gewicht).

  6. Verschillen in de Mescaline concentratie in Peyote Cactussen
  De Mescaline-concentratie in verschillende Peyote Cactussen kan variëren.

  Oorzaken van deze verschillen in de concentratie van Mescaline zijn :
  1. Conditie van de Peyote
  Uitgedroogd, onlangs voldoende water gehad.
  2. Ouderdom van de Peyote
  Hoe ouder de plant, hoe hoger de concentratie aan Mescaline.
  3. Kweek-omstandigheden van de Peyote
  Hoeveelheid en soort mest en voedingsstoffen, temperatuur, licht, water.
  4. Verse Peyote of ingedroogde Peyote of geheel gedroogde Peyote ?
  Een geheel droge Peyote bevat per gram zo'n 10x meer inhoudsstoffen dan een verse Peyote.
  Planten en ook Peyote Cactussen bevatten immers zo'n 90% water.

  7. Onderzoeken naar de Mescaline Concentratie bij Peyote Cactussen
  Uit onderzoek is gebleken dat:
  1. Het Mescaline-gehalte toeneemt met de ouderdom van de Peyote.
      Zie hiervoor de boeken:
  2. De Mescaline bevindt zich vooral in het buitenste weefsel.
  3. De Peyote (Lophophora williamsii) bevat relatief veel Mescaline.
      Alle varieteiten en vormen van Lophophora williamsii bevatten waarschijnlijk dezelfde concentratie aan Mescaline.
      De geel-groen gekleurde Lophophora-soorten (L. diffusa, L. fricii) bevatten (vrijwel) geen Mescaline.

  8. Verschillen in onderzoeks-resultaten
  1. Onbekendheid met de Peyote
  Veel mensen en onderzoekers zijn weinig bekend met Peyote Cactussen,
  Vooral vroeger zijn er waarschijnlijk andere soorten Cactussen gebruikt en onderzocht.
  Die andere Cactussen bevatten waarschijnlijk geen Mescaline.
  Lophophora williamsii en Lophophora diffusa worden nog steeds met elkaar verward, zie ook de 1e alinea boven in dit tekstblok.

   2. Verschillende analyse-methoden
  Onderzoekers hebben verschillende chemische methodes gebruikt om Mescaline uit de Peyote te isoleren.
  Veel van die methoden deugen niet helemaal, of helemaal niet.

  3. MESCALINE
  9. Werking van Mescaline
  Tijdens een trip met een Peyote veroorzaakt het psychoactieve bestandeel Mescaline de geestverruimende werking.
  De ervaringen tijdens een Peyote-trip zijn heftiger en sterker dan bij een trip met de chemische stof Mescaline.
  Bij een Peyote trip hebben naast Mescaline ook veel andere niet-psychoactieve alkaloïden hun eigen uitwerking of bijwerking.

  10. Het alkaloïde Mescaline
  Mescaline is heel bitter van smaak is en bestaat uit witte kristallen.
  De scheikundige naam is:               3,4,5-trimethoxy-beta-phenethylamine.
  Een oudere scheikundige naam is:  3,4,5-trimethoxy-beta-phenylethylamine.
  Het alkaloïde Mescaline komt in de natuur bijna alleen voor bij Cactussen. 
  alkaloïde = alkalisch reagerende verbinding.

  11. Geestverruimende werking van Mescaline
   Mescaline is een hallucinogeen alkaloïde dat vooral visuele psychedelische hallucinaties veroorzaakt in een Mescaline trip.

  12. Effecten van Mescaline
  Mescaline veroorzaakt bij inname lichamelijke effecten, en heeft ook een geestelijke werking.
  Zie de rubriek Mescaline (linksonder).

 DE PEYOTE EN DE WET

 Is de Peyote een Drugscactus ?
 De Peyote behoort tot de drugs-Cactussen want de Peyote heeft een hallucinogene werking.
 De Peyote bevat het psychoactieve alkaloïde Mescaline.
 Er zit relatief veel Mescaline in de Peyote. 

 De Opiumwet en de Peyote 
 De Peyote staat niet in lijst 1 of lijst 2 van de Nederlandse Opiumwet.
 Dat betekent dat Peyote in Nederland vrij mag worden gekweekt, verhandeld en vervoerd.
 De overheid ziet Drugs-Cactussen kennelijk niet als gevaarlijk.

 Mescaline en de Opiumwet
 De Peyote bevat wel Mescaline, dat als stof wel in de opiumwet wordt genoemd.
 Mescaline als stof mag je niet kweken, verhandelen of vervoeren.

  ALTERNATIEVE NAMEN VAN DE PEYOTE  

  1. WETENSCHAPPELIJKE NAMEN VAN DE  PEYOTE 
   Lophophora williamsii (wetenschappelijke naam nu).
   Echinocactus williamsii (vroegere wetenschappelijke naam).
   Anhalonium lewinii (oude wetenschappelijke naam).
   Echinocactus lewinii (oude wetenschappelijke naam).

  1. VOLKSNAMEN VAN DE  PEYOTE 
  Er bestaan veel volksnamen voor de Peyote.
  Veel van die namen zijn afkomstig van:
  1. de oude Nahuatl taal van de inheemse Mexicaanse indianen (Tolteken, Azteken).
  2. de huidige inheemse bevolking in Mexico.
  3. de Spaanse veroveraars van Mexico.
  4. de Engelse vertaling van bovenstaande talen.

  1.1 Indiaanse volksnamen van de Peyote en hun betekenis
  Biote = Peyote, benaming van Dr. Edward Palmer (laat 19-de eeuw).
  
  Hikuli = valse Peyote, andere Cactus-soort die ook Mescaline en andere alkaloïden bevat.
          = naam voor Peyote bij de Huichol-indianen en de Tarahumara-indianen.
  Hikuri = naam voor Peyote bij de Huichol-indianen en de Tarahumara-indianen.
             Peyote god.
  Pellote = synoniem voor Peyote.
  Peyot = synoniem voor Peyote.
  Peyotl = Indiaanse volksnaam voor Peyote in de Nahuatl-taal van de Azteken.
               (Azteken = inheemse indianenstam in Mexico).
  Peiotl, Pejote, Peyot, Peote, Peyori, Pezote, Piotl = indiaanse volksnamen.

  1.2 Engelse volksnamen van de Peyote en hun betekenis
  Cactus Pudding = (Engels) = synoniem voor Peyote.
  Devil's root = (Engels) = duivelswortel = synoniem voor Peyote.
                  Zie ook: raiz diabolica.
  Diabolic Root = (Engels) = duivelswortel = synoniem voor Peyote.
  Divine Cactus = (Engels) = synoniem voor Peyote.
  Dry Whiskey = (Engels) synoniem voor Peyote.
  Dumpling Cactus = (Engels) synoniem voor Peyote.
  False Peyote Cactus = (Engels) = valse Peyote.
  Indian dope = (Engels) = synoniem voor Peyote.
  Mescal Button = (Engels) = Peyote-button = afgesneden gedroogde kop van een Peyote.

  Moon = (Engels) synoniem voor Peyote.
  "P" = (Engels) = synoniem voor Peyote.
  Peyote Button = (Engels) = Engelse benaming voor de afgesneden kop van de Peyote.
                                            Wordt gebruikt als geest-verruimend middel bij Peyote-ceremonies.
  Peyote Cactus = (Engels) = Engelse benaming voor de Peyote.
  The Sacred Medicine = het heilige medicijn (Native American Church).
  Turnip cactus = (Engels) synoniem voor Peyote.
  Whiskey Cactus = (Engels) = synoniem voor Peyote.
  White Mule = (Engels) = synoniem voor Peyote.

  1.3 Nederlandse volksnamen van de Peyote en hun betekenis
  Duivelswortel = synoniem voor Peyote.
  Valse Peyote = andere Cactus-soorten die ook Mescaline en andere alkaloïden bevatten.
                                      Worden Hikuli, peyotillo, False Peyote (Engels) genoemd.

  1.4 Spaanse volksnamen van de Peyote Cactus en hun betekenis
  Peyote = Spaanse volksnaam.
  biznaga  = naam voor veel bolvormige Cactussen.
  Peyotillo  = kleine Peyote (Spaans). 
                  = Pelecyphora aselliformis.
                  = valse Peyote, andere Cactus-soort die ook Mescaline en andere alkaloïden bevat.
                     Wordt medicinaal gebruikt.
  Raiz diabolica = duivelswortel = synoniem voor Peyote (Spaanse volksnaam).
  Tuna de tierra = bodem-Cactus = synoniem voor Peyote (Spaanse volksnaam).
  Mescalito =  Spaanse volksnaam.

  2. BETEKENIS VAN DE BOTANISCHE NAMEN VAN DE  PEYOTE

  2.1 Betekenis van de botanische soortnamen van de Peyote
  caespitosa = zoden (cluster, groepen) vormend.
                          Lophophora williamsii var. caespitosa maakt meerdere koppen en vormt een groep met vele Cactus-bollen.
  decipiens = bedrieglijk.
  diffusa = diffuus, wijd uitgespreid.
                   Aanduiding van onduidelijke ribben bij Lophophora diffusa.
  echinata = lijkend op een egel.
  koehresii = genoemd naar de Duitser Koehres, die leverancier is van Cactus-zaden.
  williamsii = genoemd naar de Engelsman C.H. Williams.

  2.2 Betekenis van de botanische Geslachtsnaam Lophophora
  De botanische geslachtsnaam Lophophora betekent "borstels dragend" .
  Hiermee worden de witte bundels met wolvlokken bedoeld die op de areolen van Lophophora planten zitten.
  Deze wol beschermt de groter groeiende bloemknoppen van de Peyote, en later ook de zich ontwikkelende zaadbessen.

  3. OUDE BOTANISCHE NAMEN VAN DE PEYOTE
  Veel oude botanische namen voor de Peyote worden door de huidige wetenschappelijke nomenclatuur niet meer erkend.

  3.1 Oude en ongeldige namen voor de Peyote
  Oude en ongeldige namen voor Lophophora williamsii
  1. Anhalonium lewinii
  2. Echinocactus williamsii
  3. Echinocactus lewinii = oude naam uit 1845 voor de Peyote gegeven door Lemaire.

  Ongeldige namen van Lophophora diffusa
  3. Lophophora ziegleri
  4. Lophophora echinata diffusa

  4. VARIATIES OP DE NAAM PEYOTE
  Peiotl, Peyotl, Pejote, Peyot, Pellote, Peote, Peyori, Pezote, Piotl.

  PEYOTE TRIP
  Peyote Trip
   Tijdens een Peyote trip veroorzaakt het psychoactieve bestandeel Mescaline de hallucinogene werking.
   De ervaringen tijdens een Peyote-trip zijn heftiger en sterker dan bij een trip met alleen Mescaline (Mescaline-trip).
   Tijdens een Peyote trip hebben naast Mescaline ook veel andere niet-psychoactieve alkaloïden hun eigen uitwerking.

  Oogsten van de Peyote
   De bovengrondse groene kop van de Peyote bevat de meeste Mescaline.
   De ondergrondse witte wortel bevat weinig tot geen Mescaline.
   Daarom kan je het beste de bovengrondse groene kop van de Peyote plant afsnijden en later opeten.
   Laat de witte wortel in de pot, zodat de witte peenwortel verder kan groeien en nieuwe koppen kan maken.

  Drogen van de Peyote buttons
   De afgesneden Peyote buttons (Peyote-knoppen) werden door de Indianen eerst gedroogd.
   Tegenwoordig drogen Peyoteros (officiele Peyote-verzamelaars) de Peyote buttons op grote bakken met een bodem van gaas.

   Peyote Ceremonie
   Deze gezamenlijke religieuze bijeenkomsten werden in een tipi (Indianen-tent) gehouden.
   Peyote-ceremonies staan onder leiding van een sjamaan, die samen met enkele helpers de nachtelijke Peyote-sessie begeleidt.

   Consumptie (eten) van de Peyote 
   De bovengrondse groene kop van de Peyote bevat de meeste Mescaline.
   Het groene weefsel direct onder de opperhuid bevat relatief het meeste Mescaline.
   De ondergrondse witte wortel bevat weinig tot geen Mescaline.
   Daarom kan je het beste de bovengrondse groene kop van de Peyote plant afsnijden en opeten, en de witte wortel in de pot laten.
   Hierdoor kan de witte wortel verder groeien en nieuwe koppen maken.
   De afgesneden Peyote buttons (Peyote-knoppen) werden door de indianen eerst gedroogd.

   De Peyote-buttons worden gegeten tijdens gezamenlijke rituele en medicinale sessies.
   Vaak wordt zo'n Peyote-sessie in een tipi (Indianen-tent) gehouden.

  Smaak van de Peyote
   De Peyote smaakt heel bitter, omdat het alkaloïde Mescaline een bittere smaak heeft !
   Sommige gebruikers geven over na het eten van een Peyote.
   Langzaam opeten van een Peyote-button zou helpen.
   Tegelijk vruchtensap drinken helpt om de bittere smaak te verminderen.

  LOPHOPHORA
  De Peyote (Lophophora williamsii) behoort tot het Cactus-geslacht Lophophora.
  Dit geslacht Lophophora bestaat uit meerdere soorten bolvormige Cactussen.
  Ze zijn allemaal rond, klein, doornloos, behaard, en hebben een knolwortel (peenvormige wortel).

  Lophophora-soorten hebben allemaal witte wollige haren op de areolen.
  Die plukken haren lijken op een soort borstels.
  Vandaar de geslachtsnaam Lophophora, wat "borstels dragend" betekent.

  Lophophora soorten
  1. Lophophora williamsii  = Peyote, heeft een ronde vorm, een groene tot groen-blauwe tot grijs-blauwe kleur.
  2. Lophophora diffusa       = Valse Peyote, heeft een ronde vorm, onduidelijke (“diffuse”) ribben, en een lichtere geel-groene kleur.
  3. Lophophora fricii           = Valse Peyote, heeft een grijs-groene kleur, en paars-roze bloemen.
  4. Lophophora koehresii   = Valse Peyote, de kleinste Lophophora-soort, ook beschreven als varieteit van Lophophora diffusa.

  De Lophophora diffusa, Lophophora fricii, en Lophophora koehresii zijn geel-groen van kleur.
  Het zijn alle drie Valse Peyote Cactussen die vrijwel geen Mescaline bevatten !

  FOTO'S VAN  LOPHOPHORA SOORTEN
Peyote Cactus (Lophophora williamsii) van 4 cm doorsnede en 4 jaar oud.
 Peyote Cactus (de echte !)
 met lichtroze bloemen.
Peyote Cactus  (Lophophora diffusa) van 4 cm doorsnede en 4 jaar oud.
 Valse Peyote Cactus 
 met witte bloemen.
 Het geel-groene lichaam is rond 
 zonder verhoogde ribben.
Peyote Cactus  (Lophophora fricii) van 4 cm doorsnede en  4jaar oud.
 Valse Peyote Cactus 
 met dieproze bloemen en een grijsgroen lichaam.

  PEYOTE VORMEN =  LOPHOPHORA WILLIAMSII VORMEN
  De Peyote Cactus heeft als wetenschappelijke naam: Lophophora williamsii.
  Van de soort Lophophora williamsii zijn enkele vormen beschreven.
  Deze vormen zijn geen echte soorten maar toevallige natuurlijke afwijkende vormen.
  Die dus ook Peyote genoemd mogen worden als ze een psychoactief effect veroorzaken.

  Eigenschappen van de Peyote vormen
  Deze vormen hebben waarschijnlijk dezelfde eigenschappen als de Peyote (Lophophora williamsii).
  En bevatten waarschijnljk relatief veel Mescaline en ook veel andere alkaloïden.
  Ze zijn bij veel zon blauw-groen tot grijs-blauw van kleur ! 

  Peyote vormen (waarschijnlijk veel Mescaline bevattend)
  1.  Lophophora williamsii forma caespitosa    = een spruitende vorm met meerdere koppen om de centrale kop.
                                                                              Alle koppen vormen samen een cluster.
                                                                              Deze vorm maakt ook zij-spruiten al als kleine jonge plant !               
  2.  Lophophora williamsii forma decipiens      = een vorm van de Peyote met knobbels (verhogingen) rond de areolen.
                                                                              Ze hebben dus geen verticale ribben.
  3.  Lophophora williamsii forma pentagona     = een Peyote vorm met vijf verticale ribben.
  4.  Lophophora williamsii forma pluricostata    = een Peyote-vorm met veel ribben (13 ribben).
  5.  Lophophora williamsii forma texana (var. texensis)  = een Peyote-vorm afkomstig uit Texas (USA). 

  FOTO'S VAN PEYOTE VORMEN (LOPHOPHORA WILLIAMSII VORMEN)
   
     Peyote Cactus  (Lophophora williamsii var. caespitosa) van 6 cm doorsnede en 6 jaar oud.
 Spruitende Peyote vorm
 maakt altijd meerdere koppen
 (= Peyote cluster).
  

  PEYOTE VARIËTEITEN (LOPHOPHORA WILLIAMSII VARIËTEITEN)
  De Peyote heeft als wetenschappelijke naam: Lophophora williamsii.
  Van Lophophora williamsii zijn enkele variëteiten beschreven.
  Deze variëteiten zijn geen echte Cactussoorten maar toevallige natuurlijke afwijkende Peyote Cactussen.
  Die dus ook Peyote genoemd mogen worden als ze een psychoactief effect veroorzaken.

  Eigenschappen van de Peyote variëteiten
  Deze variëteiten hebben waarschijnlijk dezelfde eigenschappen als Lophophora williamsii.
  En bevatten waarschijnljk relatief veel Mescaline en ook veel andere alkaloïden.
  Ze zijn bij veel zon blauw-groen tot grijs-blauw van kleur ! 

  Peyote variëteiten (misschien minder Mescaline bevattend)
       Deze Cactus heeft kleine doorns, vaak veel koppen en mooie paars-rode bloemen !
       De jourdaniana is misschien een kruising met een Gymnocactus soort met paars-roze bloemen.
       Het gehalte aan Mescaline is niet bekend.

  FOTO'S VAN PEYOTE VARIËTEITEN (LOPHOPHORA WILLIAMSII VARIËTEITEN)

         Peyote Cactus  (Lophophora williamsii var. jourdaniana) van 6 cm doorsnede en 6 jaar oud.
 Peyote met paars-roze bloemen. 
 Maakt vaak meerdere koppen
 (Peyote cluster).


  VALSE PEYOTE (FALSE PEYOTE)
  Valse Peyote = False Peyote in het Engels.

  De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika ("Native Americans") noemden een Cactus zonder geestverruimende werking "Valse Peyote". 
  Deze Valse Peyote Cactussen hebben dus geen bruikbare hoeveelheid Mescaline.
  De inheemse Indianen in Mexico en de USA maakten dus onderscheid tussen de Peyote en andere Cactussen.
  Kennelijk was de Peyote een belangrijke Cactus voor de Indianen.

  De Huichol Indianen wilden op hun jaarlijks jacht naar Peyote Cactussen niet de verkeerde Cactussen verzamelen.
  Met de naam "Valse Peyote" konden ze elkaar konden informeren om niet de verkeerde Cactussen te verzamelen !

  1. Valse Peyote Cactussen bevatten geen of nauwelijks Mescaline
, Valse Peyote Cactussen bevatten heel weinig of geen Mescaline.
  Een Valse Peyote Cactus is praktisch niet bruikbaar voor een Peyote trip, omdat er erg weinig Mescaline in zit. 
  In de praktijk hebben ze dus geen geestverruimende werking.
  Want je moet er soms honderden kilo's van bereiden en opeten om psychoactieve effecten te ervaren.

  2. Valse Peyote Cactussen worden verward met de Peyote (Lophophora williamsii)
  Vaak worden Valse Peyote Cactussen verwisseld met de echte Peyote (Lophophora williamsii) !
  Zorg dus dat je de echte Peyote (Lophophora williamsii, met een blauwgroene kleur) koopt !

  3. Lophophora diffusa wordt vaak verward met Lophophora williamsii
  De Valse Peyote Cactus Lophophora diffusa wordt vaak verward met Lophophora williamsii (de echte Peyote Cactus).
  Ook door gerenommeerde verkopers van Smartshops (online, en in de straat) van Peyote Cactussen !
  Belangrijk: Lophophora diffusa bevat vrijwel geen Mescaline !

  4. Verschillen tussen Lophophora diffusa en Lophophora williamsii
  Lophophora diffusa is een Lophophora-soort met een geel-groene kleur.
  Lophophora williamsii is groen tot blauw-grijs van kleur.

  Lophophora diffusa heeft een ronde vorm zonder uitstekende verhogingen (ribben of  knobbels). 
  Lophophora williamsii heeft verhogingen zoals uitstekende ribben of verhoogde knobbels.


  5. Mescaline gehalte van Valse Peyote Cactussen
  Valse Peyote Cactussen bevatten vrijwel geen of helemaal geen Mescaline.
  Lophophora diffusa bevat 1% Mescaline van de hoeveelheid Mescaline van Lophophora williamsii (Peyote).

  6. Betekenis van de volksnamen van Valse Peyote Cactussen
  False Peyote (Engels) = Valse Peyote.   
  Hikuli = Valse Peyote.  
  Hikuli Mulato = Epithelantha micromeris (kleine bolvormige Cactus met korte witte doorns).

  Meer info over Valse Peyote Cactussen.
  
  PLANTEN WAARMEE DE PEYOTE VERWARD WORDT

  In deze lijst staan planten (geen Cactussen) waarmee de Peyote wordt verwisseld.
  Meeestal wordt een naam die bij de Peyote hoort gebruikt voor een plant of drank van een andere plant.

  1. Agave angustifolia
  Agave angustifolia = Maguey = century plant (Engels).
  mescal = meskal = mezcal = 2 x gedistilleerde alcoholische drank gemaakt van gefermenteerd sap van Agave angustifolia . 
                                             
  Tequila = de bekenste mezcal-drank, gemaakt van de blauwe Agave.
                  Deze blauwe Agave is afkomstig uit zuidwest Mexico, rond de stad Tequila in Jalisco.

  Pulque = een andere mezcal-drank met 2-6% alcohol
              = synoniem voor Peyote. 

  mescal-plant = mescal-Cactus = Agave angustifolia, waarvan sterke dranken zoals Tequila en Pulque wordt gemaakt.
                                                  De Agave is botanisch geen Cactus, maar een vetplant.

  2. Piule 
  = (Spaans, Mexico) = mescaline bevattende zwarte boon van de plant Rynchosia phaseoloides.
  =  synoniem voor Peyote.

  3. Sophora secundiflora (Leguminosae)
  Zeer giftige plant uit de Fabaceae familie (Leguminosae) die in de natuur samen groeit met de Peyote.
  De vrucht van de Sophora secundiflora is een kleurige rode boon.
  Deze rode boon wordt "Mescal Bean" genoemd.
  Deze Mescal Bean bevat de giftige stof "cytisine" (een soort pyridine).
  Cytisine veroorzaakt bij inname misselijkheid, overgeven, hallucinaties.
  En in te grote hoeveelheden zelfs de dood.

  4. Mescal Bean (= Mescaline boon)

  Geschiedenis van de Mescal bean
  De Mescal-bonen worden al sinds het jaar 8000 voor Chr. bij rituelen en ceremonies gebruikt door Indianen in Texas en Mexico.
  Deze Mescal-bonen werden en worden ook als medicijn gebruikt.
  De zaden van deze woestijn-struik werden als hals-ketting gedragen door de leiders van een Peyote-ceremonie.
  Er is waarschijnlijk verband tussen de oude Mescal-boon-ceremonie en de moderne Peyote-religie.

  KWEKEN VAN PEYOTE CACTUSSEN
  Peyote Cactussen zijn gemakkelijk te kweken en te verzorgen.
  De omstandigheden voor het goed laten groeien en bloeien zijn vaak makkelijk te realiseren.

  Belangrijke onderdelen voor een succesvolle verzorging zijn:
  1. de grond (aarde) waarin de Peyote plant groeit.
  2. De plek waar de Peyote Cactus groeit (licht, temperatuur, luchtvochtigheid, wind, CO2 gehalte).
  3. De verzorging van de Peyote plant (water, bemesten en voeding geven)


  VERMEERDEREN VAN PEYOTE CACTUSSEN
  Peyote Cactussen zijn gemakkelijk te vermeerderen.
  Je kan Peyote Cactussen vermeerderen door:

  KWALITEIT VAN PEYOTE CACTUSSEN

  1. VERSCHIL IN KWALITEIT VAN PEYOTE PLANTEN 
  Er zijn grote verschillen in kwaliteit van gekweekte Peyote Cactussen.  
  Verschillen in kwaliteit ontstaan door bepaalde omstandigheden tijdens het kweken.
  Watergift, bemesting, licht, temperatuur, lucht en grond bepalen de kwaliteit van gekweekte Peyote Cactussen.
  Meer info over de kwaliteit van Peyote Cactussen vindt u onderaan deze pagina.

  Groeisnelheid van Peyote planten
  Peyote Cactussen kunnen best snel groeien als ze veel water en mest krijgen.
  Met veel mest en veel water kan een Peyote Cactus per jaar wel 3 cm groter worden in doorsnede.
  Je kweekt dan wel waterige en glanzende Peyote Cactussen, die veel minder sterk zijn.
  De kleur van deze snel opgegroeide Cactussen is glanzend groen.
  Het water in de Peyote weerkaatst het zonlicht, en veroorzaakt een glanzend uiterlijk.

  Deze vetgemeste waterige Peyote's hebben minder weerstand tegen:
  vocht (verrotting, openscheuren), ongedierte, hitte (verbranding), kou (bevriezing), droogte (inkrimpen).
  Deze bolle Peyote planten hebben ook bestrijdingsmiddelen nodig om ongedierte te vernietigen.
  Sommige bestrijdingsmiddelen worden in de Peyote opgenomen, en kunnen nog jaren werkzaam blijven.

  Natuurlijk gekweekte Peyote planten groeien met weinig water en mest per jaar zo'n 1 cm in diameter.
  Deze langzaam opgekweekte Peyote Cactussen hebben een blauw-groene tot grijs-blauwe kleur.
  En hebben overal lange witte wolbundels, ook aan de onderkant.
  De kwaliteit van deze Peyote Cactussen is veel beter, ze weerstaan temperaturen tot minstens minus 8 graden Celsius !

  Ouderdom en leeftijd van Peyote planten
  Peyote planten in de natuur zijn plat van vorm, de hoogte is veel minder dan de doorsnede.
  Veel op internet aangeboden Peyote's zijn bolvormig, kogelrond en glanzend.
  Deze snel opgekweekte Peyote planten hebben teveel mest en water gehad, en te weinig licht.

  De vermelde leeftijd van deze Peyote's is dan ook absoluut geen 5, 10 of 20 jaar !
  Snel vetgemeste Peyote Cactussen bevatten een hoger gehalte aan water,
  en dus een lager gehalte aan andere inhoudsstoffen zoals Mescaline en andere alkaloïden.

  KWALITEIT VAN ONZE PEYOTE CACTUSSEN
  Alle onze Peyote's zijn langzaam opgekweekt, wat platte, sterke en blauw-grijze Peyote Cactussen oplevert.
  In de natuur gegroeide Peyote Cactussen hebben ook deze platte vorm, en ook een blauw-grijze kleur.

   SLECHTERE KWALITEIT VAN VETGEMESTE PEYOTE CACTUSSEN
   De kwaliteit van deze vetgemeste Peyote Cactussen is veel minder dan van rustig en natuurlijk opgekweekte Lophophora planten.
   Door overbemesting bevat zo'n vetgemeste Peyote plant relatief meer water, 
   en relatief minder andere inhoudsstoffen dan een natuurlijk opgekweekte Peyote Cactus.

  Bolle vetgemeste Peyote Cactussen zijn gevoeliger voor slechtere omstandigheden.
  Hun afweer tegen mindere omstandigheden is lager, waardoor eerder ziektes, plagen en aantastingen ontstaan.
  Bolle Peyote Cacti zijn veel gevoeliger voor niet optimale omstandigheden zoals:
  droogte, te veel vocht, ongedierte, ziekten, kou, en warmte !

   Overzicht van eigenschappen van vetgemeste Peyote Cactussen

  1. Inkrimpen door te weinig water in een droogte-periode
  In periodes wanneer Peyote Cactussen weinig water krijgen, krimpen deze bolle Peyote's relatief sterk in !
  Dit gebeurt vooral in de winter-periode, wanneer Cactussen geen water mogen hebben.
  Maar ook in zomer als het heel warm is, en Cactussen veel vocht verdampen.

  2. Openscheuren van het lichaam van dem Peyote door te veel water en te lang vochtige grond
  Blijft de aarde (grond) van een Peyote Cactus te lang vochtig, dan kan het Peyote lichaam zelfs verticaal open scheuren !
  Het open barsten van de Peyote-huid gebeurt ook vaak bij ge-ente Peyote Cactussen.
  Vochtige aarde gedurende langere tijd vergroot ook de kans op aantastingen van de wortelhals.

  3. Bevriezing door kou
  Door het relatief hogere water-gehalte van bolle en vetgemeste Peyote Cactussen bevriezen de bolle Peyote's 
  eerder dan natuurlijk opgekweekte Peyote Cactussen.
  Als een Peyote Cactus niet doodvriest kan de bevroren opperhuid stuk vriezen, afsterven en verkleuren.

  4. Verbranding in de zon door te grote hitte
  Het vele water in vetgemeste Peyote planten verhit snel, en zet uit waardoor de zwakkere cellen en het weefsel openscheuren.
  Een papperige beige kleurige Peyote Cactus is het gevolg.
  4. Aantasting door ongedierte bij bolle Peyote planten
  Ongedierte bevindt zich het liefst op slap opgekweekte planten met minder afweer.
  Bolle Peyote planten hebben meer last van ongedierte zoals spint, wolluis, wortelluis.

  5. Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij snel opgekweekte Peyote planten
  Op bolle vetgemeste Peyote Cactussen zullen dus vaker (chemische) bestrijdingsmiddelen zijn toegepast !
  Vetgemeste Peyote Cactussen niet aan te raden als je je Peyote planten op wilt eten ...

  NADELEN VAN GEZAAIDE PEYOTE CACTUSSEN
  1. Gezaaide Peyote Cactussen groeien de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen zon, staan meestal warm, worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, wateriger, minder sterk, hebben dunnere en lichtere doorns.
     Deze "kasplantjes" zijn daarom gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

   2. Jonge zaailingen van Peyote Cactussen lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
      Jonge gezaaide zaailingen van verschillende soorten Lophophora lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
      In beide gevallen is het dus niet duidelijk tot welke soort Peyote Cactus de zaailing behoort.
  
  Daarom leveren wij alle Trichocereus soorten en Peyote Cactus soorten 
  ook als dikke sterke stek en als goed bewortelde plant in een pot.

  PEYOTE CACTUSSEN KOPEN
  1. Peyote Cactussen vind je niet in een tuincentrum
   De Peyote Cactus vind je zelden in een tuincentrum.
   Koop geen Valse Peyote (Lophophora diffusa) in plaats van de echte Peyote (Lophophora williamsii) !
   Lophophora diffusa is een ronde, bolle geel-groen gekleurde Cactus, en heeft ronde ribben die niet uitsteken.
   Lophophora diffusa bevat nauwelijks Mescaline !
   Zie de rubriek over Lophophora diffusa.

  2. Peyote Cactus op internet kopen
  Hoe boller, hoger en glanzender de Peyote Cactus, hoe meer water en mest de Peyote Cactus heeft gehad tijdens zijn groei.
  Wolvlokjes ontbreken vaak bij kleine Peyote Cactussen tot zo'n 4 centimeter doorsnede.

  Deze snel opgekweekte Peyote's zijn vatbaarder voor ongedierte en slechtere omstandigheden.
  En zijn waarschijnlijk opgekweekt met gebruik van insecticides (gewasbeschermingsmiddelen, gif).
  Sommige insecticides ( "systeemgif" ) blijven nog jaren in de Peyote Cactus.


 LOPHOPHORA WILLIAMSII - PLANTEN

 LOPHOPHORA WILLIAMSII - STEKKEN

 LOPHOPHORA WILLIAMSII FORMA CAESPITOSA - PLANTEN

 LOPHOPHORA WILLIAMSII FORMA CAESPITOSA - STEKKEN

 LOPHOPHORA WILLIAMSII VAR. JOURDANIANA - PLANTEN

 LOPHOPHORA WILLIAMSII VAR. JOURDANIANA - STEKKEN

 PEYOTE DECIPIENS - PLANTEN

 PEYOTE CACTUS SETS