KWEKEN VAN PEYOTE CACTUSSEN  - Mescaline Cactus Specialist - Peyote Cactus, San Pedro Cactus, Peruvian Torch Cactus, Achuma Cactus, Kale San Pedro Cactus !

Winkelwagen

KWEKEN VAN PEYOTE CACTUSSEN


KWEKEN EN VERZORGEN VAN PEYOTE CACTUSSEN (LOPHOPHORA WILLIAMSII)

HANDLEIDING VOOR HET KWEKEN EN VERZORGEN VAN PEYOTE CACTUSSEN
Handleiding voor het zelf opkweken en verzorgen van de Peyote Cactus (Lophophora williamsii).
Alle informatie geldt ook voor de:
A. andere Lophophora-soorten, zoals:
1. Lophophora williamsii var. decipiens, Lophophora williamsii var. caespitosa.
2. Lophophora diffusa, Lophophora koehresii.
3. Lophophora jourdaniana.

B. andere Lophophora-vormen, zoals:
4. Lophophora williamsii f. caespitosa.
5. Lophophora williamsii f. cristatus.
5. Lophophora williamsii f. pentagona.

  0. LEEF-OMSTANDIGHEDEN VAN DE PEYOTE CACTUS

  De Peyote Cactus heeft tijdens zijn leven met de volgende leefomstandigheden te maken:
  1. grond waarin de wortels kunnen groeien, zodat de Peyote stabiel staat, en dat water en voedingsstoffen bevat.
  2. lucht waaruit koolzuurgas (CO2) en vochtige damp wordt opgenomen, en waaraan vocht wordt verdampt en zuurstof afgegeven.
  3. licht dat de Peyote Cactus opneemt en omzet in energie (foto-synthese).
  4. temperatuur die de snelheid bepaalt van alle processen in de Peyote Cactus..
  5. water waarin voedingsstoffen worden vervoerd, en dat de Peyote Cactus stevig maakt door de waterdruk (turgor).
      turgor = druk van de celinhoud op de celwand, wat de stevigheid van een Peyote Cactus bepaalt.
  6. voedingsstoffen die de Peyote Cactus nodig heeft om nieuw weefsel aan te maken. 

  Het is de kunst om deze leefomstandigheden en groei-omstandigheden zo goed mogelijk te realiseren.
  Zodat de Peyote Cactus goed verder kan groeien en vaak gaat bloeien.


  1. PEYOTE CACTUS GROND (AARDE)

  Peyote Cactussen groeien in de natuur in voedselarme grond.
  Ook in kultuur dient de grond niet te veel voedingsstoffen te bevatten.
  De samenstelling en structuur van de Peyote-grond bepaalt hoeveel en hoe goed de wortels voedingsstoffen kunnen opnemen.
  Hoe compacter en zwaarder het grondmengsel, hoe slechter de beworteling.
  Water en voedingsstoffen worden dan moeilijker opgenomen, met langzamere groei als resultaat.


   2. LUCHT OP DE STANDPLAATS VAN DE PEYOTE CACTUS

  De lucht rondom de Peyote Cactus heeft invloed op het functioneren van de Peyote.
  Belangrijk zijn:
  1. het gehalte aan koolzuurgas (CO2).
      Hoe meer wind, hoe meer aanvoer van koolzuurgas dat de Peyote Cactus kan opnemen.
      In een kwekerij kan het gehalte aan koolzuurgas kunstmatig worden verhoogd.
      Hierdoor nemen Peyote Cactussen meer koolzuurgas op, waardoor ze sneller groeien.
  2. de hoeveelheid vocht in de lucht (luchtvochtigheid).
      De Peyote verliest door verdamping vocht aan de omringende lucht.
      Hoe droger en warmer de lucht, en hoe meer luchtverplaatsing (wind), hoe meer vochtverlies er optreedt.


  3. LICHT VOOR DE PEYOTE CACTUS

  Peyote Cactussen in de zon !
  Zonlicht is voor de Peyote heel belangrijk !
  Zorg dat de Peyote minstens 3-4 uur zon per dag krijgt.
  Voorkom oververhitting boven 60 - 70 graden Celsius in afgesloten niet geventileerde ruimtes .
  Zet bij heel warm weer een raam open, of bescherm de Peyote tegen de zon met iets dat schaduw geeft.
  Bijvoorbeeld door gaas of een krant over de Peyote Cactus te leggen.


   4. TEMPERATUUR OP DE STANDPLAATS VAN DE PEYOTE CACTUS

  De temperatuur op de plek waar de Peyote Cactus groeit bepaalt de snelheid van alle levens-processen in de Peyote.
  Zowel hoge als lage temperaturen en de duur ervan hebben invloed op de assimilatie, op de water-opname, de groei en de bloei.

  Temperatuur in de zon
  Tijdens de groei-periode van de Peyote is een temperatuur in de zon van 30 tot 40 graden Celsius goed.
  De temperatuur in de nacht kan dan dalen tot 10 a 15 graden Celsius.
  
  Winter-temperatuur
  De temperatuur in de winter kan dalen tot -8 graden Celsius en nog lager.
  Dit hangt af van de kwalteit van de Peyote.
  Een waterige Peyote die met veel mest (stikstof) en water is opgekweekt zal eerder bevriezen. 
  Een met Cactusmest en weinig water opgekweekte Peyote is sterker, en zal mischien pas bij min 10 of min 14 graden bevriezen.

'
   5. WATER GEVEN AAN DE PEYOTE 
  Cactussen zijn speciaal toegerust om droogte-periodes te kunnen overleven.
  Geef de Peyote om de twee weken water tijdens de groei-periode van 1 maart tot 1 oktober (= lente, zomer en herfst).
 
  Geen water geven in de winter
  Geef dus in de winter-periode van 1 oktober tot 1 maart geen water (= winterrust).
  Geef je wel water in de wintermaanden, dan blijft de Peyote doorgroeien.
  De Peyote Cactus groeit dan langgerekt, dun en slap verder.
  Daardoor vervormt de Peyote, en wordt ook minder sterk.


   6. RUST-PERIODES VOOR DE PEYOTE 

  Rustperiodes voor de Peyote Cactus
  In een jaar zijn er twee belangrijke rust-periodes voor de Peyote Cactus.
  In deze tijd groeit de Peyote Cactus minder, of helemaal niet meer.

  1. Winterrust voor de Peyote (Lophophora williamsii)
  De Peyote hoort in Nederland in de winter niet te groeien !
  In de wintertijd is er te weinig licht, waardoor de groei van de Peyote te dun (smal) en te slap zou worden.
  Geef Peyote Cactussen daarom geen water meer vanaf 1 oktober, waardoor de planten stoppen met groeien.
  Pas vanaf zo'n 1 maart mag de Peyote Cactus weer water krijgen !

   2. Zomerrust voor de Peyote (Lophophora williamsii)
  De Peyote stopt vaak met groeien in de zomer als het te warm wordt.
  Als de Peyote overdag langere tijd meer dan 35 graden Celsius moet verdragen dan stopt de groei.
  Deze groeistop duurt meestal enkele weken, en vindt vaak plaats van halverwege juli tot half augustus.
  Dit is dus afhankelijk van het weer, en van de omstandigheden op de groeiplaats van de Peyote.


  7. BEMESTEN VAN DE PEYOTE CACTUS (VOEDING GEVEN)

  Peyote Cactussen nemen voedingsstoffen uit de grond op via de wortels.
  De aanwezige voedingsstoffen in de aarde worden dus langzaam verbruikt.
  Die voedingsstoffen moeten worden aangevuld met Cactusmest of Cactus-voeding.

 Samenstelling van mest voor Peyote Cactussen: weinig Stikstof (N)
  Een Peyote Cactus heeft minder voedingsstoffen nodig dan Vetplanten en gewone planten.
  Peyote Cactussen hebben vooral weinig stikstof (N) nodig.
  Speciale Cactusmest met minder stikstof (N) is daarom belangrijk.
  Bemest met een N-P-K-Mg-meststof van ongeveer 5-20-40-3 of 7-17-35-3.

  Een goede bemesting laat Peyote Cactussen beter groeien en bloeien !
  Zie ook de rubriek: Cactusmest

 Magnesium (Mg) is een belangrijk voedingselement
  De voedingsstof Magnesium (Mg) is belangrijk voor de aanmaak van het bladgroen (chlorofyl).
  Magnesium is een belangrijk voedings-element voor alle planten, dat ruim voorradig moet zijn in de grond.
  Magnesium is dus geen sporen-element dat een Peyote Cactus in kleine hoeveelheden nodig heeft !
  De meeste N-P-K-meststoffen bevatten geen Magnesium, alleen N (stikstof), P (fosfor) en K (kalium).

 Totaalmest voor de Peyote Cactus
  Met een totaalmest kan je alle benodigde voedingsstoffen toedienen.
  Onze Cactusmest is een totaalmest en bevat ook Mg (Magnesium) en alle sporen-elementen.

 Toepassen van onze Cactusmest
  Cactus-mest kan je goed oplossen in het water waarmee je de Cactussen begiet.
  Cactusmest lost goed op in water.
  Geef niet meer dan 1 gram Cactusmest per liter water.
  Subtieler is 0,5 gram Cactusmest per liter gietwater.

 Frequentie van het bemesten
  Bemest maandelijks met een speciale Cactusmest die relatief weinig N (stikstof) bevat.

 Groei van de Peyote bij weinig stikstof (N)
  De Peyote Cactus groeit dan in een platte, natuurlijke en compacte vorm verder, en bloeit veel beter.
  De kleur van het lichaam van de Peyote Cactus is dan blauw-groen tot grijs-blauw.

 Groei van de Peyote bij teveel stikstof (N)
  Met teveel stikstof in de mest groeit de Peyote Cactus langgerekter, dunner en glanzend groen verder.
  De Peyote wordt dan minder sterk, vatbaarder voor vocht, zon, ongedierte, kou en bevriezing.
  Ook het openscheuren van de zijkant van het plantenlichaam door teveel water is dan mogelijk.

 Bloei van de Peyote bij weinig stikstof (N)
  De Peyote Cactus bloeit veel beter, soms met meerdere bloemen tegelijk.

 Bloei van de Peyote bij teveel stikstof (N)
  Door opname van veel Stikstof zal de Peyote vooral groeien, en minder goed bloeien.