DE AFNAME VAN PEYOTE CACTUSSEN IN TEXAS (USA)  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

DE AFNAME VAN PEYOTE CACTUSSEN IN TEXAS (USA)


DE AFNAME VAN PEYOTE CACTUSSEN IN TEXAS (USA)

De Peyote in de "Peyote Gardens" in Texas dreigt uit te sterven door teveel oogsten.
Universitair student Dawn Davies onderzoekt al jarenlang de Peyote.
De laatste tien jaar sprak ze met:
-- landeigenaren in Texas, waar de Peyote's tegen betaling kunnen worden geoogst.
-- leden van de Native American Church (NAC)
   die de Peyote opeten als heilig onderdeel van hun ceremonies.
-- overheids-ambtenaren, die voor adequate wetgeving moeten zorgen.
-- Peyoteros (Peyote jagers met vergunning).

De situatie nu in Texas
Vanaf 2016 hoeven de Peyoteros niet meer op te geven hoeveel Peyote's ze jaarlijks oogsten.
Waardoor het moeilijk te zien is of de Peyote populatie afneemt en hoe snel.
Ook willen landeigenaren niet meewerken aan onderzoek.

Mexico
Meer dan 3/4 deel van de Peyote-populatie bevindt zich in Mexico.
Zodat niet alle Peyote Cactussen bedreigd worden door teveel oogsten.

Voor het hele artikel zie:
The Decline of American Peyote