IJZERCHELAAT EDDHA  - Mescaline Cactussen Specialist ! - Stekken voor Ceremonies & Microdosing, Peyote, San Pedro & Kale San Pedro, Bolivian & Peruvian Torch.

Winkelwagen

KWEEKARTIKELEN

 | 

MESTSTOFFEN

 | 

IJZERCHELAAT EDDHA


 IJZERCHELAAT EDDHA  6% ("ROOD IJZER")

 IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% KOPEN
 Op deze pagina kunt u ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% online bestellen en kopen.
 IJzerchelaat is bedoeld als voedingsstof voor alle plantaardige gewassen zoals:
 planten, kamerplanten, Cactussen, Vetplanten, tuinplanten, kruiden, struiken, bomen, en gazon (gras).

 WERKING VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6%
 IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% gaat het geel verkleuren van bladeren door ijzergebrek tegen.
 Met voldoende ijzer en ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% maken planten en struiken groenere bladeren.
 Met ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% maken planten en struiken meer bladgroen (chlorofyl).
 Planten en struiken worden groenerassimileren beter, en maken meer energie.
 Uw planten groeien en bloeien beter met voldoende ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% !  ;-)

 WAT IS IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% ?
 IJzerchelaat EDDHA 6% is bedoeld voor gebruik in voedingsoplossingen voor planten, struiken en bomen.
 Ijzerchelaat FE-EDDHA 6% wordt veel gebruikt in de glastuinbouw.
 FE-EDDHA 6% is werkzaam vanaf een zuurgraad (pH) van 7.

 N.B. In aarde onder pH = 7 kunt u beter IJzerchelaat DTPA 7% gebruiken (werkzaam tot pH=7).

 KENMERKEN VAN IJZERCHELAAT-EDDHA 6%
 Chemische formule:  Fe-EDDHA .
 Kleur:  rood.
 Samenstelling:  microgranulaat (= zeer fijne korrels, door vermalen ontstaan).
 Bruikbaarheid:  vanaf een zuurgraad pH = 7.
 Verontreinigingen:  Bevat geen natrium en sulfaat.
 IJzer-gehalte (Fe):  6%
 Kwaliteit:   Fe-EDDHA 6% is de hoogste kwaliteit ,met 6% ijzer.
 Gevoeligheid:  Fe-EDDHA 6% is gevoelig voor licht, hierdoor kan het ijzerchelaat uiteenvallen.  

 ZUURGRAAD EN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6%
 De zuurgraad (pH) van de voedings-oplosing is belangrijk bij het gebruik van ijzerchelaat.
 Bij een lage of hoge zuurgraad kan:
 -- de binding van het ijzer met het chelaat worden verbroken.
 -- het chelaat zelf stuk gaan en uiteenvallen.
 
 N.B. In grond (aarde) onder pH = 7 kan men beter IJzerchelaat DTPA 7% gebruiken.

 WAT IS EEN CHELAAT  ?
 Chelaat = een chemische stof die met bepaalde metaalionen een oplosbare, complexe molecule vormt.
                 De metaalionen worden hierbij inactief, en kunnen niet normaal reageren met andere stoffen 
                 (zoals elementen of ionen) om een onoplosbare neerslag te vormen.

 Gebruik van chelaten
 Chelaten worden gebruikt om te zorgen dat bepaalde stoffen niet neerslaan in een oplosing.
 Daardoor blijven deze stoffen beschikbaar in de (voedings-) oplossing.

 De kunstmatige gemaakte chelaten zijn stabieler dan in de natuur voorkomende chelaten.

  EIGENSCHAPPEN VAN IJZERCHELAAT  FE-EDDHA 6%

 1. Instabiliteit van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
 
 1.1 Instabiliteit in water
 IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% kan in een voedings-oplossing instabiel worden door:
 -- een te hoge of lage zuurgraad (pH).
 -- een hoge concentratie van andere voedingselementen. 

 1.2 Instabiliteit in licht
 Ook door licht kan ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% uiteenvallen (ontbinden) en onwerkzaam worden.
 Bewaar ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% daarom op een donkere plek in een donkere verpakking !

 IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% moet dus in het donker worden bewaard !

2. Goede oplosbaarheid van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% is goed oplosbaar in water (H2O).
Dit komt omdat het complexe chelaat-molecuul goed oplost in water.

3. Minder gevoelig voor reacties met andere stoffen
 Doordat het ijzer in een chelaatvorm zit is het minder kwetsbaar voor chemische reacties (oxidatie). 
 Daardoor blijft ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% langer stabiel.

  BEWAREN VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6%

 1. IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% in het donker bewaren.
     IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% kan door zonlicht uiteenvallen en onwerkzaam worden.
     Bewaar ijzerchelaat daarom op een donkere plek in een donkere verpakking !

 2. IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% op een droge plek bewaren
     Door vocht en water kan ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% oxideren en onwerkzaam worden.
     Bewaar ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% daarom op een droge plek 

 FUNCTIES VAN IJZER BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 IJzer is een noodzakelijke voedingsstof voor planten, struiken en bomen.
 Ijzer is voor planten een sporen-element (spoor-element) dat een plant maar weinig nodig heeft.
 Het element Ijzer is nodig voor de vorming van bladgroen en bladgroenkorrels. 
 Zo'n 80% van het het aanwezige ijzer in een plant bevindt zich in het bladgroen (chlorofyl).
 Ook is ijzer een bouwsteen van veel eiwitten en enzymen in planten, struiken en bomen.

 IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 Bleekgroene planten kunnen ijzergebrek hebben, dat met ijzerchelaat kan worden verholpen.
 Die geelverkleuring is aan het eind van een stengel of blad goed te zien.

 1. KENMERKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 Waar zie je ijzergebrek ?
 Gebrek aan ijzer is het eerste te zien in de top van een plant, struik of boom.
 En aan de uiteinden van de bladeren.

 Welke verkleuring ?
 Het normaal groene weefsel kleurt geel en soms zelfs wit.

 Verdwijnen van de verkleuring
 Als een plant later voldoende ijzer krijgt, kan deze geelverkleuring verminderen of zelfs geheel verdijnen.
 Het eerder geel of wit verkleurde weefsel is wel zwakker dan weefsel dat meteen groen kleurt.

 2. OORZAKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN
 De oorzaken van ijzergebrek bij planten, struiken en bomen zijn:
 1. slechte opname van ijzer (Fe) door de plant, veroorzaakt door:
     hoge pH. slecht wortelgestel, lage temperatuur van de aarde.
     Dit kan de ijzer-opname erg remmen, terwijl er wel veel ijzer in de grond aanwezig is.
 2. lage beschikbaarheid in het substraat (aarde, grond).
 3. transport van ijzer is geremd.
     Het al aanwezige ijzer in de plant kan zich niet meer verspreiden.
     Het benodigde ijzer moet dan geheel uit de wortels (worteltoppen) komen.

 3. REACTIE VAN PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN OP IJZERGEBREK
 Planten beschikken over verschillende mechanismen om toch voldoende ijzer te kunnen opnemen.
 De wortels van planten kunnen:
 1. positief geladen H+ ionen afscheiden.
     Hierdoor wordt het jjzer in de buurt van de wortel toch opneembaar.
 2. stoffen afscheiden met een chelaat-achtige werking.
      Hierdoor kan ijzer in het substraat worden opgelost in water.

 4. SLECHTE OPNAME VAN IJZER DOOR EXTERNE OMSTANDIGHEDEN
 Soms kan ijzer slecht worden opgenomen door de toestand van de grond.
 Toevoegen van extra ijzer met ijzerchelaat helpt dan niet.

 4.1 Kalkrijke aarde en ijzer
 Grond met veel kalk bevat ook veel HCO3- ionen.
 Dit bicarbonaat-ion neutraliseert aanwezige H+ ionen, zodat de grond minder zuur wordt. 
 En de wortels nog steeds het ijzer slecht kunnen opnemen.

 In kalkrijke gronden kan ijzergebrek daarom slecht worden bestreden.
 HCO3- =  bicarbonaat-ion = (mono)waterstofcarbonaat-ion.

 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% 

 Manieren van toepassen van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
 1. Op de grond strooien van het ijzerchelaat
     Strooi ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% op de grond dat licht alkalisch tot duidelijk alkalisch is.
     Spoel daarna het ijzerchelaat met water in de grond.

 2. In het gietwater oplossen, en van bovenaf gieten
     Los ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% op in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten van bovenaf, en spoel na met water om mogelijke resten van de plant af te spoelen.

 3In het gietwater oplossen, en van onderaf water geven
     Los ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% op in het gietwater van planten.
     Geef uw planten daarna van onderaf water met gietwater met opgelost ijzerchelaat.
     Naspoelen is bij onderaf water geven niet nodig.

 DOSERING VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% IN WATER

   IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% werkt vanaf een zuurgraad van pH = 7.
   Dus bij een hogere zuurgraad dan pH = 7.
   Is de zuurgraad van de grond lager dan pH=7, gebruik dan IJzerchelaat Fe-DTPA 7%.

  1. De dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% is belangrijk !
  Bij te hoge doseringen van ijzerchelaat kunnen planten, struiken en bomen schade oplopen.
  Ijzerchelaat is voor planten een sporen-element.
  Er is daarom weinig ijzerchelaat nodig, waardoor je gemakkelijk teveel ijzerchelaat kan geven !
  Handig is een weegschaal die in grammen en tienden van grammen kan wegen.

  2. Afwegen van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Het nauwkeurig afwegen van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% is belangrijk.
  Dan weet u later welke hoeveelheid ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% welk effect heeft.

  1. Gebruik een weegschaal die in grammen en tienden van grammen kan afwegen.
  2. Of weeg 50 maatlepels ijzerchelaat af, en weeg het totaal.
      Het gewicht gedeeld door 50 is dan het gewcht van het ijzerchelaat per maatlepel.

  3. Dosering van Ijzerchelaat samen met andere meststoffen
  In andere meststoffen of plantenvoeding zit misschien ook ijzerchelaat.
  Op de verpakking van de plantenmest (plantenvoeding) staat de concentratie van alle meststoffen.
  Bij de dosering van extra ijzerchelaat moet u rekening houden met de hoeveelheid ijzer van die andere meststof.

  4. IJzer in onze Cactusmest / Aasbloemenmest
  Onze huidige Cactusmest en Aasbloemenmest bevat in totaal 0,25 % ijzer = 0,0025 ijzer Fe-DTPA.
  De dosering is maximaal 1 gram Cactusmest / Aasbloemenmest per liter water.
  Ofwel 1 liter gietwater bevat dan 0,0025 gram ijzer (Fe).

  5. Extra ijzerchelaat geven bij onze Cactusmest / Aasbloemenmest
  Bij sommige omstandigheden (pH=7 of er dicht bij) kan er misschien te weinig opneembaar ijzer zijn in het gietwater.
  Dat kunt u verhelpen door extra IJzerchelaat Fe-DTPA 7% te geven (werkzaam tot pH = 7).
  Of door extra IJzerchelaat Fe-EDDHA 6% te geven (werkzaam vanaf een zuurgraad pH > 7). 

  6. IJzer in andere meststoffen
  Andere meststoffen bevatten bijv. 0,07 % ijzer (Fe) en 0,25 % ijzer (Fe).

  7. Voorzichtige regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Deze dosering is bedoeld als u elke keer ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% geeft met het gietwater.
  Begin met een lage dosering, en kijk wat de uitwerking is.
  Bij voldoende ijzer maakt de plant groene bladeren in de top.

  Geef in totaal 0,25 % ijzer (Fe) per liter water.
  Houd wel rekening met de hoeveelheid ijzer die u geeft met andere meststoffen.
  Geeft u geen ijzer met andere meststoffen, geef dan:
  -- 0,0025 gram ijzer per 1 liter water.
  -- 0,025 gram ijzer per 10 liter water.

  Ofwel:
  Houd wel rekening met de hoeveelheid ijzer die u geeft met andere meststoffen.
  Geeft u geen ijzer met andere meststoffen, geef dan:
  Geef in totaal 0,042 gram Fe-EDDHA 6% per liter water.
  Geef in totaal 0,42 gram Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  Berekening:
  100/6 x 0,25 % = 0,042 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 1 liter water.  
  10 x 100/6 x 0,25 % = 0,42 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  8. Hogere regelmatige dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Planten kunnen misschien meer ijzer (Fe) gebruiken dan. 0,25 % ijzer per liter water.
  Geeft u geen ijzer met een andere plantenvoeding, geef dan iets meer dan:
  -- 0,042 gram Fe-EDDHA 6% per liter water.
  -- 0,42 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

  9. Eenmalige toepassing van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Geef eenmalig 1 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 6% per 10 liter water.

IJzerchelaat EDDHA 6% - 80 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.

Kan in een brief tot 100 gram worden verstuurd !


Euro 12.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 100 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.


Euro 15.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal  IJzerchelaat EDDHA 6% - 250 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

IJzermeststof werkzaam bij pH = 4 tot 10
Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.


Euro 37.95


Voorraad: Op voorraad.


Aantal