TRICHOCEREUS BRIDGESII  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

MESCALINE CACTUSSEN

 | 

ACHUMA CACTUS (ECHINOPSIS LAGENIFORMIS)

 | 

TRICHOCEREUS BRIDGESII


TRICHOCEREUS BRIDGESII / BOLIVIAN TORCH
= Achuma Cactus (= Huachuma Cactus)
= Trichocereus bridgesii (wetenschappelijke naam, oud)
= Echinopsis lageniformis (wetenschappelijke naam, nu)
= Bolivian Torch (volksnaam, Engels)

  INTRODUCTIE

  De Trichocereus bridgesii (Achuma Cactus) is voor velen een onbekende Mescaline Cactus uit Bolivia (Zuid-Amerika).
  Het gehalte aan Mescaline is ongeveer even hoog als bij de San Pedro Cactus en Peruvian Torch Cactus.
  Trichocereus bridgesii bevat als enige Mescaline Cactus natuurlijke MAO-remmers.
  Een MAO-remmer remt de afbraak van Mescaline, en verlengt dus de werking van Mescaline !

  De Achuma Cactus wordt door de inheemse bevolking (Indianen) al duizenden jaren gebruikt als geneesmiddel.
  Inheemse Indianen in Bolivia noemen Trichocereus bridgesii en Trichocereus pachanoi beide Achuma en San Pedro.  

  Trichocereus bridgesii is de snelst groeiende Mescaline Cactus,
  met waarschijnlijk de beste werking !


 STEKKEN VAN ECHINOPSIS LAGENIFORMIS
 (= TRICHOCEREUS BRIDGESII)
 Achuma Cactus stekken  (= Trichocereus bridgesii cuttings = Echinopsis bridgesii stekken)
 Cuttings van de Achuma Cactus (zijkant).
 De lengte is 7 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20  cm van links naar rechts.


  Trichocereus bridgesii wordt weinig te koop aangeboden.
  Het is de mooiste en snelst groeiende geestverruimende Trichocereus soort !
  En waarschijnlijk de beste geestverruimende Mescaline Cactus !


  Trichocereus bridgesii en vormen  - blz 28 - 55 .
  Reported analysis  - blz 54.


  BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII (= Achuma Cactus)

  Trichocereus bridgesii is een grijs tot lichtblauwe zuilvormige Trichocereus Cactus uit alleen Bolivia.
  Deze Cactus is makkelijk herkenbaar aan zijn tot 10 cm lange geelbruine randdoorns en middendoorns.
  De kleur van het Cactus-lichaam is bleek-groen tot grijs-blauw ("lichtblauw-groen").

  Natuurlijke groei-gebied 
  Trichocereus bridgesii groeit van nature in het Andes-hooggebergte rond La Paz in Bolivia (Zuid-Amerika).
  De stad La Paz ligt op een hoogte van 3640 meter.
  Het departement La Paz ligt op een hoogte van 3000 tot 6600 meter.
  
  Niet natuurlijk groeigebied
  Trichocereus bridgesii wordt in Bolivia vaak gebruikt als heg en als omheining.  

  Stam van Trichocereus bridgesii
  De stam van Trichocereus bridgesii kan zo´n vijf meter lang worden, en tot 15 cm dik. 
  De stam groeit gewoonlijk verticaal omhoog, maar kan ook omvallen en horizontaal liggend verder groeien.
  De stam en zijtakken (stengels) zijn grijs-groen tot grijs-blauw van kleur.

  Vorm van Trichocereus bridgesii
  De Cactus vormt vanuit de basis meerdere stengels (takken, stammen), zodat een meerstammige struik ontstaat.

  Aantal ribben van Trichocereus bridgesii
  Trichocereus bridgesii heeft vier tot acht ribben.
  Een rib is een verhoogd uitsteeksel van de stam of stengel, en loopt evenwijdig aan de lengte van de stam

  Areolen van Trichocereus bridgesii
  De grote areolen liggen zo´n 2 cm van elkaar.
  Boven elk areool bevindt zich een V-vormige groef, die iets donkerder van kleur is dan het weefsel ernaast.
  areool = ovaal tot rond vlakje op de ribben van de Achuma Cactus.
                 Hieruit kunnen wol, doorns, bloemen, zaadbessen en nieuwe scheuten groeien.

  Doorns van Trichocereus bridgesii
  Elk areool heeft maximaal zes gele tot bruine lange onbuigzame doorns.
  De maximale lengte van de middendoorn en de randdoorns is zo'n 10 centimeter.
  Ook een jonge Achuma Cactus maakt al deze lange doorns.

  Mescaline gehalte van Trichocereus bridgesii
  Bevat ongeveer evenveel Mescaline als de San Pedro Cactus en de Peruvian Torch Cactus.
  Maar daarnaast ook natuurlijke MAO-remmers, die de werking van Mescaline verlengen !

  Groei van Trichocereus bridgesii
  De Achuma Cactus is de snelst groeiende Mescaline Cactus !
  Een goed bewortelde Achuma Cactus in een grote pot kan zo'n 30 centimeter per jaar groeien.


  WETENSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII

  Beschrijving uit: The Cactaceae - Britton & Rose (Vol. 2 - blz 134)
  Lang, 2 tot 5 meter hoog, meer of minder takken makend, bleek groen, een beetje met een waas.
  Takken 1 tot 1,5 decimeter in diameter, 4 tot 8 ribben.
  Ribben stomp, gescheiden door een brede maar ondiepe tussenruimte.
  Areolen groot, ongeveer 2 cm van elkaar.
  Doorns 2 tot 6, geelachtig, naaldvormig tot priemvormig, zeer ongelijk, soms 10 cm lang, niet verdikt aan de basis.


  VOLKSNAMEN VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII

  Achuma en San Pedro
  De Achuma Cactus (Trichocereus bridgesii) en de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi)
  worden in Bolivia door de inheemse Indianen beide:
  1. Achuma genoemd.
  2. Huachuma genoemd.
  3. San Pedro genoemd.
  Kennelijk maken ze geen verschil tussen beide botanische Mescaline Cactus-soorten.
  Beide Cactussen hebben voor de locale inheemse bevolking kennelijk dezelfde bewustzijns verruimende werking !

  Onderzoeks-resultaten laten dezelfde Mescaline-concentraties zien bij Trichocereus bridgesii en Trichocereus pachanoi.
  Positieve gebruikers-ervaringen ("bio-assays") tonen ook de sterke psychedelische uitwerking aan van de Achuma Cactus.

  Volksnamen van de Achuma Cactus
  Volksnamen voor de Achuma Cactus zijn:
  achuma, aguacolla, chumarse, gigantón, huachuma, San Pedro Cactus.


  WETENSCHAPPELIJKE NAMEN VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII

  Wetenschappelijke naam van Trichocereus bridgesii - intro
  De officiele wetenschappelijke naam voor de Achuma Cactus is nu Echinopsis lageniformis
  Trichocereus bridgesii was de vroegere wetenschappelijke naam, die nu botanisch niet meer geldig is.

  Wetenschappelijke naam
  Naam:  Echinopsis lageniformis (Forster)  H. Friedrich & Rowley 1974  (zie IOSB 3(3): 96).
  Synoniem:  Trichocereus bridgesii (S.-D. ) Britton & Rose 1920.  
  Basioniem:  Cereus bridgesii  Salm-Dyck 1850.
  basioniem = de letterlijke naam waarop een andere naam is gebaseerd.

  Verspreidingsgebied :  La Paz, Bolivia.

  Oude ongeldige namen van Trichocereus bridgesii
  Cereus bridgesii  (Salm-Dyck, 1850).
  Cereus lagenaeformis  (Forster, 1861).
  Cereus bridgesii brevispinus  (Schumann, 1897).
  Cereus bridgesii lageniformis  (Schumann, 1897).
  Cereus bridgesii longispinus  (Maass, 1905).
  Cereus lasiacanthus  (Schumann, 1907).   

  Betekenis van de wetenschappelijke namen van Trichocereus bridgesii
  Echinopsis        = egel-cactus
  forma               = vorm, gedaante. 
  lageniformis     = vorm van een fles.
  Trichocereus    = cereus (zuilcactus) met haren.
  bridgesii           = genoemd naar de Engelsman Bridges.
  monstruosus     = onnatuurlijk, wonderlijk, monsterachtig.
  monstrosus       = Engels = monstruosus
  varieteit            = taxonomische rang lager dan een soort of ondersoort.
                              In enkele kenmerken afwijkend van de type-plant van de (onder) soort.

  VARIËTEITEN VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII
  Er zijn drie kultuur-varieteiten beschreven door Borg in 1976 :
  1. Trichocereus bridgesii varieteit brevispinus.
      Deze varieteit heeft 7 tot 8 ribben en zeer kleine doorns.

  2. Trichocereus bridgesii varieteit longispinus.
      Deze Cactussen hebbe 4 of 5 ribben en zeer lange centrale (midden) doorns.

  3. Trichocereus bridgesii varieteit lageniformis.
      De stam heeft de vorm van een knots met 6 of 7 ribben, en veel korte doorns.


  VORMEN VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII  (ACHUMA CACTUS)

  Er bestaan verschillende vormen van Trichocereus bridgesii.

  1. Trichocereus bridgesii monstervorm
       = Trichocereus bridgesii forma monstruosus.
       = penis-cactus = Frauengluck in het Duits. 
       =  Trichocereus bridgesii forma monstrosus (in het Engels).
       Zie: Achuma Cactus monstervorm .

    De ribben ontbreken vaak bij deze monstervorm, waardoor de stam een geheel ronde vorm heeft.
    Het monstervormige lichaam heeft aan de onderkant nog doorns.
    Maar vanaf het midden van het Cactus-lichaam ontbreken de doorns.

  2. Trichocereus bridgesii "Cactus van de vier windstreken" .
    = Cactus van de vier winden 
    = "Cactus of the four winds" in het Engels.
    Deze zeldzame en bijzondere vorm van de San Pedro Cactus heeft maar vier ribben.
    Wordt als zeer magisch en heilig beschouwd door inheemse shamanen in Zuid-Amerika.
    Bij San Pedro ceremonies wordt aan een 4-ribbige San Pedro Cactus bijzondere bovennatuurlijke krachten toegeschreven,
    omdat elke rib naar een windrichting wijst.

  2. Trichocereus bridgesii kamvorm 
      = Trichocereus bridgesii forma cristatus. 
      = Achuma Cactus cristaat of waaiervorm.

  3. Trichocereus bridgesii vorm met dichter bij elkaar staande kleinere doorns
      Maar heeft ook langere doorns.

  4. Trichocereus bridgesii vorm met minder ribben 
      Deze vorm heeft brede ondiepe verlagingen tussen de ribben.
      Sommige doorns zijn veel langer en zijn minder aanwezig op de Cactus.

      De vormen 3 en 4 zijn vaak aanwezig op dezelfde Achuma Cactus.


  GEBRUIK VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII (ACHUMA CACTUS)

  De zuilen van Trichocereus bridgesii worden door de inheemse bewoners gebruikt als:
  1. heg of als afrastering op muren.
  2. geneesmiddel.

  En door gebruikers in de hele wereld als:
  3. psychoactieve stof (entheogeen) in een Mescaline trip.


  ALKALOIDEN GEHALTE VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII
  Trichocereus bridgesii bevat naast het alkaloide Mescaline nog andere alkaloiden.

  Gehalte van alle alkaloiden in Trichocereus bridgesii
  Alkaloiden : meer dan 50 milligram per 100 gram verse Cactus = meer dan 0.05 %

  Gehalte van alkaloiden per soort in Trichocereus bridgesii
  Mescaline-gehalte: meer dan 50% van de totale alkaloiden hoeveelheid.

  3,4-dimethoxiphenethylamine : 1-10 % van het totale alkaloiden-gehalte.

  3-methoxityramine : 1-10 % van de totale hoeveelheid alkaloiden.

  Tyramine : sporen.


  MESCALINE GEHALTE VAN TRICHOCEREUS BRIDGESII (ACHUMA CACTUS)
  100 gram verse Achuma Cactus bevat zo'n 25 milligram Mescaline.
  Ofwel zo'n 0,25 % van de verse Achuma Cactus.


  DOSERING VAN DE ACHUMA CACTUS
  100 gram verse Achuma Cactus (Tr. bridgesii = Echinopsis lageniformis) bevat zo'n 25 milligram Mescaline.
   Voor een normale trip heb je zo'n 300 milligram Mescaline nodig.
   Ofwel zo'n 1200 gram verse Achuma Cactus.

  MAO-remmers
  De Achuma Cactus bevat als enige Mescaline Cactus natuurlijke MAO-remmers.
  Dit zijn stoffen die de werking verlengen van o.a. Mescaline !
  MAO remmers kunnen gevaarlijk zijn, ze verhogen o.a. de bloeddruk !  UITLEG BIJ ONZE MESCALINE CACTUSSEN

  Afmetingen
  De vermelde afmetingen zijn minimum-afmetingen.
  Een stek van 7+ cm betekent dus een lengte van minstens 7 cm.

  Afkortingen
  STEK  = onbewortelde stek (afgesneden zijtak). In het Engels: cutting.
  PLANT  = goed bewortelde plant in een pot.
  PLANT IN POT  = goed bewortelde plant in een pot.

  Stek
  Onze Mescaline Cactussen (Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus) worden aangeboden als 
  dikke sterke stek zonder wortels (cutting).
  Om zelf op te potten, of om op te eten ..... !
  Een stek maakt wortels na 4 tot 6 weken, waarna de bewortelde Mescaline Cactus verder groeit. 

  Stekken (cuttings) van Trichocereus Cactus soorten :
   -- zijn tot zo'n 15 cm lengte veel dikker, zwaarder en sterker dan gezaaide Mescaline Cactussen (zaailingen), 
   -- bezitten een dikkere buitenste weefsellaag (Chlorenchym-laag), waarin het Mescaline-gehalte het hoogst is.
  
  Goed bewortelde cactus in een pot
  Groeien bij u thuis meteen verder !
  Een bewortelde Mescaline Cactus kopen scheelt:
  ompotten, bewortelen, vervorming door een groei-stop, en mogelijk verlies door infecties en verrotting.


  NADELEN VAN GEZAAIDE MESCALINE CACTUSSEN

  1. Gezaaide Mescaline Cactussen groeien de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen zon, staan meestal warm, worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, wateriger, minder sterk, hebben dunnere en lichtere doorns.
     Deze "kasplantjes" zijn daarom gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

   2. Jonge zaailingen van Mescaline Cactussen lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
      Jonge gezaaide zaailingen van verschillende soorten Mescaline Cactussen lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
      In beide gevallen is het dus niet duidelijk tot welke soort Mescaline Cactus de zaailing behoort.
  
  Daarom leveren wij alle Trichocereus soorten als dikke sterke stek en als goed bewortelde plant in een pot.
  

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 3+ cm - STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 4.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 4+ cm - STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 5.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 4+ cm-PLANT IN POT
Goed bewortelde grijsblauwe Cutting met lange gele doorns. Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 9.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus -  5+ cm - STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 5+ cm - STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 6.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 5+ cm-PLANT IN POT
Goed bewortelde grijsblauwe Cutting met lange gele doorns. Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 10.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus -  7+ cm -STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 7+ cm -STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 8.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 7+ cm-PLANT IN POT
Goed bewortelde grijsblauwe Cutting met lange gele doorns. Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 12.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 10+ cm -STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 10+ cm -STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 11.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 10+ cm-PLANT IN POT

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 10+ cm-PLANT IN POT
Goed bewortelde grijsblauwe Cutting met lange gele doorns. Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 15.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 15+ cm -STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 15+ cm -STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 14.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 15+ cm-PLANT IN POT

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 15+ cm-PLANT IN POT
Grijs-blauwe zuilcactus met even hoog Mescaline-gehalte als de San Pedro Cactus. Snelst groeiend !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 19.95


Voorraad: Uitverkocht !


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 20+ cm -STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 20+ cm -STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 19.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 20+ cm-PLANT IN POT
Grijs-blauwe zuilcactus met even hoog Mescaline-gehalte als de San Pedro Cactus. Snelst groeiend !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 24.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 25+ cm -STEK

Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 25+ cm -STEK
Grijsblauwe Cutting met lange gele doorns-Hoog Mescaline gehalte-Snelst groeiende Mescaline Cactus !

Sterke stek (cutting) met lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 24.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  Trichocereus bridgesii - Achuma Cactus - 25+ cm-PLANT IN POT
Grijs-blauwe zuilcactus met even hoog Mescaline-gehalte als de San Pedro Cactus. Snelst groeiend !

Mescaline-gehalte ongeveer even hoog als de San Pedro Cactus (Trichocereus pachanoi).
Indianen uit Bolivia noemen Trichocereus bridgesiii en Trichocereus pachanoi beide “Achuma”.          
Lange bruin-gele doorns tot 10 cm lengte.
Snelst groeiende Mescaline Cactus !


Euro 29.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal