KWEKEN VAN TRICHOCEREUS SOORTEN  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

KWEKEN VAN TRICHOCEREUS SOORTEN


  KWEKEN EN VERZORGEN VAN ECHINOPSIS SOORTEN
  (= TRICHOCEREUS SOORTEN)

  De verzorging van San Pedro Cactussen is makkelijk en kost weinig tijd en moeite.
  San Pedro Cactussen zijn sterke Cactussen die snel kunnen groeien in veel omstandigheden.

  Deze handleiding is bedoeld voor alle psychoactieve Echinopsis (Trichocereus) soorten.
  Deze kweektips zijn dus van toepassing op alle soorten, vormen en variëteiten van San Pedro Cactussen.
  Want San Pedro is de Spaanse naam voor alle psychoactieve Huachuma Cactussen van Zuid-Amerika.
  
  0. INTRODUCTIE

  De belangrijkste geestverruimende San Pedro Cactus soorten zijn:
  Wetenschappelijke naam 
 Vroegere wetenschappelijke naam
 Nederlandse naam
  1. Echinopsis pachanoi  
 Trichocereus pachanoi
 San Pedro Cactus.
  2. Echinopsis scopulicola
 Trichocereus scopulicola
 Kale San Pedro Cactus
  3. Echinopsis peruviana 
 Trichocereus peruvianus
 Peruvian Torch
  4. Echinopsis lageniformis
 Trichocereus bridgesii    
 Bolivian Torch, Achuma Cactus

  1. KWEEK-FACTOREN VAN SAN PEDRO CACTUSSEN

  De belangrijkste kweek-factoren van San Pedro Cactussen zijn:
  1. licht (duur, intensiteit).
  2. temperatuur (hoogte, duur, afwisseling).
  3. water (hoeveelheid, frequentie).
  4. voedingstoffen (concentratie, samenstelling).
  5. ventilatie (intensiteit, duur)
  6. substraat (eigenschappen van de grond waarin een Cactus wortelt).

  Optimale omstandigheden voor een goede groei en bloei voor San Pedro Cactussen
  Voor een optimale groei en bloei is het belangrijk om alle kweek-onderdelen goed op elkaar af te stemmen.

  Bijvoorbeeld: 
  Met weinig licht zal een San Pedro Cactus dunner en slapper verder groeien.
  Geef je dan extra stikstof (dat de lengtegroei stimuleert), dan wordt je Mescaline Cactus nog dunner en slapper.
  Maar geef je geen stikstof meer dan zal de groei (iets) dikker worden.
  En met meer licht zal de San Pedro Cactus ook dikker worden.

  2. VOLLE ZON VOOR SAN PEDRO CACTUS SOORTEN !
  Zonlicht is voor alle San Pedro Cactussen heel belangrijk !
  Zo'n 3 - 4 uren zon per dag is voldoende, maar liefst meer.
  Zet de San Pedro Cactussen het liefst voor een raam op het zuiden, of in een kas.
  Een venster op het noorden is te donker, de Cactus groeit dan langgerekt en dun verder.

  Standplaats van de San Pedro Cactus
  Zet de San Pedro Cactus het liefst op een warme plek met veel zon.
  In huis het liefst voor een raam op het zuiden.
  Of op een terras met warm weer (in de zomer).  

  Groei bij onvoldoende zonlicht
  Zonder voldoende licht zal een San Pedro Cactus een lichtgroene tot witte kleur krijgen.
      San Pedro Cactus stek die in het donker wit verder is gegroeid.  

  Wit-groen gekleurde top van een stek van een
  San Pedro soort.  
  Door enkele dagen licht maakt de stek bladgroen     
  (chlorophyl) aan, en kleurt de top een beetje lichtgroen.
  San Pedro Cactus stekken die in het donker wit verder zijn gegroeid.

Deze grote groene San Pedro Cactus stekken hebben lang in het donker gelegen. 
Er zijn uitlopers ontstaan, die door het gebrek aan licht geheel wit zijn
verder gegroeid.

Deze foto is beschikbaar gesteld door "Tripper".

  3. TEMPERATUUR VOOR SAN PEDRO CACTUSSEN

  Oververhitting
  Voorkom oververhitting boven de 50 tot 60 graden Celsius bij warm en zonnig weer.
  Deze te hoge temperaturen kunnen ontstaan door onvoldoende lucht-circulatie.
  De warmte in de lucht kan niet ontsnappen als warmte-straling door glazen of kunsstof ramen (ruiten).

  Zorg dus bij warm weer voor voldoende ventilatie en afkoeling door:
  1. ramen open te zetten.
  2. te schermen met kranten of met gaas dat schaduw geeft.

  Temperatuur voor de San Pedro Cactus
  De San Pedro Cactus kan goed tegen hoge en lage temperaturen.
  De San Pedro Cactus soorten groeien goed bij dagtemperaturen van zo'n 25 tot 30 graden Celsius.

  De minimum-temperatuur in de winter mag zo'n minus 5 tot minus 10 graden Celsius zijn.

  Zorg dat de maximum-temperatuur in de zon onder de 60 graden Celsius blijft.

  Schermen tegen direct zonlicht
  Scherm de San Pedro Cactus tegen te hoge temperaturen:
  1. door bijvoorbeeld een stuk krant over de plant te leggen.
  2. door meer te ventileren (ramen en deuren open).

  4. WATER GEVEN AAN SAN PEDRO CACTUS SOORTEN

  San Pedro Cactussen moeten in het groei-seizoen van 1 maart tot 1 oktober (lente, zomer en herfst) regelmatig water krijgen.

  Giet de pot van de San Pedro Cactus elke twee weken vol met water.
  Laat het overtollige gietwater na enkele uren weglopen.
  Geef elke 2e gietbeurt een beetje mest met het gietwater.

  GEEN WATER GEVEN TIJDENS DE WINTERRUST 

  Winterrust voor San Pedro Cactussen: geen water geven
  In de wintertijd moeten San Pedro Cactussen in Nederland een rustperiode hebben waarin ze niet mogen groeien.
  In de wintertijd is er te weinig licht, waardoor de groei van de San Pedro planten te dun (smal) en te slap zou worden.
  Deze rustperiode in de winter wordt winterrust genoemd.

  Afdwingen van de winterrust
  Deze winterrust dwing je af door tijdens de wintermaanden (van 1 oktober tot 1 maart) geen water te geven.
  Daardoor stopt de groei van alle San Pedro Cactussen (San Pedro, Peruvian Torch  Bolivian Torch, Kale San Pedro).
  Deze winterrust veroorzaakt geen schade aan de San Pedro Cactussen.
  Want San Pedro Cactussen kunnen net als andere Cactussen droogte-periodes goed overleven.

  Geef daarom San Pedro Cactussen geen water meer vanaf 1 oktober, waardoor de planten stoppen met groeien.
  Pas vanaf zo'n 1 maart mogen alle San Pedro Cactussen weer water krijgen !

  Uitdrogen in de winter van San Pedro Cactussen
  San Pedro Cactussen kunnen in de winter bij hoge temperaturen iets uitdrogen.
  Hierdoor kunnen ondiepe inkepingen ontstaan door het krimpen van het Cactusweefsel.
  Na zo'n twee keer water geven in het voorjaar zijn die groefjes weer verdwenen.  

  5. VOEDINGSSTOFFEN VOOR SAN PEDRO CACTUSSEN

  BEMESTEN VAN SAN PEDRO SOORTEN

  Waarom Cactusmest geven aan San Pedro Cactus planten ?
  De voedingsstoffen in de Cactusgrond raken langzaam uitgeput.
  De Cactus neemt deze voedings-elementen met zijn wortels op.
  Daarom moet je elke Cactus regelmatig bijmesten zodat de hoeveelheid voedingsstoffen in de aarde:
  -- wordt aangevuld,
  -- voldoende blijft.

  Onvoldoende bemesten van San Pedro Cactus soorten
  Door onvoldoende bemesting van een Trichocereus Cactussen:
  1. groeit de Cactus langzamer.
  2. is de bloei minder goed.
  3. is de aanmaak (synthese) van inhoudsstoffen minder, dus ook minder vorming van Mescaline.
  4. is de weerstand tegen ongunstige omstandigheden lager.

  Cactusmest geven !
  Trichocereus soorten hebben net als andere Cactussen weinig mest nodig, vooral weinig stikstof (N).
  Bemest maandelijks met als voeding een speciale Cactus-mest die relatief weinig N (stikstof) bevat.
  De concentratie van inhoudsstoffen van de Trichocereus Cactus wordt hoger met Cactusmest.
  Ook de bloei en de weerstand tegen ongunstige omstandigheden is dan veel beter.

  Eventueel kan je met kalksalpeter (Calciumnitraat) meer stikstof (N) geven voor iets snellere groei. 
  Zie ook de rubriek: Cactusmest

  Samenstelling van de Cactusmest
  Met de goede Cactusmest groeien Trichocereus-soorten gedrongen, sterk en groen tot grijs-blauw verder.
  Met teveel stikstof (N) groeit een Trichocereus peruvianus Cactus langgerekt en slap verder.
  Bemest met een N-P-K-Mg meststof van zo'n 5-11-25-3 .
  Let op een extra toevoeging van Magnesium (Mg), wat in de meeste N-P-K meststoffen ontbreekt.

  Totaalmest bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen !
  Het beste kan je een goede totaalmest geven met alle benodigde voedingsstoffen.
  Dan weet je zeker dat alle belangrijke voedingsstoffen en sporenelementen voldoende aanwezig zijn.

  Onze Cactusmest is een totaalmest met weinig Stikstof, extra Magnesium (3% Mg), Ijzer (Fe) en alle sporenelementen.

  Kalksalpeter  (= Calciumnitraat)
  Kalksalpeter (Calciumnitraat) is een stikstof-meststof (N), waardoor Cactussen sneller, langgerekter en slapper doorgroeien.
  Met teveel stikstof (N) in de mest groeit een zuilvormige Trichocereus langgerekt, smal (dun), slap en glanzend groen verder.
  Deze langgerekte en slappe groei laat uiteindelijk de stam van een kolomvormige Trichocereus Cactus breken en omvallen.
  Geef dus geen of weinig Kalksalpeter !

  Dosering van de Cactusmest 
  Geef maximaal 1 gram mest per liter water (= 0,1 %).
  Geef aan zaailingen en voor een rustige groei 1/2 gram per liter water (0,05%).

  Frequentie van het bemesten
  Elke Trichocereus Cactus kan je elke 4 weken bemesten met extra voedingsstoffen.

  6. VENTILATIE BIJ SAN PEDRO CACTUSSEN
  Door ventilatie kunnen San Pedro Cactussen meer koolzuurgas (CO2) opnemen.
  Waardoor San Pedro Cactussen meer energie kunnen maken.

  7. SUBSTRAAT OM IN TE KWEKEN VOOR SAN PEDRO CACTUSSEN

  Cactus-grond voor San Pedro Cactus soorten
  Trichocereus Cactussen groeien goed op verschillende soorten grond.
  De wortels van Trichocereus planten moeten wel goed kunnen wortelen in de Cactusgrond.
  Elke grondsoort heeft bepaalde eigenschappen, die voordelig of nadelig kunnen zijn:
  1. in bepaalde omstandigheden.
  2. met bepaalde meststoffen.

  Zie ook de rubriek: Cactusgrond


 8. GROEI VAN SAN PEDRO CACTUSSEN

  Alle zuilvormige San Pedro Cactussen zijn gemakkelijk te kweken en groeien snel.

  Groeisnelheid van een goed bewortelde San Pedro Cactus
  In een grote pot kan een goed bewortelde San Pedro Cactus minstens 30 cm per jaar groeien.

  Groei van een net bewortelde San Pedro stek
  Een net bewortelde Trichocereus stek kan in het eerste jaar zo'n 10 centimeter groeien.

 9. VEILIG OMGAAN MET PLANTEN EN STEKKEN VAN SAN PEDRO CACTUSSEN

 Voorzichtig omgaan met planten van de San Pedro Cactus !
     1. Wees voorzichtig met alle San Pedro Cactussen en met hun doorns, stekels, naalden, prikkels.
     2. Draag altijd dikke handschoenen.
     3. Doe alles bedachtzaam, bedenk vooraf wat u wilt doen, en hoe.
     4. Doe alles langzaam, zodat doorns minder zullen prikken.
     5. Zorg dat alle grote en zware San Pedro soorten stabiel staan (of stabiel liggen) op een lage plek.
     6. Houd Cactussen met doorns niet bij uw hoofd, of bij het hoofd van anderen.
     7. Houd kinderen en huisdieren weg van (grote) San Pedro Cactussen.

  Verplaatsen van lange en grote San Pedro Cactus planten
     1. Vouw 4 opengevouwen krantenpagina's tot een dikke strook van 6 cm breedte.
     2. Trek het liefst twee dikke handschoenen aan.
     3.  Vouw de strook kranten-pagina's om de bovenkant van de San Pedro Cactus, zo'n 15 cm onder de top.
         Zorg dat de beide uiteinden naar rechts wijzen.
     4. Houd de beide uiteinden van de strook dichtbij de verticale stam met uw rechterhand vast.
     5. Pak met je linkerhand de pot bij de bovenrand vast bij een lichte San Pedro Cactus,
         of houd de pot aan de onderkant vast bij een zware San Pedro Cactus.
     6. Nu kunt u de San Pedro Cactus gemakkelijk verplaatsen, waarbij uw :
         -- linkerhand de San Pedro Cactus tilt.
         -- rechterhand zorgt dat de plant verticaal blijft staan en niet omvalt.

  Vervoer van stekken en planten van de San Pedro Cactus
  Planten en stekken van San Pedro Cactussen kan je het beste horizontaal vervoeren.
  Leg de San Pedro Cactus op een zachte ondergrond, op piepschuim, noppenfolie, karton, kranten, of schuimrubber.
  Meer Cactussen in een pot kan je naast elkaar leggen met de pot tegen de top van de naastgelegen Cactus.
  Eventueel tussen elke pot en elk Cactus-uiteinde nog een prop kranten-papier leggen.
  Tussen meerdere lange San Pedro Cactus stekken (cuttings) kan je proppen papier of piepschuim leggen.

  10. PROBLEMEN BIJ HET KWEKEN VAN SAN PEDRO CACTUSSEN

  Uitblijven van de bloei van een San Pedro Cactus 
  Door slechte omstandigheden kan een lange San Pedro Cactus niet bloeien.
  Verbetering van deze mindere situatie zorgt ervoor dat de San Pedro Cactus toch gaat bloeien.
  Bijvoorbeeld door meer zonlicht (meer energie), voldoende voeding (meer voedingsstoffen), voldoende water.

  NADELEN VAN EEN GEZAAIDE SAN PEDRO CACTUSSEN

  Matige kwaliteit van gezaaide San Pedro Cactussen
  Een gezaaide San Pedro Cactus groeit de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
  Ze worden vaak afgeschermd tegen zonlicht, staan meestal warm, en worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
  Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, langer, wateriger, minder sterk, en hebben dunnere en lichtere doorns.
  Deze "kasplantjes" zijn daarom gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

  Jonge zaailingen van San Pedro cactussen zijn moeilijk te herkennen
   Jonge zaailingen van een San Pedro Cactus lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
   Jonge gezaaide zaailingen van verschillende soorten San Pedro Cactus lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
   In beide gevallen is het dus niet duidelijk tot welke soort San Pedro Cactus de zaailing behoort.
  
  Daarom leveren wij alle San Pedro Cactus soorten als :
  --  dikke sterke stek van bekende afkomst.
  --  goed bewortelde plant in een pot.