BOLIVIAN TORCH  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

MESCALINE CACTUSSEN

 | 

BOLIVIAN TORCH


BOLIVIAN TORCH (ECHINOPSIS LAGENIFORMIS)

  WAT IS DE BOLIVIAN TORCH ?

  De Bolivian Torch (Echinopsis lageniformis) is de volksnaam van een Mescaline Cactus uit Bolivia (Zuid-Amerika).
  Het natuurlijke groei-gebied ligt vanaf 3000 meter hoogte in het Andes-hooggebergte van Bolivia.

  De Bolivian Torch is een zuilvormige Cactus die zo'n 5 meter lang (hoog) kan worden.
  Het uiterlijk van de Bolivian Torch is bleek-groen tot grijs-lichtblauw van kleur. 
  Deze Mescaline Cactus is makkelijk herkenbaar aan zijn tot 10 cm lange geelbruine randdoorns en middendoorns.

  Mescaline gehalte
  Het gehalte aan Mescaline van de Bolivian Torch is minder hoog dan bij de San Pedro en bij de Peruvian Torch.
  Maar de Bolivian Torch bevat als enige Mescaline Cactus natuurlijke MAO-remmers.
  Een MAO-remmer remt de enzymen die Mescaline afbreken.
  Een MAO-remmer verlengt dus de werkingsduur van de Mescaline tijdens een trip met deze Cactus!
  N.B. MAO remmers kunnen gevaarlijk zijn, ze verhogen o.a. de bloeddruk !

  Achuma / Huachuma
  De Bolivian Torch en de San Pedro worden beide Achuma of Huachuma genoemd door de inheemse bevolking (indianen) in Bolivia.
  De inwoners van Bolivia maken dus geen verschil tussen beide soorten Mescaline Cactussen.
 De Bolivian Torch wordt door de inheemse bevolking (Indianen) al duizenden jaren gebruikt als geneesmiddel.


  Kopen van Bolivian Torch Cactussen 

  De Bolivian Torch is een minder bekende Mescaline Cactus.
  Het is de mooiste en snelst groeiende Mescaline Cactus !
  En waarschijnlijk de beste geestverruimende Mescaline Cactus !

  NAMEN VAN DE BOLIVIAN TORCH

  Herkomst van de Engelse volksnaam Bolivian Torch
  De Engelse naam Bolivian Torch is afkomstig van:
  -- Bolivia. Bolivia is het land waarin deze Echinopsis lageniformis Cactus groeit.
  -- Torch (Engels) = Toorts. Zuilvormige Cactussen worden als toorts (fakkel) gebruikt om licht te geven.
                                         De toorts wordt vooraf behandeld met een brandbare stoffen zoals vet, olie, pek.

  Wetenschappelijke namen van de Bolivian Torch Cactus
  Wetenschappelijke naam:  Echinopsis lageniformis.
  Vroegere wetenschappelijke naam:  Trichocereus bridgesii.
  Basioniem:  Cereus bridgesii.
  
  Volksnamen van de Bolivian Torch Cactus:
  Bolivian Torch Cactus (Engelse volksnaam).
  Boliviaanse Toorts (Nederlandse volksnaam).
  Boliviaanse Torch (Nederlandse volksnaam).
  Achuma Cactus (volksnaam in Bolivia).
  Huachuma Cactus (volksnaam in Bolivia).

  Torch (Engels) = toorts, fakkel.

  BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE BOLIVIAN TORCH

  1. WETENSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING VAN DE BOLIVIAN TORCH

  Beschrijving van Trichocereus bridgesii door Britton & Rose (1920).
  Zie: The Cactaceae - Britton & Rose (1920 - Vol. 2 - blz 134)
  
  Lang, 2 tot 5 meter hoog, meer of minder takken makend, bleek groen, een beetje met een waas.
  Takken 1 tot 1,5 decimeter in diameter, 4 tot 8 ribben.
  Ribben stomp, gescheiden door een brede maar ondiepe tussenruimte.
  Areolen groot, ongeveer 2 cm van elkaar.
  Doorns 2 tot 6, geelachtig, naaldvormig tot priemvormig, zeer ongelijk, soms 10 cm lang, niet verdikt aan de basis.

  2. BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE BOLIVIAN TORCH
  De Bolivian Torch is een grijs tot lichtblauwe zuilvormige Mescaline Cactus uit Bolivia.
  Deze Mescaline Cactus is makkelijk herkenbaar aan zijn tot 10 cm lange geelbruine randdoorns en middendoorns.
  De kleur van het Cactus-lichaam is bleek-groen tot grijs-blauw ("lichtblauw-groen").

  Natuurlijke groei-gebied 
  De Bolivian Torch groeit van nature in het Andes-hooggebergte rond La Paz in Bolivia (Zuid-Amerika).
  De stad La Paz ligt op een hoogte van 3640 meter.
  Het departement La Paz ligt op een hoogte van 3000 tot 6600 meter.
  
  Niet natuurlijk groeigebied
  De Bolivian Torch wordt in Bolivia vaak gebruikt als heg en als omheining.

  Stam van de Bolivian Torch 
  De stam van de Bolivian Torch kan zo´n vijf meter lang worden, en tot zo'n 15 cm dik. 
  De stam groeit gewoonlijk verticaal omhoog, maar kan ook omvallen en horizontaal liggend verder groeien.
  De stam en zijtakken (stengels) zijn grijs-groen tot grijs-blauw van kleur.

  Vorm van de Bolivian Torch
  Deze Cactus vormt vanuit de basis meerdere stengels (takken, stammen), zodat een meerstammige struik ontstaat.

  Aantal ribben van de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch heeft vier tot acht vertikale ribben.
  Een rib is een verhoogd uitsteeksel van de stam of stengel, en loopt evenwijdig aan de lengte van de stam

  Areolen van de Bolivian Torch
  De grote areolen bevinden zich zo´n 2 cm van elkaar.
  Boven elk areool bevindt zich een V-vormige groef, die iets donkerder van kleur is dan het weefsel ernaast.
  areool = ovaal tot rond vlakje op de ribben van een Cactus.
                 Hieruit kunnen wol, doorns, bloemen, zaadbessen en nieuwe scheuten groeien.

  Doorns van de Bolivian Torch
  Elk areool heeft maximaal zes gele tot bruine lange onbuigzame doorns.
  De maximale lengte van de middendoorn en de randdoorns is zo'n 10 centimeter.
  Een jonge Bolivian Torch plant maakt ook al deze lange doorns.

  Groei van de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch is de snelst groeiende Mescaline Cactus !
  Een goed bewortelde Bolivian Torch in een grote pot kan zo'n 30 centimeter per jaar groeien.

  Zie ook de rubriek: Verwisselde Mescaline Cactus soorten.


 FOTO'S VAN STEKKEN VAN DE BOLIVIAN TORCH MET 5 RIBBEN (ZIJKANT)
 = Echinopsis lageniformis (vroegere naam: Trichocereus bridgesii).
 Klik op de foto om Bolivian Torch stekken (cuttings) te kopen.
 Bolivian Torch stekken (= cuttings) met vijf ribben in verschillende afmetingen.
 Bolivian Torch stekken (= cuttings) met vijf ribben in verschillende afmetingen.
 De lengtes van deze stekken zijn 7 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20  cm.
 Let op de zeer lange geel-bruine doorns (stekels) bij de grotere stekken rechts op de foto.
 De lengte van de doorns is soms langer dan 10 cm ! 

 FOTO'S VAN PLANTEN VAN DE BOLIVIAN TORCH (BOVENKANT)
 = Echinopsis lageniformis (vroegere naam: Trichocereus bridgesii).
 Klik op de foto om Bolivian Torch planten te kopen.
Bolivian Torch Cactus met 4 ribben (Cactus van de vier winden). (foto van de bovenkant).
 Bolivian Torch plant met 4 ribben
 = "Cactus van de vier winden".
 Let op de fijn beige wol op de areolen.
Bolivian Torch Cactus met 5 ribben (foto van de bovenkant).
 Bolivian Torch plant met 5 ribben.
 Let op de:
 -- lange geel-bruine doorns (stekels)
    aan de bovenkant.
Bolivian Torch Cactus met 6 ribben (foto van de bovenkant).
 Bolivian Torch plant met 6 ribben.
 Let op de:
 -- lange geel-bruine doorns  (stekels).
 -- beige wol op de areolen.

  VORMEN VAN DE BOLIVIAN TORCH / ACHUMA CACTUS
  Er bestaan verschillende vormen van de Bolivian Torch.

  1. Echinopsis lageniformis monstervorm
       = Trichocereus bridgesii forma monstruosus (vroegere naam).
       = penis-cactus = Frauengluck in het Duits. 
       =  Trichocereus bridgesii forma monstrosus (in het Engels).

    De ribben ontbreken vaak bij deze monstervorm, waardoor de stam een geheel ronde vorm heeft.
    Het monstervormige lichaam heeft aan de onderkant nog doorns.
    Maar vanaf het midden van het Cactus-lichaam ontbreken de doorns.

  2. Echinopsis lageniformis "Cactus van de vier windstreken" .
    = Cactus van de vier winden 
    = "Cactus of the four winds" in het Engels.
    Deze zeldzame en bijzondere vorm van de Bolivian Torch heeft maar vier ribben.
    Deze vorm wordt als zeer magisch en heilig beschouwd door inheemse shamanen in Zuid-Amerika.
    Bij San Pedro ceremonies wordt aan een 4-ribbige Bolivian Torch Cactus bijzondere bovennatuurlijke krachten toegeschreven.
    Elke rib van een vierribbige Bolivian Torch wijst naar een windrichting.

  3. Trichocereus bridgesii kamvorm 
      = Trichocereus bridgesii forma cristatus. 
      = Achuma Cactus cristaat of waaiervorm.

  4. Trichocereus bridgesii vorm met dichter bij elkaar staande kleinere doorns
      Maar heeft ook langere doorns.

  5. Trichocereus bridgesii vorm met minder ribben 
      Deze vorm heeft brede ondiepe verlagingen tussen de ribben.
      Sommige doorns zijn veel langer en zijn minder aanwezig op de Cactus.

      De vormen 3 en 4 zijn vaak aanwezig op dezelfde Achuma Cactus.

  VARIËTEITEN VAN DE BOLIVIAN TORCH

  Er zijn drie kultuur-varieteiten beschreven door Borg in 1976:
  1. Trichocereus bridgesii variëteit brevispinus.
      Deze varieteit heeft 7 tot 8 ribben en zeer kleine doorns.

  2. Trichocereus bridgesii variëteit longispinus.
      Deze Cactussen hebbe 4 of 5 ribben en zeer lange centrale (midden) doorns.

  3. Trichocereus bridgesii variëteit lageniformis.
      De stam heeft de vorm van een knots met 6 of 7 ribben, en veel korte doorns.

  NAMEN VAN DE BOLIVIAN TORCH 

  1. VOLKSNAMEN VAN DE BOLIVIAN TORCH 

  Achuma en San Pedro
  De Achuma Cactus (Echinopsis lageniformis) en de San Pedro (Echinopsis pachanoi)
  worden in Bolivia door de inheemse bevolking beide:
  1. Achuma genoemd.
  2. Huachuma genoemd.
  3. San Pedro genoemd.
  Kennelijk maken ze geen verschil tussen beide botanische Mescaline Cactus-soorten.
  Beide Cactussen hebben voor de locale inheemse bevolking kennelijk dezelfde bewustzijns verruimende werking !

  Onderzoeks-resultaten laten hoge Mescaline-concentraties zien bij de Bolivian Torch en de San Pedro.
  Positieve gebruikers-ervaringen ("bio-assays") tonen ook de sterke psychedelische uitwerking aan van de Bolivian Torch.

  Volksnamen van de Bolivian Torch
  Volksnamen voor de Bolivian Torch zijn:
  achuma, aguacolla, chumarse, gigantón, huachuma, San Pedro.

  Betekenis van Bolivian Torch
  Bolivian Torch is de Engelse naam voor de Huachuma Cactus.
  Deze zuil-Cactus uit Bolivia kan als toorts (fakkel) worden gebruikt. 
  Torch = toorts, fakkel.

  2. WETENSCHAPPELIJKE NAMEN VAN DE BOLIVIAN TORCH

  Wetenschappelijke naam van de Bolivian Torch - intro
  De officiele wetenschappelijke naam voor de Bolivian Torch is nu Echinopsis lageniformis
  Trichocereus bridgesii was de vroegere wetenschappelijke naam, die nu botanisch niet meer geldig is.

  Wetenschappelijke naam
  Naam:  Echinopsis lageniformis (Forster)  H. Friedrich & Rowley 1974  (zie IOSB 3(3): 96).
  Synoniem:  Trichocereus bridgesii (S.-D. ) Britton & Rose (1920).  
  Basioniem:  Cereus bridgesii  Salm-Dyck (1850).
  basioniem = de letterlijke naam waarop een andere naam is gebaseerd.

  Oude ongeldige namen van Echinopsis lageniformis
  Cereus bridgesii  (Salm-Dyck, 1850).
  Cereus lagenaeformis  (Forster, 1861).
  Cereus bridgesii brevispinus  (Schumann, 1897).
  Cereus bridgesii lageniformis  (Schumann, 1897).
  Cereus bridgesii longispinus  (Maass, 1905).
  Cereus lasiacanthus  (Schumann, 1907).   
  Trichocereus bridgesii  (Britton & Rose, 1920).

  Betekenis van de wetenschappelijke namen van Echinopsis lageniformis
  Echinopsis        = egel-cactus
  forma               = vorm, gedaante. 
  lageniformis     = vorm van een fles.
  Trichocereus    = cereus (zuilcactus) met haren.
  bridgesii           = genoemd naar de Engelsman Bridges.
  monstruosus     = onnatuurlijk, wonderlijk, monsterachtig.
  monstrosus       = Engels = monstruosus
  varieteit            = taxonomische rang lager dan een soort of ondersoort.
                              In enkele kenmerken afwijkend van de type-plant van de (onder) soort.

  SCHEIKUNDIGE SAMENSTELLING VAN DE BOLIVIAN TORCH 
  
  1. ALKALOÏDEN IN DE BOLIVIAN TORCH 

  De Bolivian Torch bevat naast het alkaloïde Mescaline nog enkele andere alkaloïden.
  Deze andere alkaloïden zijn: 3,4-dimethoxiphenethylamine, 3-methoxityramine, Tyramine.

  1.1 Gehalte van alle alkaloïden in de Bolivian Torch 
  Alkaloiden: meer dan 50 milligram per 100 gram verse Cactus = meer dan 0,05 %

  1.2 Gehalte van alkaloiden per soort in de Bolivian Torch 
  Mescaline-gehalte: meer dan 50% van de totale alkaloïden hoeveelheid.

  3,4-dimethoxiphenethylamine: 1-10 % van het totale alkaloïden-gehalte.

  3-methoxityramine: 1-10 % van de totale hoeveelheid alkaloïden.

  Tyramine: sporen.

  2. MESCALINE IN DE BOLIVIAN TORCH

  2.1 Mescaline gehalte van de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch bevat minder Mescaline dan de San Pedro en de Peruvian Torch.
  Maar Mescaline is duidelijk aanwezig in het weefsel van deze Mescaline Cactus.
  100 gram verse Bolivian Torch bevat zo'n 25 milligram Mescaline.
  Ofwel zo'n 0,025 % van de verse Achuma Cactus.


  2.2 Mescaline als scheikundige verbinding
  Mescaline is een alkaloïde (alkalisch reagerende verbinding) die hallucinogene hallucinaties veroorzaakt.
  De verbinding Mescaline heeft een bittere smaak en vormt witte kristallen.
  De scheikundige naam is 3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine.
  
  3. MAO-remmers in de Bolivian Torch 
  De Bolivian Torch bevat als enige Mescaline Cactus natuurlijke MAO-remmers (MAOI).
  MAO-remmers remmen de afbraak van Mescaline.
  MAO-inhibitors verlengen daardoor de werking en de effecten van Mescaline !
  
  N.B. MAO remmers kunnen gevaarlijk zijn, ze verhogen o.a. de bloeddruk !

  MAO-remmer = MAO-inhibitor = MAOI
                        = Monoamino-oxidase remmer
                        = verhindert de werking van de monoamino-oxidase enzymen MAO-A en MAO-B.
  Monoamino-oxidase enzymen MAO-A en MAO-B = enzymen die mono-aminen afbreken in het menselijk lichaam.
  Mono-aminen = aminen die een enkele amine-groep hebben.
                            Ze functioneren als neuro-transmitters in het centrale zenuwstelsel.
                            Voorbeelden van mono-aminen zijn: Mescaline, dopamine, noradrenaline, serotonine.

  WAT ZIJN CACTUSSEN ?

  Cactussen zijn planten die zich kenmerken door het bezit van areolen.
  Areolen zijn verdikkingen op de stam waaruit haren, doorns, bloemknoppen, bloemen en vruchten groeien.
  Cactussen hebben doorns of haren en meestal geen bladeren.
 
  Doorns
  De doorns van Cactussen zijn geëvolueerd (geleidelijk ontwikkeld) uit bladeren.
  De doorns beschermen een Cactus tegen de zon en tegen het opeten door dieren.

  Cactussen zijn droogteplanten (xerofyten)
  Cactusssen zijn droogteplanten (xerofyten) die zijn aangepast om droge omstandigheden te overleven.
  Aanpassingen aan droogte-periodes zijn: 
  een dikkere waslaag, minder huidmondjes, watercellen, geen bladeren, rustperioden, speciale stofwisseling.

  Vetplanten
  Cactussen behoren tot de Vetplanten (Succulenten).
  Vetplanten zijn planten die water opslaan in hun wortels, stengels en bladeren.
  Ook Vetplanten zijn gebouwd om droogte-perioden te overleven (xerofyten).

  Stofwisseling
  Bij warm weer houden Cactussen hun huidmondjes overdag dicht om verdamping tegen te gaan.
  In de avond en nacht hebben ze hun huidmondjes open om te assimileren.
  Ze nemen daarbij koolzuurgas (CO2) op, en stoten zuurstof (O2) af.

  Habitat
  Cactussen groeien in droogtegebieden zoals half-woestijnen, maar niet in woestijnen.
  Cactussen groeien op één soort na in Noord Amerika en Zuid Amerika.


  GEBRUIK VAN DE BOLIVIAN TORCH 

  De zuilen van de Bolivian Torch worden door de inheemse bewoners gebruikt als:
  1. heg of als afrastering op muren.
  2. geneesmiddel.

  En door gebruikers in de hele wereld als:
  3. psychoactieve stof (entheogeen) in een Mescaline trip.

  Dosering van de Bolivian Torch
  100 gram verse Bolivian Torch (= Echinopsis lageniformis) bevat zo'n 25 milligram Mescaline.
   Voor een normale trip heb je zo'n 300 milligram Mescaline nodig.
   Ofwel zo'n 1200 gram verse Achuma Cactus.
   Maar misschien minder want deze soort bevat MAO-remmers.

  MAO-remmers (MAOI)
  De Bolivian Torch bevat als enige Mescaline Cactus natuurlijke MAO-remmers.
  Dit zijn stoffen die de werking verlengen van o.a. Mescaline !
  MAO remmers kunnen gevaarlijk zijn, ze verhogen o.a. de bloeddruk !

  DE BOLIVIAN TORCH EN DE WET

  Is de Bolivian Torch een Drugscactus ?
  De Bolivian Torch is een drugs-Cactus want de Bolivian Torch bevat het psychoactieve alkaloïde Mescaline.
  De Bolivian Torch bezit relatief veel Mescaline en heeft een hallucinogene werking.

  De Opiumwet en de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch staat niet in lijst 1 of lijst 2 van de Nederlandse Opiumwet.
  Dat betekent dat de Bolivian Torch in Nederland vrij mag worden gekweekt, verhandeld en vervoerd.
  De overheid ziet Drugs-Cactussen zoals de Bolivian Torch kennelijk niet als gevaarlijk.

  Mescaline en de Opiumwet
  De Bolivian Torch bevat wel Mescaline, dat als stof wel in de opiumwet wordt genoemd.
  Mescaline als stof (chemische verbinding) mag je niet kweken, verhandelen of vervoeren.

  KWEKEN EN VERZORGEN VAN BOLIVIAN TORCH 

  De verzorging van een Bolivian Torch is makkelijk en kost weinig moeite.
  Het is een snel groeiende zuilvormige Mescaline Cactus die goed groeit in veel omstandigheden.
  
  Onderstaande kweek-aanwijzingen gelden ook voor andere Echinopsis-soorten (=Trichocereus-soorten).

  1. KWEEK-OMSTANDIGHEDEN VAN DE BOLIVIAN TORCH 
  
  1.1 Standplaats voor de Bolivian Torch
  Zet de Cactus het liefst op een warme plek met veel zon.
  In huis het liefst voor een raam op het zuiden.
  Of in de zomer met warm weer op een terras.  

  1.2 Licht voor de Bolivian Torch
  Zet deze Mescaline Cactus in de volle zon.
  De Bolivian Torch heeft genoeg aan zo'n drie uur direct zonlicht per dag.

  1.3 Temperatuur voor de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch kan goed tegen hoge en lage temperaturen.

  Hoge temperaturen
  Zorg dat de temperatuur in de zon onder de 60 graden Celsius blijft.

  Scherm de Bolivian Torch Cactus tegen te hoge temperaturen:
  1. door bijvoorbeeld een stuk krant over de plant te leggen, of tegen het raam te plakken.
  2. door meer te ventileren (ramen open, eventueel ook deuren open).

  Lage temperaturen
  Zorg dat de temperatuur in winter boven de min 5 graden blijft.
  Bij nog lagere temperaturen kan je de Bolivian Torch bedekken met noppenfolie.

  1.4 Water geven aan de Bolivian Torch
  De Bolivian Torch kan ook goed droogte-periodes verdragen.
  Giet de pot in het groeiseizoen elke twee weken vol met water.
  Laat na een halve dag het overtollige gietwater weglopen.
  Geef elke 2e gietbeurt een beetje Cactusmest met het gietwater (0,5 gram per liter water).

  Voor meer info over het verzorgen en kweken zie de rubriek:


  2. VERMEERDEREN VAN DE BOLIVIAN TORCH 

  De Bolivian Torch is gemakkelijk te vermeerderen door stekken of doorzaaien.

  2.1 Vermeerderen door stekken (cuttings)
  Door uitlopers en zijtakken af te snijden van de Bolivian Torch Cactus kan je snel nieuwe Bolivian Torch Cactussen maken.
  De stekken enkele weken laten drogen, dan pas oppotten.

  2.2 Vermeerderen door zaaien (zaden)
  Door het uitzaaien van zaden kan je veel nieuwe Bolivian Torch Cactussen maken.
  Het opkweken van gezaaide Bolivian Torch zaailingen kost wel veel tijd en veel moeite.
  En je weet pas na een jaar of de gezaaide soort ook werkelijk de goede soort is.
  Of misschien een andere Echinopsis soort die geen Mescaline bevat.

  2.3 Vermeerderen door enten
  Vermeerdering door enten van een Bolivian Torch  gebeurt vrijwel niet.
  De Bolivian Torch groeit van zichzelf al heel goed, zodat enten geen voordeel oplevert.

  De Bolivian Torch wordt wel gebruikt als onderstam om een andere bijzondere Cactus op te enten.
  De Bolivian Torch wordt soms als onderstam gebruikt voor het enten van een Peyote.

  2.4 Vermeerdering door weefselkweek
  Het weefsel van een Bolivian Torch kan je in veel kleine stukjes snijden.
  De afgesneden cellen worden op een kunstmatige voedingsbodem onder steriele omstandigheden opgekweekt.

  Zie voor meer info over het vermeerderen:


  3. PROBLEMEN BIJ HET KWEKEN VAN DE BOLIVIAN TORCH

  3.1. Uitblijven van de bloei van een Bolivian Torch  
         Door slechte kweek-omstandigheden kan een lange Bolivian Torch niet bloeien.
         Verbetering van deze mindere situatie zorgt ervoor dat de Bolivian Torch toch gaat bloeien.
         Bijvoorbeeld door meer zonlicht (meer energie), voldoende voeding (meer voedingsstoffen), voldoende water.

  4. NADELEN VAN EEN GEZAAIDE BOLIVIAN TORCH

  4.1 Matige kwaliteit van gezaaide Bolivian Torch planten
     Een gezaaide Bolivian Torch groeit de eerste jaren vaak op onder beschermde omstandigheden.
     Ze worden vaak afgeschermd tegen zonlicht, staan meestal warm, en worden beschermd met bestrijdingsmiddelen.
     Deze zogenaamde "kasplantjes" zijn dunner, langer, wateriger, minder sterk, en hebben dunnere en lichtere doorns.
     Deze "kasplantjes" zijn daarom gevoeliger voor minder optimale omstandigheden.

  4.2 Jonge Bolivian Torch zaailingen zijn moeilijk te herkennen
      Jonge zaailingen van een Bolivian Torch lijken vaak niet op oudere planten van dezelfde soort.
      Jonge gezaaide zaailingen van verschillende Echinopsis soorten lijken de eerste jaren vaak op elkaar.
      In beide gevallen is het dus niet duidelijk tot welke soort de zaailing behoort.
  
  Daarom leveren wij alle Bolivian Torch soorten als:
  --  dikke sterke stek van bekende afkomst.
  --  goed bewortelde Bolivian Torch plant in een pot.

  5. OMGAAN MET PLANTEN EN STEKKEN VAN DE BOLIVIAN TORCH CACTUS

  5.1. Voorzichtig omgaan met planten van de Bolivian Torch !
     1. Wees voorzichtig met alle Echinopsis (Trichocereus) Cactussen en met hun doorns, stekels, naalden, prikkels.
     2. Draag altijd dikke handschoenen.
     3. Doe alles bedachtzaam, bedenk vooraf wat u wilt doen, en hoe.
     4. Doe alles langzaam, zodat doorns minder zullen prikken.
     5. Zorg dat alle grote en zware Echinopsis soorten stabiel staan (of stabiel liggen) op een lage plek.
     6. Houd Cactussen met doorns niet bij uw hoofd, en niet bij het hoofd van andere personen of dieren.
     7. Houdt kinderen en huisdieren zoveel mogelijk weg van (grote) Echinopsis Cactussen.

  5.2 Verplaatsen van lange en grote Bolivian Torch Cactus planten
     1. Vouw 4 opengevouwen krantenpagina's tot een dikke strook van 6 cm breedte.
     2. Trek het liefst twee dikke handschoenen aan.
     3.  Vouw de strook kranten-pagina's om de bovenkant van de Bolivian Torch zo'n 15 cm onder de top.
         Zorg dat de beide uiteinden naar rechts wijzen.
     4. Houdt de beide uiteinden van de strook dichtbij de verticale stam met uw rechterhand vast.
     5. Pak met je linkerhand de pot bij de bovenrand vast bij een lichte Bolivian Torch.
         Houd de pot met uw linkerhand aan de onderkant vast bij een zware Bolivian Torch.
     6. Nu kunt u de Bolivian Torch gemakkelijk verplaatsen, waarbij uw :
         -- linkerhand de Bolivian Torch tilt.
         -- rechterhand zorgt dat de plant verticaal (rechtop) blijft staan en niet omvalt.

  5.3 Vervoer van stekken en planten van de Bolivian Torch
  Planten en stekken van Bolivian Torch kan je het beste horizontaal vervoeren.
  Leg de Bolivian Torch op een zachte ondergrond, op piepschuim, noppenfolie, karton, kranten, of schuimrubber.
  
  Meer Cactussen in een pot kan je naast elkaar leggen met elke pot tegen de top van de naastgelegen Cactus.
  Eventueel kan je tussen elke pot en elk Cactus-uiteinde nog een prop krantenpapier leggen.
  Tussen meerdere lange Bolivian Torch stekken (cuttings) kan je proppen papier of piepschuim leggen.


  Meer info over de Bolivian Torch

  1. Literatuur over de Bolivian Torch Cactus
  Trichocereus bridgesii en vormen  - blz 28 - 55.
  Reported analysis  - blz 54.


 BOLIVIAN TORCH - PLANTEN

 BOLIVIAN TORCH - STEKKEN

 BOLIVIAN TORCH - CACTUS VAN DE 4 WINDEN

 BOLIVIAN TORCH MET 6 RIBBEN

 BOLIVIAN TORCH PENISCACTUS (KLEIN)

 BOLIVIAN TORCH PENISCACTUS (LANG EN DUN)

 BOLIVIAN TORCH PENIS CACTUS - GROOT